Örgütlü Cehalete Karşı Savaşmak Zorundayız

24 Kasım Öğretmenler Günü Aldatmacılığı

Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası), 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilmişti. Yani 29 Ekim-3 Mart Cumhuriyetin kuruluşundan 4 ay sonra.

Bu yasa ile bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığına bağlanarak, okullarımızda dini eğitime son verilmiş; imam-hatip ihtiyacını karşılamanın ötesinde imam-hatip okulu açılması, dolayısıyla kızlarımızın bu çeşit okullarda öğrenim görmeleri de yasaklanmıştı.

Atatürk’ün çok önem verdiği yasalardan biri, öğretim Birliği Yasası idi. Zira çağdaş bir eğitim ve öğretim olmadan, bir ülkenin çağdaşlaşmasına, kalkınmasına, demokratikleşmesine olanak yoktu ve Atatürk bunun bilincinde olup; eğitimi aklın özgürleşmesi olarak tanımlıyordu.

NEDEN?..

Gazeteci Ahmet Emin Yalman, anılarında ilginç bir hususa değiniyor: “Fransızların, Maarif Nazırı: Damat Ferit kabinesinin Milli eğitim Bakanı Ali Kemal’e tavsiyeleri şuydu: ‘Modern ilk mektepleri kapatınız. Bunların yerine eski usul cami mektepleri açınız, Bu suretle cahil halkın idaresi daha kolay olur.’ Bu tavsiyeleriyle, kendi sömürgelerinde yürüttükleri gerici sistemi Türkiye’ye zorla sokmak ve milli ruhu dağıtmak istediklerini belli ediyorlardı.”

Zira eğitim sistemi çökertilen bir toplumu teslim almak daha kolay, onları yönetmek daha sorunsuzdur.

Bu nedenle dir ki; Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme karşı verilen kurtuluş savaşı sırasında yani 1922 de Sakarya Meydan Savaşında, ‘hele bir eğitim dursun’ denmemiş. Top ve tüfek sesleri arasında eğitim kongreleri yapılmış ve eğitimin önemi anlatılmış. ‘ülkeyi batıran en büyük nedenlerden birisi eğitimdir demiş.

Atatürk. ‘Öyle bir eğitim dizgesi kuracağız ki, yabancı etkilerden uzak, insana yararlı, akla ve bilime dayanan, süs olmayan bir eğitim dizgesi.

Ve Atatürk, ‘Öğretmenler, yeni kuşağı siz yaratacaksınız’ ‘yeni nesil sizlerin esri olacaktır. Zaferi siz taçlandıracaksınız’ İşte Atatürk’ün Baş Öğretmenliği.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir genç Milli Eğitim Bakanı var. Aklımıza yüreğimize kazıdığımız. Adı Mustafa Necati (1925 – 1928) üç yıl bakanlık yapmış devrimci, ilerici bir bakan, daha Kurtuluş Savaşı sırasında kalemiyle savaşmış biz öğretmenler hiç unutmayız o bakanı. Aslında öğretmenlerin unutamadığı bakanlardan Hasan Ali Yücel, Atatürk’ten sonra, Atatürk’ün ölümünden birkaç ay sonra bakan olmasına karşın, Atatürk’ün eğitim görüşlerini en iyi uygulayan bakandır. Yani ille Atatürk döneminde yasaması gerekmiyor. Atatürkçü yolu izlemesi için.

Yukarıdaki Fransız Eğitim Bakanının tavsiyeleri 1945 ten sonra diğer emperyalist devletlerden ABD tarafından daha da yoğunlaştı.

ABD’nin devamlı TOPLUMU GERİCİLEŞTİRME, Atatürkçülüğü, Ulusçuluğu, Laik devlet yönetim biçimini bırakıp, bir şeriat devletinin kurulması için EĞİTİM sistemini dinselleştirme çabaları dayatılıyordu.

17 Nisan 1940 Tarihinde yasal düzenlemelerle; öğretmen yetiştirmek, toplumu aydınlatmak ve ileri taşımak amacıyla; Hasan Ali YÜCEL ve İsmail Hakkı TONGUÇ ‘un özverili çabaları ile kurulan Türkiye’nin aydınlık yüzü Köy Enstitülerini haince hançerleyen Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer (1946-1948) tarafından başlatılmış ve 1954 yılında Menderes Hükümeti tarafından ABD’nin buyurgan tavsiyeleri ile sonucunda kapatılmıştır.

Nihayet ABD’nin tezgâhladığı olaylar sonunda tam istedikleri gibi gericileştirmenin piyonluğunu yapacak 12 Eylülün faşist generalleri Kenan Evren – Tahsin Şahinkaya – Nurettin Ersin – Nejat Tümer – Sedat Celasun için 1974-77 yıllarında CIA’in istasyon şefliğini de yapan eski Ankara Büyükelçisi Paul Henze‘nin ve 12 Eylül’e ilişkin “Bizim çocuklar yaptı” ifadesi suçun itiraf edilmesinden başka bir şey değildir.

LANETLİYORUM.

Olay Faşist 12 Eylül darbesi ile bitmiyordu. Asıl amaç eğitim sisteminin dinselleştirilmesi edilgen, biatçı bir neslin yetiştirilmesi için, tıpkı Ali Kemal gibi, Şemsettin Sirer gibi bir piyon milli eğitim bakanına gereksinimleri vardı. Hemen İlim Yayma Cemiyetinin ordu içindeki en etkili isimlerinden General Hasan Sağlam’ı milli eğitim bakanı yaptılar. Ve gerici dinsel eğitim başlatılmış oldu.

12 Eylül’de sadece Fethullah Gülen örgütü ve diğer tarikat ve dinci derneklere hiç bir şekilde dokunulmadı.

ABD’nin emirleri doğrultusunda Fethullah Gülen Örgütüne dokunulmadığı gibi adeta ödüllendirildi.

Başta Fethullah Gülen Örgütü olmak üzere Menzil Tarikatı Milli Eğitimin atama merkezi olarak çalışmaya başladı.

Bu arada Öğretmenlerin en büyük kuruluşu olan TÖB-DER kapatıldı. Benim de içinde bulunduğum binlerce öğretmen işkencecilerin ellerine teslim edildi. Meslekten atıldı. Kitapları toplatılıp yakıldı.

Ama Bugün Kanlı Pazarın failleri, AKP’nin Milletvekillerinin çoğunluğu, bakanları meclis başkanı olan İsmail Kahraman’ın bağlı olduğu ilim yayma cemiyetinin de 16 yıl gibi başkanlığını yapan Hasan sağlam 24 Kasım diye uyduruk bir öğretmenler günü icat etti. Güya Atatürk’ün Baş Öğretmenliğini kabul edilişi imiş.

Unutulmasın ki; toplum önünde Atatürkçü söylevler çekip Atatürkçü demeçler veren Cevdet Sunay, Kenan Evren, Hasan Sağlam gibi bir takım askerler de kapalı kapılar ardında Amerika’nın baskısı altında, isteyerek ya da istemeyerek, Siyasal İslamcılığı besleme, palazlandırma, yönetime getirme buyruğunu yerine getiriyorlardı

Yukarıda da belirttiğim gibi ATATÜRK Baş Öğretmenliği ve Baş Komutanlığı 1922 de Sakarya Meydan savaşı sırasında kabul etmişti.

12 Eylül Faşist darbesinin hala izleri silinmemişken, 12 Eylül faşist darbesinden sonra eğitim siyasal İslamcılara teslim edilmişken, 12 Eylül’ün ürünü olan AKP’nin OHAL bahanesi ile on binlerce öğretmeni meslekten çıkarıp açlığa mahkûm etmişken, Atatürk’ün aydınlatıcı Öğretmenlerinin uyduruk 24 Kasım’ı öğretmenler günü olarak kutlamayacaklarına inanıyorum.

Sonuç olarak 6 Mayıs 2004 Vatan Gazetesinde Zülfü Livaneli’nin yazısından bir alıntı ile yazımı tamamlayacağım.

Dönemin Ankara’daki Fransa Büyükelçisi Eric Rouleau, sadece bir diplomat değil, önemli bir entelektüel ve Le Monde yazarı, İslam dünyasını da çok iyi biliyor.

Bir konuşmasında diyor ki:

Ben Türkiye’ye gelmeden önce farklı düşünürdüm. Bazı ülkelerde iktidara gelen İslami hareketlerin, Türkiye’de asla başarılı olamayacağı fikri vardı bende. Çünkü Atatürk devrimlerinin bu meseleyi kökten çözdüğünü sanırdım. Ama gelip gördükten sonra, bu ülkenin de dini bir yönetime doğru gittiğini görüyorum.”

Soruyorlar: “Peki, neden dolayı fikir değiştirdin? Türkiye’de ne gördün ki Atatürk Devrimlerinin bu işi çözememiş olduğunu anladım?”

Bu soru üzerine Eric Roulean şu önemli saptamayı yapıyor:

İmam hatipleri gördüm. Bu okullar rejimi değiştirmek üzere programlanmış. Sonunda buradan çıkanlar Türkiye’de yönetimi ele alacak”

Peki, bu iş için bir zaman verebiliyor musun?_”

Eric Roulean’nun bu soruya yanıtı şöyle:

On-beş- yirmi yıl diyebiliriz. Bu okullardan çıkanların kendilerine yer yapmaları ve devlet içinde örgütlenmeleri bu kadar süre içinde tamamlanır. Daha sonra da ele geçirme hızlanır.”

Bunları da sevebilirsiniz