Euroasien Birliğinin Perspektifi

17 Aralık 2013 Salı günü Vladimir Putin, mevkiidaşı Victor Ianoukovitch’i ağırladı. Rus Başkanının maksadı Kiev’i, Avrasya Birliğinin bekleme odası Rusya-Belarusya-Kazakistan Birliğine dahil etmektir. Slav-Ortodoks Hayallerinin ötesinde Avrasya projesi olanak dışı birleştiriciliğe dayanmaktadır.
17 Aralık 2013 Salı günü, Vladimir Putin Ukraynalı mevkiidaşı Victor Ianoukovitch’i ağırladı. Birçok Ukraynalı, iki adam tarafından üzerinde tartışılan ‘ stratejik ortaklıklığın ’ Putin’in büyük projesini üzerine kurduğu Avrasya Birliğinin bekleme odasını Rusya-Belarusya-Kazakistan Birliği ile birleştirilmesinin habercisi olduğunu.düşünmekterdir Bu tarz bir gruplaşma Moskova tarafından uzun zamandır Bağımsız Devletler Topluluğu BDT’nun içinde sergilenen çabaların bir sonucu olacaktır.Eurasisme tarafından belirtilen bu ‘ kümeler kuramı ’’nın Ortodoksluk ve slavofil fikirlerle Rus yöneticilerinin irade gücünü kuşanmaya, rövanş isteğini görmeye tasarlanmıştır.
Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yetersizlikleri
Avrasya Birliği projesinin menşeinde Rusya’nın dağıldığı dönemde, 21 Aralık 1991’de kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu bulunmaktadır. 8 Aralık 1992 senesinde Minsk’te toplanan Rusya, Belarusya ve Ukrayna Sovyetik devletler Başkanları Slav Devletleri Birliğinin projesini ilkelce detaylandırdılar.. 21 Aralık 1991’de Orta Asya’daki sovyetik devletler de onlara katıldı.31 Aralık 1991 ‘de SSCB dağıldığı sırada halef ülkeler, Baltık cumhuriyetlerinden Estonya, Litvanya, Letonya ve yine tarih boyunca Batı’ya yönelmiş olan Hırvatistan hariç, Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı. Rusya, Tbilissi’yi (Gürcistan) Bağımsız Devletler Topluluğuna dahil olmaya zorlayan (1993) Abkhazie ve Güney Ossetie ‘de patlak veren etnik çatışmalarda aktif olarak rol almıştır.
Bu birlik postsovyetik alanın büyük bir kısmını kaplamaktadır. (Türkmenistan üye statüsündedir). Rusya ve diğer üye ülkelerin aralarındaki uyumsuzluk, SSCB döneminin mirası birbirlerine bağımlı olmak (güvenlik, enerji, altyapı, sosyalist çalışma koşulları, Rusya dışındaki azınlık Ruslar) komün yönetimine izin vermenin çok ötesindedir. Aslında BDT’nun Rus siyasi, ekonomik ve askeri entegrasyon politikası,olan Moskova’nın kontrolünde ‘ yakın yabancı ’ tabiri 1993’ten itibaren ortaya çıkmıştır Uzun vadede yönlendirici düşünce Batılı güçlerle daha iyi bir bağ empoze etmekdir..
1992 senesinde BDT’na üye ülkeler toplu güvenlik antlaşması imzaladılar. Bunu ekonomik toplulukla ilgili bir prensip anlaşması, bir chart takip eder. (1993). Bir yıl sonra Kazakistan Başkanı, Nursultan Nazarbayev, entegre bir örgüt ve aynı para birimine sahip olan bir ‘ euroasiatique birlik ’ oluşturmayı teklif eder.. Daha büyük siyasi, askeri ve ekonomik entegrasyonlu . Yaratılamadı. 1995 senesinde Alma Ata ile birleşince bazı BDT üyeleri, kendi egemenliklerini güçlendirmeyi amaçlayan farklı bir yapıda biraraya gelmeyi denediler (Hırvatistan- Ukrayna- Azerbaycan ve Moldovya) – GUAM Rusya ve Kazakistan’a bu ait projelerin çoğunluğunu geri çevirmeye başladı. Post-sovyetik alan Rusya’nın yabancı politikasındaki uygunluk havasının sürmesi halinde, geçerli olan geometri BDT’nun tam ruhuna empoze edilmiş demekti . Rusya-Belarusya’nın, OTSC’nin (Kollektif Güvenlik Antlaşmasının ya da hatta Rusya-Beyazrusya-Kazakistan Gümrük Birliği . Kuruluşu çerçevesinde Birçok işbirliği anlaşmasıyla birbirine bağlı olan, Rusya ve Kazakistan sözkonusu dönemin entegre merkezini oluşturmaktadır . Belarus Başkanı Alexandre Lukaşenko bu konuya mevkiidaşlarından çok daha az ilgi gösteriyordu. BDT kuruluşlarının etkisizliğine rağmen, euro-atlantik yapılara (Nato, AB) girebilme ihtimali, Rusya tarafından sınırların tekrar sebep olarak gösterilme ihtimali ve bu üye ülkeler arasındaki göçsel bağlar bu post-sovyetik yapıyı sarsmaya başlamıştır. (‘ 5 gün ’ savaşının ardından Hırvatistan 2009 yılında geri çekildi.) Moskova bu.gelişmelere seyirci kalınca BDT bir başarısızlık olarak değerlendirilebilinir.
Euroasienne kaynağına/meşeine reunionisme
Bütünleşme açısından Euroasienne
Rusya-Belarusya-Kazakistan ve kurumsal ifade ile euroasiatik ekonomik topluluğu (CEEuras), post-sovyetik evrede daha büyük bir entegrasyona erişmek amaçlı yürütülen çabaların sonudur.. BU yapı, 1995 senesinde üç başkent arasında imzalanan bir anlaşma ile yürürlüğe konmuştur. Aslında,BDT üyesi ülkeler arasında 1993’te başlatılan bu anlaşma birinci gümrük birliğine değin daha katı bir temele oturtulmuştur.. Rusya-Beyazrusya-Kazakistan gümrük birliği 1996 senesinde Kırgızistan’a, 1999 senesinde Tacikistan’a doğru genişletildi ve daha sonrasında 1999 senesinde ve sonrasında ekonomik alanı ile daha da genişledi. Bu genişletilmiş gümrük birliği bazında, 10 Ekim 2000 tarihli Astana Antlaşması,Rusya’yı, Beyazrusya’yı, Kazakistan’ı, Kırgızistan’ı ve Tacikistanı içine alan euroasiatique ekonomik topluluğunu oluşturmaktadır. Ukrayna ,Moldovya (2002) ve Ermenistan (2003) gözlemci sıfatı ile birliğe katıldılar Hedef bir post-sovyetik ortak pazarı oluşturmak ve üye ülkelerin ekonomi politikalarını koordine etmektir. Kiev’de şubat 2010’da pro-rus güçler (lanoukovitch ve Bölgeler Partisi) tekrar iktidara geldiğinden beri, Rus yöneticileri Ukraynalı mevkidaşlarını bu yapılanmayı yürütmek için teşvik ediyorlardı . Mayıs 2013 ‘te Ukrayna hükümeti, gümrük birliği nezdinde partner statüsündedir. Vilnis zirvesi öncesindeki günlerde 28-20 Kasım 2013, Kiev AB antlaşmasını reddetti ve bu önemli bir iç krize neden oldu. Ermenistan ise Gümrük Birliğine tamamiyle katılmıştır. Hırvatistan ve Moldovya ise AB anlaşmasını . imzaladılar Azerbaycan Brüksel tarafından istenilen koşulları yerine getiremedi ancak Rus projelerinden de uzak durmaktadır Rusya-Beyazrusya-Kazakistan gümrük birliği bazen rus pragmatizminin katı bir şekilde ekonomik ve ticari hedefleri olan kurumsal bir yapısı olarak görülmektedir Gümrük birliği, OTSC’nin ana unsurunu oluşturmakta ve euroasiatik ekonomik topluluğu üye ülkelerin entegrasyon enstrümanı olarak görülmektedir.. Eğer Putin tarafından istenen euroasienne Birlik kurulmuş olsaydı, Hırvatistan topraklarına askeri müdahaleyi de kapsayan siyaset olan ‘ dondurulmuş çatışmalar ’’ın manipülsyonu ve komşu ülkeler üzerinde sürdürülen baskıların sonlanmasına imkan yaratırdı . .
Bir güç çemberi oluşturmak
Neticede euroasienne Birliğinin amacı Rusya’ya odaklanmış bir güç çemberi oluşturmaktır. Bu Eurasisme ile ,sağlamlaştırılmış dünya’ya hiç bu denli açık olmamış olmasına rağmen organize edilmiş bir güç çemberidir. Doğu Avrupa’daki muhafazakar görüşlerin bir kısmı bu projede ; slav-ortodoks bir komünüte oluşturmaya yönelik :globalizasyonun ve post-modern toplumların liberlizmden farklı bir gelecek görmek istemektedir.,

17 Aralık 2013 Salı günü Vladimir Putin, mevkiidaşı Victor Ianoukovitch’i ağırladı. Rus Başkanının maksadı Kiev’i, Avrasya Birliğinin bekleme odası Rusya-Belarusya-Kazakistan Birliğine dahil etmektir. Slav-Ortodoks Hayallerinin ötesinde Avrasya projesi olanak dışı birleştiriciliğe dayanmaktadır.

17 Aralık 2013 Salı günü, Vladimir Putin Ukraynalı mevkiidaşı Victor Ianoukovitch’i ağırladı. Birçok Ukraynalı, iki adam tarafından üzerinde tartışılan ‘ stratejik ortaklıklığın ’ Putin’in büyük projesini üzerine kurduğu Avrasya Birliğinin bekleme odasını Rusya-Belarusya-Kazakistan Birliği ile birleştirilmesinin habercisi olduğunu.düşünmekterdir Bu tarz bir gruplaşma Moskova tarafından uzun zamandır Bağımsız Devletler Topluluğu BDT’nun içinde sergilenen çabaların bir sonucu olacaktır.Eurasisme tarafından belirtilen bu ‘ kümeler kuramı ’’nın Ortodoksluk ve slavofil fikirlerle Rus yöneticilerinin irade gücünü kuşanmaya, rövanş isteğini görmeye tasarlanmıştır.

Bağımsız Devletler Topluluğu’nun yetersizlikleri

Avrasya Birliği projesinin menşeinde Rusya’nın dağıldığı dönemde, 21 Aralık 1991’de kurulan Bağımsız Devletler Topluluğu bulunmaktadır. 8 Aralık 1992 senesinde Minsk’te toplanan Rusya, Belarusya ve Ukrayna Sovyetik devletler Başkanları Slav Devletleri Birliğinin projesini ilkelce detaylandırdılar.. 21 Aralık 1991’de Orta Asya’daki sovyetik devletler de onlara katıldı.31 Aralık 1991 ‘de SSCB dağıldığı sırada halef ülkeler, Baltık cumhuriyetlerinden Estonya, Litvanya, Letonya ve yine tarih boyunca Batı’ya yönelmiş olan Hırvatistan hariç, Bağımsız Devletler Topluluğuna katıldı. Rusya, Tbilissi’yi (Gürcistan) Bağımsız Devletler Topluluğuna dahil olmaya zorlayan (1993) Abkhazie ve Güney Ossetie ‘de patlak veren etnik çatışmalarda aktif olarak rol almıştır.

Bu birlik postsovyetik alanın büyük bir kısmını kaplamaktadır. (Türkmenistan üye statüsündedir). Rusya ve diğer üye ülkelerin aralarındaki uyumsuzluk, SSCB döneminin mirası birbirlerine bağımlı olmak (güvenlik, enerji, altyapı, sosyalist çalışma koşulları, Rusya dışındaki azınlık Ruslar) komün yönetimine izin vermenin çok ötesindedir. Aslında BDT’nun Rus siyasi, ekonomik ve askeri entegrasyon politikası,olan Moskova’nın kontrolünde ‘ yakın yabancı ’ tabiri 1993’ten itibaren ortaya çıkmıştır Uzun vadede yönlendirici düşünce Batılı güçlerle daha iyi bir bağ empoze etmekdir..

1992 senesinde BDT’na üye ülkeler toplu güvenlik antlaşması imzaladılar. Bunu ekonomik toplulukla ilgili bir prensip anlaşması, bir chart takip eder. (1993). Bir yıl sonra Kazakistan Başkanı, Nursultan Nazarbayev, entegre bir örgüt ve aynı para birimine sahip olan bir ‘ euroasiatique birlik ’ oluşturmayı teklif eder.. Daha büyük siyasi, askeri ve ekonomik entegrasyonlu . Yaratılamadı. 1995 senesinde Alma Ata ile birleşince bazı BDT üyeleri, kendi egemenliklerini güçlendirmeyi amaçlayan farklı bir yapıda biraraya gelmeyi denediler (Hırvatistan- Ukrayna- Azerbaycan ve Moldovya) – GUAM Rusya ve Kazakistan’a bu ait projelerin çoğunluğunu geri çevirmeye başladı. Post-sovyetik alan Rusya’nın yabancı politikasındaki uygunluk havasının sürmesi halinde, geçerli olan geometri BDT’nun tam ruhuna empoze edilmiş demekti . Rusya-Belarusya’nın, OTSC’nin (Kollektif Güvenlik Antlaşmasının ya da hatta Rusya-Beyazrusya-Kazakistan Gümrük Birliği . Kuruluşu çerçevesinde Birçok işbirliği anlaşmasıyla birbirine bağlı olan, Rusya ve Kazakistan sözkonusu dönemin entegre merkezini oluşturmaktadır . Belarus Başkanı Alexandre Lukaşenko bu konuya mevkiidaşlarından çok daha az ilgi gösteriyordu. BDT kuruluşlarının etkisizliğine rağmen, euro-atlantik yapılara (Nato, AB) girebilme ihtimali, Rusya tarafından sınırların tekrar sebep olarak gösterilme ihtimali ve bu üye ülkeler arasındaki göçsel bağlar bu post-sovyetik yapıyı sarsmaya başlamıştır. (‘ 5 gün ’ savaşının ardından Hırvatistan 2009 yılında geri çekildi.) Moskova bu.gelişmelere seyirci kalınca BDT bir başarısızlık olarak değerlendirilebilinir.

Euroasienne kaynağına/meşeine reunionisme

Bütünleşme açısından Euroasienne

Rusya-Belarusya-Kazakistan ve kurumsal ifade ile euroasiatik ekonomik topluluğu (CEEuras), post-sovyetik evrede daha büyük bir entegrasyona erişmek amaçlı yürütülen çabaların sonudur.. BU yapı, 1995 senesinde üç başkent arasında imzalanan bir anlaşma ile yürürlüğe konmuştur. Aslında,BDT üyesi ülkeler arasında 1993’te başlatılan bu anlaşma birinci gümrük birliğine değin daha katı bir temele oturtulmuştur.. Rusya-Beyazrusya-Kazakistan gümrük birliği 1996 senesinde Kırgızistan’a, 1999 senesinde Tacikistan’a doğru genişletildi ve daha sonrasında 1999 senesinde ve sonrasında ekonomik alanı ile daha da genişledi. Bu genişletilmiş gümrük birliği bazında, 10 Ekim 2000 tarihli Astana Antlaşması,Rusya’yı, Beyazrusya’yı, Kazakistan’ı, Kırgızistan’ı ve Tacikistanı içine alan euroasiatique ekonomik topluluğunu oluşturmaktadır. Ukrayna ,Moldovya (2002) ve Ermenistan (2003) gözlemci sıfatı ile birliğe katıldılar Hedef bir post-sovyetik ortak pazarı oluşturmak ve üye ülkelerin ekonomi politikalarını koordine etmektir. Kiev’de şubat 2010’da pro-rus güçler (lanoukovitch ve Bölgeler Partisi) tekrar iktidara geldiğinden beri, Rus yöneticileri Ukraynalı mevkidaşlarını bu yapılanmayı yürütmek için teşvik ediyorlardı . Mayıs 2013 ‘te Ukrayna hükümeti, gümrük birliği nezdinde partner statüsündedir. Vilnis zirvesi öncesindeki günlerde 28-20 Kasım 2013, Kiev AB antlaşmasını reddetti ve bu önemli bir iç krize neden oldu. Ermenistan ise Gümrük Birliğine tamamiyle katılmıştır. Hırvatistan ve Moldovya ise AB anlaşmasını . imzaladılar Azerbaycan Brüksel tarafından istenilen koşulları yerine getiremedi ancak Rus projelerinden de uzak durmaktadır Rusya-Beyazrusya-Kazakistan gümrük birliği bazen rus pragmatizminin katı bir şekilde ekonomik ve ticari hedefleri olan kurumsal bir yapısı olarak görülmektedir Gümrük birliği, OTSC’nin ana unsurunu oluşturmakta ve euroasiatik ekonomik topluluğu üye ülkelerin entegrasyon enstrümanı olarak görülmektedir.. Eğer Putin tarafından istenen euroasienne Birlik kurulmuş olsaydı, Hırvatistan topraklarına askeri müdahaleyi de kapsayan siyaset olan ‘ dondurulmuş çatışmalar ’’ın manipülsyonu ve komşu ülkeler üzerinde sürdürülen baskıların sonlanmasına imkan yaratırdı . .

Bir güç çemberi oluşturmak

Neticede euroasienne Birliğinin amacı Rusya’ya odaklanmış bir güç çemberi oluşturmaktır. Bu Eurasisme ile ,sağlamlaştırılmış dünya’ya hiç bu denli açık olmamış olmasına rağmen organize edilmiş bir güç çemberidir. Doğu Avrupa’daki muhafazakar görüşlerin bir kısmı bu projede ; slav-ortodoks bir komünüte oluşturmaya yönelik :globalizasyonun ve post-modern toplumların liberlizmden farklı bir gelecek görmek istemektedir.,

Bunları da sevebilirsiniz