12 Eylül Küresel Sistem

ABD bir çok ülkede faşist diktatörlükleri, darbeleri tezgahları.
Amaç, sömürü sistemini tümüyle devreye sokmaktı.
12 Eylül, emperyalizmin ürünüdür.
Planlayıcıları ABD öncülüğündeki küresel egemenlerdir.

Amaç, küresel sömürü sistemine karşı Türkiye’de yükselen ilerici, sol, sosyalist, Marksist, halkçı, yurtsever, emekçi, Atatürkçü muhalefet unsurlarının tavsiyesidir.

Bu anlamda emperyalizm, faşist bir darbeyle isteğine ulaşmıştır.

Sistem karşıtları en vahşi biçimde öldürülmüş, işkenceden geçirilmiş, topluma korku salınmış, işçi örgütleri, demokratik kuruluşlar tasviye edilmiştir.

12 Eylül,  memleketi tümüyle sömürü sisteminin boyunduruğuna sokmak ve olası toplumsal muhalefetin önünü kesmek için sivil ünüforma giymiş Özalları ve 24 Ocak kararlarını devreye sokmuştur.

Yıllarca Sovyetler Birliğine karşı Türkiye’yi ileri bir karakol olarak kullanan ABD egemenliği tümüyle sağlamak İçin tezgahladığı faşist darbeyle yeşil kuşak projesinin, BOP’un  aşamalarını hayata geçirmiştir

Bu arada iki ideolojik damarı devreye sokmuş, siyasal islamcı ve etnik ayrımcı Kürtçü hareketi sahaya sürmüştür.

Özal’ın ardından oluşan tüm iktidarlar ABD’nin stratejilerini sürdürmüş, her yanıyla emperyalizmin isteklerini yerine getirmiştir.

Son olarak AKP iktidarını kurduran ABD, ülkenin varlıklarını özelleştirmelerle, ayrılıkçı harekete verdiği destekle ele geçirmiştir.

Küresel sisteme aktarılan varlıklarla ülkedeki yoksullaşma giderek büyürken, yıllardır koruyup kolladığı siyasal islamcı FETÖ örgütü eliyle mızlamaya başlayan ve sömürüden daha fazla pay edinme peşindeki AKP yerine tümüyle kendi gücünü iktidara getirmek için askeri faşist bir darbeyi sahaya sürmüştür.

Amaç aslında erittikleri, erozyona uğrattıkları cumhuriyetin değerlerini, onun temelini oluşturan Atatürk’ü tümüyle tasfiye etmekti.
Operasyon başarılamadı ama yine ABD egemenliği sürüyor.

Unutmamalı, 12 EYLÜL faşizmi siyasal islamın, AKP’nin, cemaatlerin, tarikatların, FETÖ’nün ve PKK’nin önünü açtı.

Sonuç olarak, düzen değişikliği,  yine sömürü sistemini savunan muhalefet unsurlarını iktidar yapmaksa, ülke için kurtuluş olmayacak…

Bunları da sevebilirsiniz