CHP’nin Doğu ve Güneydoğu Raporu

CHP’nin hazırlayıp kamuoyuna sunduğu «Doğu ve Güneydoğu Anadolu Ekonomik Kalkınma ve Stratejik Hedefler” raporu içerik olarak iyi ve uygulanabilir politikaları içeriyor. Raporda 2023 yılına kadar yılda yüzde 9,5’luk büyüme hedefleniyor ki, bu gerçekten iddialı bir hedef. Yine bölgedeki işsizliğin yüzde 15.2’den yüzde 6’ya düşürülmesi, 1.9 milyon kişi için istihdam yaratılması, 116 milyar dolar kamu yatırımı ve 240 milyarlık özel sektör yatırımı öngörülüyor.

Tarım ve Hayvancılık

Raporda, GAP’ın bitirilecek olması da önemli bir husus olarak göze çarpıyor. GAP’la birlikte sulama yatırımlarının tamamlanması, ülkemizin tarımı açısından son derece önemli. Sulama yatırımlarımız şu andakinin iki katına çıkarsa, ülkemiz önemli bir tarım ve gıda ihracatçısı olur.

Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Ağrı, Erciş ve Kars şeker fabrikalarının durumu da raporda yer alıyor. Bunlar özelleştirme kapsamından çıkarılarak, Doğu Şeker A.Ş. yapısı içerisinde özerkleştirilecek. Ülkemizde önemli bir istihdam kaynağı olan şeker pancarı üreticisinin mısır şurubuna kurban verilmemesi için bu önemli bir karar olacak.

Özel sektörün terör nedeniyle yöreye gitmemesi birçok faaliyetin yok olmasına neden oldu. Bunların başında tarım ve hayvancılık geliyor. Yörede sosyo-ekonomik önemi olan SEK, Yem Sanayii Türk A.Ş. ve Et-Balık Kurumu gibi tesislerin özelleştirilmesi terörün artmasında önemli rol oynadı. Hâlbuki bu tesislerin ne olursa olsun, işletilmesi gerekiyordu. Özelleştirmelerden sonra bölgede işsizlik daha da tırmandı, yaşam kalitesi geriledi, hayvan yemi ithalatı iki kat arttı, hayvan yemi fiyatları yüzde 1500 yükseldi ve sonucunda bölgede tarım hızla inişe geçti, hayvancılık da çöktü. İnsanlar işsiz kaldılar ve terörün kucağına daha kolay düştüler.

Ne yapılmalı?

O zaman, CHP iktidara geldiğinde özelleştirilme sonrası faaliyetlerine son verilmiş olan böyle tesis ve işletmelerin durumu tek tek gözden geçirmeli. Üretim-istihdam-üreticinin desteklenmesi boyutları ile bölgesel kalkınmaya katkı açısından önem taşıyanlar, günümüzün koşulları ve gereksinimleri de dikkate alınarak belirlenmeli. Bu tesis ve işletmelerin daha etkin ve verimli yapılarda tekrar faaliyete geçirilebilmeleri için, gerekli kamu desteği ve öncülüğü sağlanmalı.

Çünkü AKAM’ın (Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi) yaptığı araştırmaya göre Kürtlerin yüzde 47,5’i, gençlerin PKK’ya katılmasının nedeninin işsizlik ve ekonomik sıkıntılar olduğunu düşünüyor. CHP iktidarı bunları gerçekleştirirse, sorunun en azından yüzde 47.5’ini çözmüş olur. Geriye kalan yüzde 52.5’inin talepleri zaten biliniyor.

Anahtar sözcükler: CHP, Doğu ve Güneydoğu Raporu, GAP

Bunları da sevebilirsiniz