Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Gelecek Bizim Olsun

Hande Orhon Özdağ

11-15 Mart 2019 tarihleri arasında Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen Vision for Future-2019 (Gelecek için Vizyon-2019) etkinliğine Türkiye delegesi olarak katıldım. Etkinlik, BRICS-IF (BRICS-Uluslararası Forum) ve International Federation of Indo-Russian Youth Clubs (Uluslararası Hint-Rus Gençlik Kulüpleri Federasyonu) işbirliği ile düzenlendi. Bu sene ikincisi düzenlenen etkinlik, aslında Hindistan Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Hindistan Büyükelçiliği tarafından başlatılan ve BRICS-IF tarafından uygulamaya konulan bir inisiyatif. İnisiyatifin temel amacı dünyanın farklı yerlerinde yaşayan, geleceğe yön verecek gençler arasında barış ve refah temelinde kurulacak yeni bir dünya için özellikle siyasal ve insani konularda işbirliğini ve eşgüdümü arttırmak. Etkinliğe, 4 kıtadan ve yaklaşık yirmi ülkeden, pek çok genç bürokrat, kamu görevlisi, akademisyen, girişimci, siyasal parti temsilcisi, hatta milletvekili katıldı.

International Congress of Youth Parliament-ICYP (Uluslararası Gençlik Parlamentosu Kongresi) ve Global Entrepreneurship Network-GLEN (Küresel Girişimcilik Ağı) buluşmalarının da gerçekleştirildiği etkinlik hayli yoğun geçti. Amacına uygun olarak katılımcılar arasında geleceğe taşınacak bağların tohumlarını serpmeyi de başardı kanımca. Bunda BRICS-IF Başkanı Purnima Anand ve BRICS-IF’in Uluslararası Projeler biriminin başkanı Rishabh Sethi’nin çok büyük emekleri olduğunun altını çizmek isterim. Anand, konukların her birisiyle cana yakın bir profesyonellikle ilgilenmesine ek olarak, gençliğin ruhunu anlayan yaklaşımıyla hepimizin gönlünde taht kurdu. Sethi ise organizasyonun düzenlenmesinden yürütülmesine ve sonlandırılmasına kadar her aşamasında insanüstü bir çaba ile etkinliğin başarısının en önemli mimarlarından birisi oldu. Sethi’nin, etkinliğin kapsamının geliştirilmesinde ve sonraki etkinliklerin de en az bu denli başarılı geçmesinde ve katılımcılar arasında kurulan bağların geliştirilmesinde çok büyük katkıları olacağından, hiç kuşkum yok. Bu nedenle, Anand ve Sethi’ye ayrıca teşekkür etmeyi de borç bilirim.

Uzun zamandır, alternatif bir dünya düzeninin olanaklılığı üzerine düşünen, tartışan ve üretmeye çalışan bendeniz için bu etkinliğe katılmak elbette heyecan vericiydi. Beni heyecanlandıran şeylerin başında muhtemelen dünyanın en kendine özgü ülkelerinden birisi olan Hindistan’ı ve bu ülkenin başkenti olan Yeni Delhi’yi görmek geliyordu. Yeni Delhi’ye, bu kentteki yaşama, Hint toplumuna yönelik kimi önemli gözlemlerim oldu tabii ama etkinliğin yoğunluğu nedeniyle bu kenti arşınlamaya yeterince zaman ayıramadım. Dolayısıyla, Yeni Delhi, görülecek yerler listemdeki yerini hala koruyor diyebilirim.

Üzerinde durmam gereken ve taze bir uluslararası ilişkiler doktoru olarak beni bu etkinliğe katılmaya teşvik eden daha önemli bir konu var. Bu da, BRICS dinamiklerini, BRICS’in düzenleyicilerinden olduğu bir etkinlikte, hem de Bağlantısızlar Hareketi’nin liderlerinden Nehru’nun ülkesinde gözlemleme fırsatı. Hem nostaljik hem de bakışları geleceğe uzanan bir heyecan kaynağıydı bu. Purnima Anand Vision for Future-2019 etkinliğinin geçmiş ve gelecek arasında bağ kurmayı hedeflediğini söylediğinde, belki de bu nedenle doğru yerde olduğumu anladım. BRICS’in geçmiş ve gelecek arasındaki bağı nasıl kurmayı hedeflediğini anlamak için özellikle davetli konuşmacıların söylemlerini, hazırlanan tanıtım ve davet metinlerini çözümlemeye çalıştım. Tanıtım ve davet metinlerinde dikkatimi çeken ilk şey aslında küreselleşmeyle ve neoliberalleşmeyle birlikte gündemimize giren kavramlara sıklıkla gönderme yapılmasıydı. Konuşmalar ise, BRICS’in yeni, adil ve eşitlikçi bir dünya düzeni vurgusuna, içişlerine karışmama, egemenlik ve toprak bütünlüğü gibi kavramlara daha fazla odaklanıyordu. Dolayısıyla, kurulacak geleceğin ne denli “yeni” ve ne denli “alternatif” olacağına ilişkin kuşkuların kafamda silindiğini söyleyemem. Etkinliğe yönelik siyasal gözlem ve izlenimlerimi ifade ettiğim bir yazı, ODA TV’de “Yeni Delhi’de neler oldu” başlığıyla yayınlandı. Dilerseniz, gözlem ve izlenimlerimi oradan okuyabilirsiniz.

Etkinliği benim açımdan ilginç kılan diğer bir boyutu ise tamamen beklenmedik biçimde karşıma çıktı. Bulgaristan’da başlatılan ve bu etkinlik sayesinde Türkiye Büyükelçisi olduğum Barış Hareketi’nden (Peace Movement) Yeni Delhi’de haberdar oldum. Barış Hareketi en basit ifadeyle, artan militerleşmeye karşı çıkan, içişlerine karışmama ve egemen devletlerin toprak bütünlüğünün korunması ilkelerini ve çatışmalara müdahil olmamayı savunan bir hareket. Hareketin lideri Plamena Zayachka Barış Hareketi ile ilgili düşüncelerimi anlattığım bir yazı yazmamı istediğinde Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın acılarından bahsettim. Yalnızca benim tanık olduğum, Körfez Savaşları, Kafkasya’daki savaşlar, Yugoslavya’nın parçalanması süreci, Irak İşgali, şimdi Suriye... Her birisi de Barış Hareketi’nin odaklandığı sorunlardan dolayı kangrenleşmiş, bu coğrafyayı kana ve göz yaşına boğmuş sorunlar değil mi?

Vision for Future etkinliğinin bana kazandırdığı en önemli şey ise hiç kuşkusuz farklı ülkelerden gençlerle tanışma olanağı oldu. Çoğunun yaşı benden küçüktü. Her birisi pırıl pırıl insanlar. En güzeli ise, dünyanın farklı yerlerinden gelen bu güzel insanlarla aslında yoldaş olduğumuzu keşfetmekti. Katılımcılar arasında emperyalizm hatta kapitalizm karşıtı rüzgarlar esiyordu. Amerika’dan Avrupa’dan Asya’dan Afrika’dan gelen bu güzel insanlarla benzer bir gelecek düşlediğimizi anlamaya paha biçilemezdi. Bunda, etkinliğin seminerler biçiminde değil de forum biçiminde düzenlenmesi, herkesin söz hakkının olması ve herkesin fikirlerine değer verilmesinin önemli bir payı olduğu göz ardı edilemez.

Etkinlikte de dikkat çektiğim önemli bir konuyu burada da dile getirmek istiyorum. Bana sorarsanız, bu etkinlikte daha fazla ülkeden daha fazla katılımcı olmalıydı. İran’dan, Küba’dan, Venezüella’dan Vietnam’dan, Filistin’den ve daha pek çok ülkeden... Daha katılımcı bir yapı, geleceğin mimarlarının daha farklı gerçeklere aşina olması, daha çok paylaşım geleceğin daha bizim olması anlamına gelecektir. Sonraki senelerde bu eksikliğin giderilmesi için önemli adımlar atılacağından hiç kuşkum yok. Nitekim Hindistan’ın seçim gündemi ve Pakistan ile olan sorunları nedeniyle pek çok katılımcının vize sorunu yaşadığını ve etkinliğe katılamadığını da öğrendik. Gelecek daha adil, eşitlikçi ve gerçekten yeni bir dünya düzeni düşleyenlerin olsun! Gelecek bizim olsun!01/04/2019Yazarın diğer yazıları

Alkışlar Satranç’a (01/03/2020)
Kapitalizm Zararlıdır! (01/02/2020)
Bir Çöküş Bir Yeniden Doğuş (01/01/2020)
Ortadoğu’daki Ayaklanmalar ve Türkiye (01/12/2019)
Şenlik Var ! (01/11/2019)
Ama Yetmez ve Evet (01/09/2019)
Bir Kadın, Bir Kahraman, Bir Varoluş Sevdası (01/08/2019)
Bağımsızlık ve Çağdaşlaşma Diyorsak (01/07/2019)
Trotsky’nin Düşündürdükleri (01/06/2019)
Çöküşü Anlamak: Batı ile İlişkilerin Dünü, Bugünü (01/05/2019)
Devrim Muhafızları mı ABD Ordusu mu (01/05/2019)
Çıldırmak İşten Değil! (01/03/2019)
Direnmek ya da Direnmemek (01/02/2019)
Gramsci’yi Bugün Okumak III (01/01/2019)
Gramsci’yi Bugün Okumak II (01/12/2018)
Gramsci’yi Bugün Okumak I (01/10/2018)
Her Şeye Rağmen ve Her Şey İçin (01/08/2018)
“Can”a “Can” (01/07/2018)
Kısa Cümleler (01/06/2018)
Gitmek mi Gerek Kalmak mı? (01/05/2018)
Baharı “Güz Şarkıları” ile Karşılamak (01/04/2018)
“Ben” Kalarak “Siz” Olabilmek (01/02/2018)
Nereye? (01/01/2018)
Bizim Deniz ve İki Ülke (01/12/2017)
Sivilcenin Başı (01/11/2017)
İran İzlenimleri (01/10/2017)
Bir Kedi Bir Martı Bir İstanbul (01/09/2017)
Eğitim Şart (01/08/2017)
Yalnızlığı Tanışarak Aşmak (01/07/2017)
Konuşanın Ağzına Yılan Girsin (01/06/2017)
Kayseri Bizim Olsun (01/05/2017)
Aynı Lider Aynı AB Değişen Ne? (01/04/2017)
Bu Öfke Nereye? (01/03/2017)
Eksik Olmayınız (01/02/2017)
Ölüyor Yaşıyor Korkuyoruz (01/01/2017)
Denize Düştük ‘Şangay Beşlisi’ne Sarılalım (01/12/2016)
Orta Asya’nın Kalbi (01/11/2016)
Özgür Zihinler, Sistem Eleştirisi, Sağlıklı Üslup: Akademik İklim Değişiyor (01/10/2016)
Paspas (01/09/2016)
Her Şeye Rağmen ve Her Şey İçin (01/08/2016)
Sürdürülebilir Kuzey için Sürdürülemeyen Güney (30/06/2016)
Janna Jihad Ayyad (01/06/2016)
Geç (01/05/2016)
Dostum Düşmanımın Düşmanıdır (01/04/2016)
Nisan’dan Nisan’a: Çocuk, Bahar ve Umut (01/04/2016)
Dostum Düşmanımın Düşmanıdır (01/03/2016)
“Haklı” Savaşlar ve “Haklı” Tecavüzler (01/02/2016)
Asla Unutmayalım Diye 2015’te Türkiye (01/01/2016)
Zor (01/12/2015)
Kavramlarla Politik Dünya: ‘Yeni Savaş’lar ve Savaşın Post Modern Yorumu (01/11/2015)
New York’tan İpuçları (01/10/2015)
Karatay Olayı ve Tekerrür (01/09/2015)
Terör ve Psikolojik Savaş (01/08/2015)
Dünyanın “İnsanı” İnsanın “Dünyası” (01/07/2015)
Gelecek Hırsızı (01/06/2015)
Haziran (01/06/2015)
Kitlesel Yoklaşma (01/05/2015)
Yemen’de Orta Doğu (01/04/2015)
Cinnet (01/03/2015)
Charlie Hebdo Yalnızca Charli Hebdo Değildir (01/02/2015)
2015’in Penceresinden Dış Politikaya Bakarken (01/01/2015)
Şovmen Demokrat ABD (01/12/2014)
Tarih Geri Alınamaz (01/11/2014)
Üniversite Gençliği (01/10/2014)
Marsilya´dan Kalkan Gemi (01/09/2014)
“Çözümsüz” Sorunlar ya da Mazlumun Zalimle İmtihanı (01/08/2014)
Kavramlarla Politik Dünya: Uluslararası Terörizm (01/07/2014)
SOMA’ya Ağıt (01/06/2014)
Asya Birleşiyor Avrupa Çözülüyor (01/06/2014)
Suriye’ye ‘Akademik’ Bakmak (01/05/2014)
Ukrayna Dersleri (01/04/2014)
İki Arada Bir Derede: Ukrayna (01/03/2014)
Dikkat Yüzüğünüzde Kan Var! (01/02/2014)
Gidenler Kalanlar Düşenler Yükselenler (01/01/2014)
“İstenmeyen” Olmak (01/12/2013)
Vakit Yaratmak Vaktidir (01/11/2013)
Kadın Sorunu Gelecek Sorunudur (01/10/2013)
Ortadoğu´da Olanlar (01/09/2013)
Dış Politikada Nereden Nereye (01/08/2013)
Yeni Toplumsal Hareketler ve Gezi Parkı Eylemleri (01/07/2013)
Kavramlarla Politik Dünya - İnsani Kalkınma (2) (01/06/2013)
Kavramlarla Politik Dünya – İnsani Kalkınma (01/05/2013)
Kavramlarla Politik Dünya/Ulus Devlet (3) (01/04/2013)
Kavramlarla Politik Dünya / Ulus Devlet (2) (01/02/2013)
Kavramlarla Politik Dünya / Ulus Devlet (I) (01/01/2013)
Kavramlarla Politik Dünya Savaş Barış ve Demokrasi (01/11/2012)
Kavramlarla Politik Dünya/ “Yeni Dünya Düzeni” (01/10/2012)
Kavramlarla Politik Dünya Jeopolitik ve Ardındaki Kapitalizm (01/09/2012)
Kavramlarla Politik Dünya Toplumsal ve Siyasi Olarak Ulusal Güvenlik (01/08/2012)
Kavramlarla Politik Dünya (5) (01/07/2012)
Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ya da Sürdürlebilir Emperyalist Yayılma (2) (01/06/2012)
Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ya da Sürdürlebilir Emperyalist Yayılma (1) (01/05/2012)
Kavramlarla Politik Dünya 3 (01/04/2012)
Ortadoğu Basınında Türkiye 2 (13/03/2012)
Ortadoğu Basınında Türkiye (01/03/2012)
Kavramlarla Politik Dünya 2 (01/03/2012)
Kavramlarla Politik Dünya 1 (01/02/2012)
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerine (20/01/2012)
Kanlı Ocak (01/01/2012)
21 Aralık (21/12/2011)
Satılık Tarih (01/12/2011)
Anday’ın Ölüleri (28/11/2011)
“Noviembre” Soruyor (01/11/2011)
yaşam devingenliğinden notlar (01/11/2011)
İnsan Olma Yolunda Bir Kıvılcım (16/10/2011)
Erkan Yücel: Sanat ve Devrimin Çocuğu (01/09/2011)
Aydınlığın İzini Sürenler İçin: Dün ve Bugün Tevfik Fikret (01/08/2011)
Hafif Bir Karadeniz Esintisi (01/08/2011)
Geniş Zamanlı Şiirlerin Şairi: Ece Ayhan (13/07/2011)
Aziz Nesin ile Tanışmak (01/07/2011)
Cumhuriyet’in Penceresi: İlhan Selçuk (01/06/2011)
Şimdi Sormak Zamanı Elde Kaldı mı Sevmek Düşünmek Anlamak (01/06/2011)
Hüznün Şairi Edip Cansever (18/05/2011)
Bağımsızlık İlkesini Tam Kavrayamayan Bir Vekil: Bekir Sami Bey (15/02/2011)
Ölen Özdemir Asaf Değildi (28/01/2011)
Her Aşkta Üçüncü : Cemal Süreya (08/01/2011)
Zoraki Diplomat Gönüllü Yazar: Yakup Kadri Karaosmanoğlu (13/12/2010)
Ne Üniversitede Ne Siyasette Unutulacak Gündüz Ökçün (24/11/2010)