Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları

“Cumhurbaşkanı Adaylarına Ekonomi-Politik Sorular” adlı yazımda;Cumhurbaşkanı adaylarına “İşsizlik,yoksulluk,gelir dağılımındaki dengesizlik gibi sorunlarımız hangi “ekonomi-politikalar “dan kaynaklanıyor ve Siz,anılan sıkıntıları hangi ekonomi-politikalarla aşacaksınız?” gibi sorular sorulması gerektiğini belirtmiştim.

İşsizlik,yoksulluk,gelir dağılımındaki dengesizlik gibi sorunlarla birlikte ortaya çıkan gıda maddelerine pahalıya erişim de en güncel sorunlarımızın başında geliyor.

Nedeni şu;çiftçi para kazanamıyor,kazanamadığı için tarımsal üretiminde önemli düşüşler yaşanıyor.

Tarımda Manzara-i Umumiye Ne?

Son 10 yıl içinde tarım yapılmakta olan alanlarda 2.6 milyon ha.lık azalma olmuş.Bir başka deyişle toplam tarım topraklarının yüzde 10’un fazlası ekilememiş .Üretici sayısı da yüzde 23 azalmış ve üretim düşmüş.

Çare olarak tarımsal ithalat patlama yapmış durumda . Türkiye,son 14 yılda 18 milyar dolarlık tahıl,17 milyar dolarlık pamuk lifi,37 milyar dolarlık yağlı tohum ve türevleri ve 3.5 miyar doları geçen bakliyat ithal edilmiş .İthalat yapılan ülke sayısı 126 ‘ya ulaşmış.

Hayvan sayısında da hem miktar,hem de nüfus başına önemli düzeyde azalma olmuş.Türkiye kırmızı et ithalatında sürekli bağımlı ülke durumuna gelmiş.

Bir başka olumsuzluk,tarım deseninin değiştirilmesinde gözlemleniyor. Kimi çiftçiler tarım desenini değiştirmek zorunda kalmışlar.

Dolaysıyla bizi doyuran ve giydiren tarım sektörü giderek en önemli ve en sorunlu sektör olmuş.

Bu bağlamda “Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları”yaşamsal bir öneme sahip.Belkide bir beka sorunu.

Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları

Tarımsal desteklemeler, Tarım Yasası’nın temel ölçütleri düzeyinde gerçekleştirilecek mi? Tarım Yasası’nın bu hükmü neden uygulanmıyor?

Çiftçilerin borçlanması, neden özel bankalara yönlendirildi? Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatifleri işlevlerini neden yitirdi?

Tarımsal girdilerden alınan KDV ile Özel Tüketim Vergisi ne zaman düşürülecek?

Tarımsal amaçlı kooperatifleri güçlendirici yasalar ne zaman çıkarılacak? Üreticiler neden sanayici ol(a)muyorlar?

Kooperatifler, ürünlerini aracısız olarak pazarlayamazlar mı? Bu konuda kooperatiflere gerekli olanaklar niçin sağlan(a) mıyor?

Kırsal kesimde örgüt fazlalığı hatta örgüt kirliliği ne zaman sonlanacak? Kurulan örgütlerin işlevleri neden karıştırıldı?

Tarım topraklarının yabancı ya da yabancı denetimli bankalar tarafından alınmasını engelleyici yasalara gereksinme duyuyor musunuz? Bu konuda bir sınırlama getirilecek mi?

Topraksız ve az topraklı köylüler için örgütlenme temelinde toprak reformu konusu gündeminizde var mı?

Türkiye lider durumda olduğu fındık, üzüm, kayısı gibi ürünlerde uluslararası borsaları neden kuramıyor?

Çiftçilere tohum ve damızlık üreten devlet tarım işletmeleri neden satılıyor? Bunların korunarak geliştirilmeleri olası değil mi?

Tohumculuk Yasası, Şeker Yasası, Tütün Yasası gibi üretici ve tüketicilerin aleyhine olan yasaları değiştirmek istiyor musunuz?

Mazot, gübre, yem gibi girdi fiyatları Batı ülkelerine göre neden kat kat fazla? Girdi fiyatları artarken çiftçi eline geçen ürün fiyatları neden düşüyor?

Özelleştirilen Tarımsal Kitler hakkında neler düşünüyorsunuz?

Bu soruların kimilerini cevaplayanlar var. Ancak sorunun temel çözümü,salt girdi fiyatlarının düşürülmesinden geçmiyor. Konuyu bütün olarak ele almak gerekiyor. Çiftçiler aldıkları cevaplara göre oylarını yönlendirsinler derim.

Bunları da sevebilirsiniz