Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/2

Mustafa Kaymakçı

«Küreselleş(tir)me adıyla dünyaya dayatılan liberal kapitalizm ve onun arkasındaki büyük sermaye,doğayı hoyratça kullanıyor, dünyamızın sorunlarını giderek artırıyor. Bu sistemin denetlediği bilimciler(!) de bilimi, sermayenin çıkarına, ancak büyük çoğunluğun zararına kullanıyor. Bu durum çevre ülkelerinde daha vahşi düzeyde yaşanıyor. İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama yazılarımın amacı da içinde yaşadığımız güncel kaotik ortamdan sıyrılarak geleceğimizi planlamada bilimsel çalışma ve yeniliklerin neler olabileceği konularını tartışmaya açmak. Tartışma herkese açık. Çünkü yaşamımızı daha güzel duruma getirecek konular ,salt bilimcileri ilgilendirmiyor”.

Bir önceki yazımda İstanbul’u sel basmasından yola çıkarak, yaşanan olumsuz doğa olaylarının salt İstanbul’a özgü olmadığını belirtmiş ve «Küresel sistemin doğayı hoyratça kullanması, dünyamızın sorunlarını giderek artırıyor.” demiştim.

Ve ortaya çıkan sonucun sorumluların birincisinin zaman zaman çöküş belirtileri veren küreselleş(tir)me adıyla dünyaya dayatılan liberal kapitalizm ve onun arkasındaki büyük sermaye, ikincisinin ise bu sistemin denetlediği bilim ve bilimciler olduğunu yazmıştım.

Bu bağlamda sağlıklı bir çözümleme için temel ön koşulun, emperyal kapitalizmin taleplerinin sınırlanması ve daha ileri düzeyde tasfiyesine bağlı olacağına değinmiş ve «Sağlıklı ve Dengeli Beslenme İçin Tarım Araştırmaları,Doğayı Koruma ve İyileştirme Araştırmaları ile Enerji Verimliliği Artırma ve Yenilenebilir Enerji Üretimi” konularında önermeler yapmıştım.

Bu yazımda ise, «Sağlık Araştırmaları, Barınma ve İnsanlar İçin Yaşanılır Kentler Tasarlama Araştırmaları, Toplumsal Eşitlik ve Mutluluk Araştırmaları” konularını işleyeceğim.

Sağlık Araştırmaları

Bilimin, gelecekte daha sağlıklı birey ve toplum için yapacağı sağlık araştırmaları arasında şunları sıralayabiliriz:

- İnsan, bitki ve hayvanlarda koruyucu hekimlikle ilgili araştırmaların yoğunluğunun artırılması,

- Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik araştırmalar,

- Sağlıklı beslenme açısından doğal besinlerin kullanımının özendirilmesi çalışmaları,

- Zararlı alışkanlıkların önlenmesine ilişkin çalışmalar,

- Yaşlanmaya bağlı hastalıklar ile ilgili araştırmalar,

- Yedek doku ve organ nakli araştırmaları,

- HIV salgınını önleyecek araştırmalar.

Barınma ve İnsanlar İçin Yaşanılır Kentler Tasarlama Araştırmaları

Bu kapsamda barınma için:

- Ev yapımında kullanılacak yeni malzemeler- hafif, dayanıklı, yangından en az etkilenen ısıya ve sese karşı iyi yalıtımlı- geliştirme çalışmaları,

- Yöresel ortam ve koşullara uygun ev yapımı araştırmaları,

- Ev içinde hava akımını ortadan kaldıracak aerodinamik çalışmalar,

- Ev içi konforu artıracak geliştirme çalışmaları planlanabilir.

İnsanlar için yaşanılır kentler tasarlama da başlıca araştırma konuları şunlar olabilir:

- Kent içi ulaşımı yeniden tasarlama çalışmaları kapsamında bireysel ulaşım yerine raylı sistem, bisiklet yolları geliştirme araştırmaları,

- Gecekonduları ıslah etme çalışmaları,

- İnsanlar için kurulmuş kentler tasarımı çalışmaları.

- Kentsel su tüketimini azaltma çalışmaları kapsamının su arıtma ve geri dönüştürme araştırmaları, fazla su kullanmayı gerektiren tuvaletler yerine çift aşamalı ve iki düğmeli tuvaletler, daha az su kullanan ev aygıtları geliştirme çalışmaları,

- Kentlerde tarım çalışmaları.

Bu çalışmalar, kent yakınındaki çiftçilerin kentlerdeki tüketicilere doğrudan taze meyve, et, süt, yumurta ve peynir ürünleri gibi satabilmeleri yanında kentlilerin hobi bahçelerinde, hatta teras ve saksılarında bile kendi gereksinmelerini karşılayacak tarım ürünlerini üretimine de olanak sağlayacaktır. Bu, ekonomik açıdan yarar sağlayacağı gibi, kentsel bahçeler psikolojik rahatlamayı da yaratacaktır.

Toplumsal Eşitlik ve Mutluluk Araştırmaları

Bilim ile geleceği planlama da doğa bilimcilerinin yanında elbette « Toplum Bilimcileri” nin de üzerine düşen sorumlulukları vardır. Günümüzde toplum bilimcileri genellikle egemen devletler ve sınıfların hizmetinde çalışmalar yapıyorlar. Söz gelişi yeni pazar bulma çalışmaları, pazarlama teknikleri, grev kırıcılığı çalışmaları bunların kimileridir. Bunların aşılmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir.

Toplum bilimcilerinin üzerinde durması gereken ARGE araştırmaları arasında :

- Gelir dağılımının daha dengeli duruma getirecek çalışmalar,

- Mavi ve beyaz yakalı işçi sınıfının daha sağlıklı iş koşullarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar,

- Kırların büyük bir çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri(aile çiftçiliği) için üretimden örgütlenmeye değin en uygun sistem arama çalışmaları,

- Kentlerin daha yaşanılır duruma gelmesini sağlayacak çalışmalar,

- Nüfusa istikrar kazandıracak çalışmalar,

- Savaş teknolojisi yerine bayındırlık teknolojisi çalışmalarının getirisi üzerine karşılıklı araştırmalar,

- Sağıtıcı hekimlik yerine, koruyucu hekimlik teknolojisi çalışmalarını getirisi üzerine karşılıklı araştırmalar,

- Çevrenin korunmasının getireceği yararlar üzerine çalışmalar,

- Kapitalizm yerine konacak, ancak geçmişte yaşanan reel-sosyalizm deneyinden dersler çıkararak yeni toplumcu üretim sistemi ve ilişkileri üzerine araştırmalar,

- Birey ve toplumların yapısal özelliklerine en uygun eğitim- öğretim üzerine araştırmalar,

- Birey ve toplumların yapısal özelliklerin en uygun eğlence ya da hoş vakit geçirmeleri üzerine araştırmalar sayılabilir.01/08/2014Yazarın diğer yazıları

Tarımı Yeniden Canlandırmak/3 (01/02/2020)
Tarım Şurası’na Çağrılsaydım Ne Derdim? (01/01/2020)
Bu Dünyadan Bir Mümtaz Hoca Geçti (01/12/2019)
Türkiye Ekonomisi Emperyalizme Nasıl Boyun Eğdirildi? (01/11/2019)
Orman Yangınlarını Önlemede Çobanlara Rol Verilmeli Mi? (01/10/2019)
Tarım ve Gıda Etiği Kongresi İzmir’de Düzenlenecek (01/10/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artış Sistem Sorunundan mı Kaynaklanıyor? (01/09/2019)
Tarımın Hal-İ Pürmelali (*) (01/08/2019)
19 Mayıs 1919 Işığında Atatürk’ün Tarım Politikaları Neydi? (01/07/2019)
Tarımsal Üretim İçin Belediyelerin Yol Haritası Ne Olmalı? (01/05/2019)
Umudu Örgütlemek (01/05/2019)
“Tarım Bağımsızlıktır” Demeyenlere Geç Günaydın! (01/04/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artışları Piyasa Ekonomisi ile Düşürmek Olası mı? (01/04/2019)
Tarımda İthalat Nereye Kadar? (01/03/2019)
Tam Buğdaydan Yapılmış Ekmeğe Dönüş İçin Ne Yapmalı? (01/02/2019)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşmaya Karşı Seçenek Ne? (01/01/2019)
İthalatta Sıra Süte mi Gelecek? (01/01/2019)
Atatürk’ü Anlama (01/12/2018)
Gagavuz Türk Dünyasından İzlenimler (01/12/2018)
Andımız ve Reşit Galip (01/11/2018)
Cumhuriyet, Atatürk Ve Tarım/1 (01/11/2018)
Dış Ticarette Gümrük Fonları Tarımsal İç Pazarı Koruyacak Şekilde Düzenlenmeli (01/10/2018)
Bu Dünyadan Bir Mahmut Makal ve Bir Samir Amin Geçti (01/09/2018)
Toprak Reformu Yapılmalı (01/09/2018)
Tarım’da Aile İşgücü Temelinde Köylü İşletmeleri Desteklenmeli (01/08/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Sorular (01/07/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri Ve Çözüm Yolları/5 (01/06/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları (01/06/2018)
İyi Gıda İçin Köylü Modeli Öne Çıkarılmalı! (01/05/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri ve Çözüm Yolları / 4 (01/05/2018)
TARIMDA ÇÖKÜŞ: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI/3 (01/04/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/2 (01/03/2018)
Şekerin Tadı Niçin Kaçtı ?/2 (01/03/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/1 (01/02/2018)
Pandora’nın Kutusunda Kalan Umut! (01/01/2018)
Kemalizmi Doğru Anlamaya Çalışmak (01/12/2017)
Yaz Müfit, Zaferden Sonra Hükümet Şekli Cumhuriyet Olacaktır (01/12/2017)
6.FİLO “Yankee Go Home” Mitinglerini Anımsatmak! (01/11/2017)
Tarımda Bağımlılığın Bir Boyutu Olarak Et Krizi (01/10/2017)
İzmir Dağlarında Dayanışmanın Çiçekleri : Kooperatifler ve Bir Vakıf (01/09/2017)
İnsanı Bize Öğretmeye Çalışan Yazar: Cengiz Aytmatov (01/08/2017)
Gıda Sektöründe Sömürüden Çıkış Yolu (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin 4/ Şeyh Bedreddin Hareketinin Ekonomi-Politiği (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin / 3-Şeyh Bedreddin Hareketinin Edebiyatta Yansımaları (01/06/2017)
Suriye Tarımında Yıkım Bizi İlgilendir mi? (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 2-Şeyh Bedreddin’in Müridleri : BÖRKLÜCE Mustafa ve Torlak Kemal (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 1-Kuramı Ve Eylemi Üzerine Belgeler Ve Yorumlar (01/04/2017)
Neden Gıda İthalatçısı Olduk? (01/04/2017)
Yunanistan Ve Rumların Enosis Hayali Bitmez -KIBRIS Nereye? /1 (01/03/2017)
Kapitalizm Tarımda Milyarlarca İnsanı Yoksullaştırıyor Mu?/Tarım Nereye/1 (01/02/2017)
Kıbrıs Nereye? (01/02/2017)
Yerli Tohumun Sonuna mı Geldik? (01/01/2017)
Hasta Siempre, Fidel Castro (01/12/2016)
Attila İlhan´ı Anlama (01/11/2016)
Atatürk İdeolojisi'nden Günümüze Dersler (01/11/2016)
Bilimin Savaş/İstila ve İnsanlık Dışı Kullanılması Üzerine (01/10/2016)
Bataklığı Kurutmak (01/09/2016)
Mankurtlaşma Üzerine (01/08/2016)
AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ ÇIKAR BİRLİĞİ? (30/06/2016)
BU ÜLKENİN GEN KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMAK (01/06/2016)
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN(!) (01/05/2016)
NE OLACAK BU GIDA FİYATLARI YA DA PİYASA EKONOMİSİ FETİŞİZMİ? (01/04/2016)
TARIMDAKİ SÖMÜRÜDEN ÇIKIŞ YOLLARI (01/03/2016)
Gıda Fiyatları Neden Pahalı? (01/02/2016)
İsmet İnönü’den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar (01/01/2016)
Atatürk'ün Tarım Politikasından Günümüze Dersler (01/12/2015)
Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal Atatürk (08/11/2015)
DİLİNDEN UTANANLAR (01/11/2015)
Aziz Sancar Üzerine (13/10/2015)
Gıda Üreten Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Nasıl Desteklenmeli? (01/10/2015)
Gıda Sektöründe Kooperatifler Neden Öne Çıkmalı? (01/09/2015)
Bu Dünyadan Fikret Otyam Geçti (10/08/2015)
Yunanistan Deneyinden Avrupa Birliği’ni Yeniden Görmek (01/08/2015)
Koalisyon Pazarlığında Çiftçi ve Tarım Öneriler (01/07/2015)
Akademik Kapitalizmin Bilimcilere Getirdiği Olumsuzluklar (01/07/2015)
Karaburun 21. Ütopyalar Toplantısı Üzerine (26/06/2015)
Bilime Akademik Kapitalizm’in Getirdiği Olumsuzluklar (01/06/2015)
Akademik Kapitalizm Ne? (01/05/2015)
Küreselleş(tir)me Sürecinde Dünya’da Bilim ve Teknolojide Yaşanan Değişimler (01/04/2015)
Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Kökenleri Üzerine Bir Deneme (01/03/2015)
Çiprazdan Akıl Alanlara…! (11/02/2015)
Meralar Şirketlerin mi, Köylülerin mi Olsun? (01/02/2015)
İktisadi Siyaset Bilmeden Teröre Tanı Koymak! (01/02/2015)
Aziz Nesin’in 99. Doğum Yılında Anımsamak (01/01/2015)
Güler Yüzlü Neoliberalizm Çözüm Yolu İmiş? (01/12/2014)
Televole Ekonomistleri Kimin Hizmetinde? (01/11/2014)
“Emperyalizm ve Türkiye” Kitabı Üzerine (03/10/2014)
“Buğday ile Koyun,Gerisi Oyun” Dediğimiz Ülkemizde,Et Fiyatları Neden Yükseliyor? (01/10/2014)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/10/2014)
Dünyanın En Zengin Ülkesinde 48 Milyon Aç! (01/09/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/1 (01/07/2014)
SOMA’da Ölen İşçilerin Çoğu Tarımdan Ayrılmak Zorunda Bırakılan Çiftçilerdir (01/06/2014)
AKP Neden Yüksek Oy Aldı? (01/05/2014)
2014 Yılı,Neden “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” İlan Edildi? (01/04/2014)
Pandora’nın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu Mu? (01/03/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/2 (01/02/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/1 (01/01/2014)
Pandoranın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu mu? (01/01/2014)
5. İzmir İktisat Kongresi Üzerine (01/12/2013)
Atatürk ve Oryantalizm (09/11/2013)
Atatürk,Bilim ve Felsefe (08/11/2013)
Atatürk ve Üniversite Devrimi (07/11/2013)
Demokrasi Paketi’nden Toprak Sorununa Çözüm Var mı? (01/11/2013)
“Andımız” Yazarı Dr. Reşit Galip’in Anısına (13/10/2013)
Yerel Seçimler Öncesi, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni Nasıl Okumalı? (01/10/2013)
Bayraktar ve Dawkins Oryantalizmin İkiz Kardeşleri mi ? (01/09/2013)
AKP Döneminde Sermayenin Dönüşümü (01/08/2013)
Bu Dünyadan Bir Işıklı Geçti (20/07/2013)
Taksim Gezi Parkı ve Vahşi Kapitalizm (01/07/2013)
Stratejik Plan,Şirket Tarımcılığına Yönelik Olarak Hazırlanmış! (01/06/2013)
Costa-Gavras, “Kapital” filminde de düzenin ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor (01/05/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (2) (01/04/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (1) (01/03/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Tarihsel Nedenleri Üzerine Tezler- 2 (01/02/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Nedenleri Üzerine Tezler (1) (01/01/2013)
Türkiye Üniversiteleri’nin Kırılma Noktaları (01/12/2012)
Atlantik Ötesinden Alınacak Dersler (01/11/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor-2 (01/10/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor? (01/09/2012)
Batı´da Bilimin Gelişimi Üzerine Kimi Tezler (1) (01/08/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (2) (01/07/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (1) (01/06/2012)
Bilim Felsefe İlişkisi Üzerine (01/05/2012)
Bilimci ve Politika (01/04/2012)
Avrupa Birliği Çıkmazında Doğru Tanıyı Koyabilmek (01/03/2012)
Yeni TÜBİTAK Başkanı Din Âlimi mi? (01/02/2012)
Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık (01/01/2012)
Özelleştirme ve Yabancılaştırma Sürecinde Tarımsal Su (01/12/2011)
Atatürk ve Galiyev (01/11/2011)
Brezilya Topraksız Köylüler Hareketi ve Türkiye (01/10/2011)
Eşitlikçi İftar Sofraları, Kapitalizmin Çöküşüne Mi Bağlı? (01/09/2011)
Umut Etmek ve Direnmek (01/08/2011)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/07/2011)
Emperyalizmin Kökeni Üzerine Genetik Arayışlar; Emperyal Genler Var Mı? (01/06/2011)
Gıda Egemenliği Açısından Tarım Politikaları ve Kemalizm (01/05/2011)
Türkiye Biliminin Sorunları (01/03/2011)
Dünya’da BT’de Yaşanan Değişimler (01/02/2011)
Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Köy-Koop’lar (01/01/2011)
Tarımda Kapitalist Paradigmaya Seçenek ya da Çözümler (03/12/2010)
Türk Mucizesi ve Tarım (04/11/2010)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşma (01/11/2010)
Attila İlhan´ı Anlama (18/10/2010)
Merhaba (01/10/2010)