Manifesto

Değerli Okurlar

Dağarcık Türkiye internet ortamında yayımlanan aylık siyaset ve kültür dergisidir. İsmine yakışır bir şekilde, söyleyeceklerini bilgi üzerine inşa etmeye özen gösterir. Türkçesi yalındır. Yayımlanırken hiçbir kişi, kurum ve kuruluştan ekonomik destek almamıştır. Herhangi bir siyasi hareket ve kuruluşun içinde veya uzantısı değildir ama çok önemsediği bir siyasi duruşu vardır:

Dağarcık Türkiye,

Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal bütünlüğü ve üniter yapısının devamından yanadır. “Önce Türkiye Cumhuriyeti” demesi bundandır. İsmi ne olursa olsun, siyasal bütünlüğü ve üniter yapıyı bozacak ya da sulandıracak her öneri ve projeye karşıdır. Türk Devrimi’nin kazanımlarını muhafaza etmekten yanadır. Şöyle ki,

Temeli çağdaş hukuk olması gereken cumhuriyetin, seçilmişlerin siyasal sistemi çoğunluk diktatoryasına dönüştürmesi, dolayısıyla demokrasi trenini raydan çıkarma girişimlerine karşı en önemli güvence olduğunun farkındadır. Bu nedenle üniformasız olan dahil, her tür darbeye karşıdır.

Laikliğin demokrasinin varlık nedeni ve teminatı olduğunu bilir. Bireylerin din, dil, köken ve mezheplerine son derece saygılıdır. Her bireyin kendi aidiyetlerini muhafaza ederek yurttaşlık katına çıkmasını arzu eder. Ancak hiç kimsenin kendi inancını bir başkasına dayatmasına ya da bir grubun inancını kamusal alana egemen kılmasına karşıdır.

Sosyal adaleti ve kamu yararını çok önemser. “Özelleştirme” veya bir başka başlık altında, kamu iktisadi teşekkülleri ve hazineye ait taşınmazların kişi ve kuruluşlarla yabancılara peşkeş çekilmesine karşıdır. Devletçiliğin, bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesi ve yurttaşlar arası gelir dağılımının düzeltilmesinde önemli bir araç olduğunu düşünür.

Kuvvetler ayrılığı ilkesinden yanadır. Yargı bağımsızlığı ve özerkliğini zedeleyen her tasarrufa karşıdır. Bu tür tasarrufların Türkiye’yi götüreceğini yerin, tiranlık olduğunu gayet iyi bilir.

Bağımsızlık anlayışı Misak-ı Milli’nin altıncı maddesinde tarif edildiği gibidir: Türkiye Cumhuriyeti’ni idari, adli ve ekonomik anlamda kısıtlayacak her öneri ve girişime karşıdır. Hiçbir kamu görevlisinin, Türkiye halkını mağdur ve mutsuz edecek eylemler gerçekleştirme lüksünün olmadığını düşünür.

İnanç dışında her şeyin, bilgi düzleminde tartışılmasından yanadır. Kendi siyasi duruşu dahil, paylaşılan düşüncelerin mutlak doğruları değil, mutlak doğruya en yakın olanları yansıttığını varsayar.

Demokrasinin derinleştirilmesinden yanadır. Bunun yurttaşların siyasi yaşama katılması ve örgütlenmesiyle mümkün olacağı düşüncesindedir. Bu nedenle yurttaşları ve çalışanları örgütlü olmaktan ve hak aramaktan alıkoyan her tasarrufa karşıdır.

Dağarcık Türkiye sürekli bir yazar kadrosuna sahiptir. Bu kadroya zaman içinde başka isimleri katabilir, uygun göreceği isimlerden mülakat alabilir veya konuk yazarlara sayfalarını açabilir.

Yazarlar