Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Özgürlük Üzerine Düşüncelerle Hasan Ali Yücel

Cenk Özdağ

SSCB´nin çökmesinden sonra, ideolojik iklimin tek yanlı rüzgarlarının estirdiği fırtına sonucunda özgürlük kavramı liberalizmin anlam dünyası dışında yeterli ölçüde ele alınamamıştır. Bu dönem boyunca, Atatürk, Lenin, Rousseau, Robespierre, Cromwell, Stalin, Mao, Çavuşesku, Tito gibi devrimcilerin özgürlük karşıtlığının; Churchill, Roosevelt, Tatcher gibilerinse özgürlük şampiyonu olduğu işlendi. Türkiye´de de Kemalizm´in hemen her temsilcisi faşistlikle suçlanırken, Kemalizm´e karşı modernite öncesi kimliklerin toplumsal rolüne sıkı sıkıya sarılan ve liberal ekonomi politikalarını savunan tiplerin özgürlükçü oldukları iddia edildi. Niyazi Berkes, Doğan Avcıoğlu gibi devrimci aydınlara karşı İdris Küçükömer gibi «ileri” maskesi gericiler, Cemil Meriç gibi «entelektüel” maskeli softalar alkışlandı. Yine bu dönem boyunca Hasan Ali Yücel gibi eğitimin öncüleri faşizmin kitle propagandistleri olarak sunuldu. Türkiye halkını bilinçlendirme, bilgilendirme ve üretici gücünü arttırma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük önemli kurumsal atakların önderi Hasan Ali Yücel´in, hukukun yurt ve dünya çapında önde gelen temsilcisi Mahmut Esat Bozkurt´un tarihsel rolleri o derece karartıldı ki sistem karşıtı olduğu kategorik olarak kabul edilen «solcular” bile Türk devriminin bu cesur kişiliklerine karşı seferber edildiler.

Bu yazımızda Hasan Ali Yücel´in düşüncelerinden bazı tatlar sunmaya çalışacağız. Hasan Ali Yücel´i dinleyelim:

«Asırlardır maddi ve manevi baskılar altında ezilmiş, fakat artık zincirlerinden silkinmiş topluluğumuz, erdiği hürriyetin zevkine varmak, şuuruna ermek yolundadır; çünkü hürriyet, erişilmesi en güç bir düşünüş ve yaşayışın tarzıdır. Zevki tadılır, fakat kolay kolay şuuruna varılmaz. Onu çok kere hepimiz için ister görünürken hakikatte yalnız kendimiz için istemiş oluruz. Beraberce elde ettiğimiz zaman yalnız kendimizde kalmasına çalışırız. Buna muvaffak olunca da dünkü hürriyet aşıkı biz, bugün bir despot haline geliriz. Kalabalık bir topluluktan bir despot, varsa o tolulukta hür insan tek demektir. Despotun istibdadı ne kadar sertse ondan gayrılarının hürriyet duygusu o kadar zayıftır. Fakat tarih gösterir ki, hürriyetin anası böyle bir istibdat cadısıdır. O güzel, levent, faziletli kız böyle korkunç, çirkin, merhametsiz bir anadan doğmuştur. İnsanlık, hürmüş de sonradan esir olmuşa pek benzemez. Daha çok, esirlikten hürriyete doğru yürümüş gibidir.” (Hasan Ali Yücel, Hürriyete Doğru, Ankara: İnkılap Kitabevi, 1955, s. 6)

Görüldüğü gibi Yücel, siyasal yozlaşmanın gayet farkında, adeta sürekli bir özgürlük savaşını öğütlüyor. Bunun da ötesinde, dönemin özgürlükçüleri arasındaki hakim olan «toplum sözleşmeci” anlayışın ve «doğal durumun özgür olduğu” tezin dışında yer alıyor. Özgürlüğün geçmişte bir tarihte yaşanmış hayali veya gerçek bir saadet toplumunda yaşayıp sonradan zapt edilmesi düşüncesinin aksine Yücel, bilimin ve tarihin sonuçlarıyla uyumlu olarak, özgürlüğün kuvvet yoluyla, zor yoluyla inşa edildiğini düşünüyor.

Özgürlük salt siyasal özgürlük çerçevesinde değil, aynı zamanda bir kişilik özelliği, bir tür erdem bağlamında da beliriyor Yücel´in anlatımında:

«Doğrudan doğruya hakikati ve hayrı kendi ruhuna amaç bilmeyen, belki kurnaz bir adam olabilir. Fakat hiçbir zaman akıllı sayılamaz ve hür olamaz. Akliyle kendi varlığındaki noksanları görmedikçe, iradesiyle onları düzeltmek kudretini göstermedikçe insanda hürriyet, bir gösterişten, kuru bir sözden ibaret kalır. Netekim çok kere böyle olmuştur. İçkinin yasak olmadığı bir memlekette, içmeden duramıyan bir ayyaşa nasıl hür diyebiliriz? O, en kaba manasiyle alkolün esiridir. Milyonlarından milyonda birini bir hayır işine veremiyen cimri, mülkiyet hürriyetine rağmen servetinin uşağı, parasının kölesi değil midir? İnsanın kendi içinde varolması lazım gelen hürriyeti bulması yolunda kanunlar bile kudretsiz kalmıyor mu? Şu takdirde kanunlara dahi hüküm geçirmede yardımcı, ferdin kendi varlığında duyacağı hürriyettir.” (Aynı eser, s. 17-18)

Yasalara ve cisimleşen özgürlük kavramına pozitivist bir çerçevede bakışın olmadığını bu satırlarda görüyoruz. Yücel, çok daha esaslı bir özgürlük anlayışını savunuyor. İnsancıl amaçlar etrafında vakfolunmuş bütün bir hayatın, iradenin özgürlük kavramına uygunluğunu ortaya koyuyor, bu böyle olmadıkça da özgürlüğün eksik olacağını belirtmiş oluyor. İnsan adeta tüm yetileriyle özgürlüğe yönelebilen bir varlık olarak düşünülüyor bu satırlarda. Yücel´in anlatımında satır aralarını da kuşatarak, bireye dışarıdan etkiyen siyasal, toplumsal, ekonomik etkilerin dolayımıyla da olsa «kişisel” hazların kölesi olmayı da akılla bağdaştıramamasıyla özgürlüğü insancıl amaçlar için aklın yönetimine boyun eğme olarak okuyabiliriz. Bu son çıkarım, özgürlüğün gerekli bir koşulu olarak, Yücel´in ağzından şu şekilde formüle ediliyor:

«Tek tek her insan, meydandan ve sokaktan önce kendi vicdanında «Hürriyet”i ilan etmeli. İhtiraslarının, hınçlarının, maddi arzularının esiri kaldıkça «hür” olamıyacağını iyi anlamalı. Balçıktan yapılmış bu ölümlü varlığın içinden çakılları, molozları alıp temiz ve saf olmaya bakmalı. Ne kendisi, etrafında kendine uyruk olabilecekleri aramalı, ne de başkalarına kuyruk olmaya tenezzül etmeli. Ancak o zaman hür, cesur ve bahtiyar olabiliriz.” (Aynı eser, s. 20)

Bu son satırlarda hukuki, siyasal ve ekonomik önlemlerin alındığı bir ortamda daha esaslı bir özgürlüğün gerekli koşullarını belirtiyor olmanın izleri görülüyor. Belki de toplumsal mücadeleye vurgunun eksikliğinin nedeni bu izlerde saklıdır. Toplumsal alandaki özgürlük mücadelesinin birey çerçevesinde nefisle (toplumun dayattığı ve toplumsal yaşamın koşullandırdığı zevklerin ve anlayışların kölesi olma eğilimine karşı) mücadeleyi de içine aldığı görülememiş, aksine bireysel olanla toplumsal olan kalın çizgilerle ayrılmış gibi duruyor.

Peki, Yücel´in bu denli yoğun bir şekilde bireye, felsefeye, eğitime eğilmesinin nedeni nedir? Bunun yanıtını, bu başlıkların önemini her geçen gün yoğun bir şekilde hissediyoruz gündelik hayatımızda. Bu yoğun hissin erken anlatımlarından biri de Yücel´e ait:

«Demokrasi, fikir ve kanaat, yani şahsiyet sahiblerinin rejimidir. Okullarda ve okul dışında verilecek demokratik eğitimin hürriyet istemesi bundandır. Çünkü hürriyet olmıyan yerde şahsiyet gelişemez. Benlikler serbestçe çiçeğini verip boy atamaz... Şahsiyet, bir nevi ruh kalıblanması olduğuna göre şahsiyet sahibleri de biraz katıca olan insanlardır. Onlar, her girdiği kabın şeklini alan sıvık maddelere benzemezler. Tesadüf ettiğiniz zaman, biraz sertçe bir ruh dokumasına dokunduğunuzu hissedersiniz. Çare yok buna tahammül edilecektir. Bu tipler bir bakıma, biraz sevimlidirler de... Fakat özlü insan istiyorsanız onların bu hallerini hoş göreceksiniz. Bir insandan hem şahsiyet sahibi olmak, hem de arzularınıza kolayca uyacak bir sululuk istemek yanyana gelebilen imkanlardan değildir. Onların sert ve katı taraflarına dayanacaksınız.” (Aynı eser, s. 287).

Bu satırlar İstanbul Barosu seçimlerinin kazananı Ümit Kocasakal´ı, İlber Ortaylı ve Celal Şengör gibi aydınları, İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek gibi çelik iradeli devrimcileri ne de güzel betimliyor. Bir de mavi boncuk dağıtan, sıvık maddelere benzeyenler var. Onlarla demokrasi, onlarla muhalefet mi? Allah korusun!01/11/2014Yazarın diğer yazıları

Hayaller Göklerde ama Gerçekler Yerin Dibinde! (01/04/2020)
Asalaklığın Devir Daimi ve Parazit (01/03/2020)
Hayal Et Senin de Olur! Belki sen de Mesihsindir! (01/02/2020)
Tevazu Eksik Kaldı! Şükran Borçluyuz! (01/01/2020)
Öbür Dünya’da Kibir ve Bazı Sorular (01/12/2019)
“Güzel ve Yalnız Ülke” Yalnız Olmak Zorunda mı? (01/11/2019)
Gerçeklik Üstüne ve Kuşlar Uçuyor (01/10/2019)
Görünmez Adam, Görünmez El ve Görünmezlerle Savaş (01/08/2019)
Hoşgörü, Kamu Yararı, Halk Sağlığı ve Taktik! (01/07/2019)
Kucaklayarak Fetih: İman Dolu Göğsün Zaferi (01/06/2019)
“Yeni Konjonktür” Eskidi mi Acaba? (01/05/2019)
Sanal Gerçeklikler, Medya Yalanları ve Nefes Alınan Yeni Bağımlılıklar (01/04/2019)
Felsefe İzmir’e Çok Yakışıyor (01/03/2019)
Ölümden Öte Ne Var? (01/02/2019)
İnsana Dokunma Ustası: İsmail Usta (01/01/2019)
Makas Açılıyor! (01/12/2018)
Felsefeye Çok Ama Çok İhtiyacımız Var (01/11/2018)
Bu Şafaklarda Tüten En Son Ocak: Yeniden Cumhuriyet (01/10/2018)
Eğitimde Dil Birliği ve Acil Adımlar (01/09/2018)
Öfke Patlamaları, Düşünce ve İfade Özgürlüğü ve Nefret Söylemi (01/08/2018)
Ahlat Ağacı, Bezelye Taneleri ve “Güzel ve Yalnız Ülkem” (01/07/2018)
Özgürlük Üzerine (01/06/2018)
Okulların Çöküşü Kutlu Olsun! Okul Öldü, Yaşasın Okuma! (01/05/2018)
Eleştirel Düşünme ve Münazara (01/04/2018)
Eleştirel Düşünme ve Matematik Müfredatı (01/03/2018)
Eleştirel Düşünme Denemeleri: Bir Eleştiri Üzerine (01/02/2018)
Eleştirel Düşünme Denemeleri: Liberal Ekonominin Varsayımları ve Ezberler (01/01/2018)
Mantık Eğitimi ve Demokrasi (01/12/2017)
Dil Bilinci ve Mantık (01/11/2017)
Mesaja İhanet mi? Mesajı Anlamak mı? (01/10/2017)
Bağımlılıktan Kurtuluşta İrade Gücü ve İrade Çatışması (01/09/2017)
İrade Çatışmasından Çıkış veya Çatışmadan Kurtulmak (01/08/2017)
Kaybolmuşluktan Varoluşa (01/07/2017)
Ahlaka ve Hayale Sığınan İyi Yürekli İnsanlara! (01/06/2017)
İklimler ve Esen Yeller (01/05/2017)
Önce Bir Karaltıydı Hepsi, Durabilirdi Belki (01/04/2017)
Sıradanlıktan Olağanüstülüğe: Atatürk Modeli (01/03/2017)
Korkudan Korkmak ya da Korkuya Koşmak (01/02/2017)
Un Ufak Olmanın Hikâyesi: İnsanca pek insanca (01/01/2017)
Bir Yurt Gezisi ve Barbarlık (01/12/2016)
James Bond, Bulgakov ve Avam Korkusu (01/11/2016)
Sınırları Aşmak (01/10/2016)
Türkçe Eğitim-Öğretim İçin Kimi Sorun Ve Öneriler (01/09/2016)
Bilim, Teknoloji ve Bilimsellik (01/08/2016)
Sürdürülebilir Kuzey için Sürdürülemeyen Güney (30/06/2016)
Sahi biz neden matematikte bu kadar başarısızız? (01/06/2016)
Canavarlıktan Kurtuluş (01/05/2016)
Canavarlıkla Mücadele için Toplumsal Ölçekte Gerekli Pozitif Düzenlemeler (01/04/2016)
Canavarı ve Canavarlığı Tanıyalım (01/03/2016)
Canavar Yaratmak ve Canavarı Görmek (01/02/2016)
Bize Aziz Nesin Gerek! (01/01/2016)
Karikatürler ve Gerçek (01/12/2015)
Yeni Paradigmanın Habercileri: Anomaliler! (01/11/2015)
Şu Sıfırları Harbiden de Bir Atsak Ya! (01/10/2015)
Türk’ün Suyla İmtihanı: Nil taşkınlarından Ankara metrosuna (01/09/2015)
Bilim Dışı Yollara Tutunmak (01/08/2015)
İnsanca yaşamın olanağı: Sistemin Frankensteinları (01/07/2015)
Bıkanlar ve Sıkılanlar için Rehber Sorunlar ve Eski Çözümler: Bıkmadık mı? (01/06/2015)
Aklayıcılara Karşı Bilim ve Akıl! (01/05/2015)
Çok Partili Tek Merkezli Demokrasinin Gül Kokulu Reçetesi (01/04/2015)
5. Frank ve Adaletsizlik! (01/03/2015)
Cadı Kazanları Devriliyor! (01/02/2015)
Felsefe Düşünerek Yapılır (01/01/2015)
Sözde Akademik Çalışmaların Silahı: Palavra! (01/12/2014)
Seçimler ve Karar Alma Süreçleri 6 (01/10/2014)
Seçimler ve Karar Alma Süreçleri 5 (01/09/2014)
Seçimler ve Karar Alma Süreçleri 4 (01/08/2014)
Seçimler ve Karar Alma Süreçleri 3 (01/07/2014)
Seçimler ve Karar Alma Süreçleri 2 (01/06/2014)
Seçimler ve Karar Alma Süreçleri 1 (01/05/2014)
Anketler Üzerine Genel Bir Eleştiri (01/04/2014)
Demokratik Seçimlerde Dil ve Referans Sorunsalı (01/03/2014)
Derin Devlet Karaya Oturdu, Muhalefetse Kızağa! (01/02/2014)
2014´e girerken Türkiye Aklını Arıyor! (01/01/2014)
“Olmasaydı da Olurduk” Safsatası (01/12/2013)
Türkiye Cumhuriyeti´nin Özdeşlik Sorunu (01/11/2013)
Çevirmenlik: Kardeşlik İşçiliği (01/10/2013)
Peripatetiklerden Meşşailere Gezerek Düşünmek Düşüncede Gezinmek (01/09/2013)
Çoğalan Ateş Hırsızları ve Demokrasi (01/08/2013)
Antimilitarizm ve ´´Mustafa Kemal´in Askerleriyiz!´´ (01/07/2013)
“Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik” (01/06/2013)
Akıl, “Akil” ve Hurafe (01/05/2013)
"Demokratik" Olan Nedir? (01/04/2013)
Nesnellik, Tarafsızlık ve “Realite” (Son) (01/03/2013)
Nesnellik, Tarafsızlık ve “Realite” (3) (01/02/2013)
Nesnellik, Tarafsızlık ve “Realite” (2) (01/01/2013)
Nesnellik, Tarafsızlık ve “Realite” (1) (01/12/2012)
Narsisizmin Köleleri ve Efendileri (01/11/2012)
Anayasa Tartışmalarının Öğrettiği: Önderlik ve Milli Anayasa (01/10/2012)
İdeolojisizleştirme Yalanına Karşı İdeoloji (01/09/2012)
Anayasanın Neliği ve Anayasal Güvence (01/08/2012)