Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Eşitlikçi İftar Sofraları, Kapitalizmin Çöküşüne Mi Bağlı?

Mustafa Kaymakçı

Geçtiğimiz Ramazan Ayı’nda da kitlesel olarak düzenlenen iftar sofralarında genellikle yoksulları gördük. Yoksullar, varsıllara mihnet duyarak iftar bozuyorlardı. Sofralarda adeta, bey-köle ilişkisi perçinleşmiş gibi gözüküyordu. Bu durum insan onurunu zedeliyor. Bu görünümü değiştirmek gerekmiyor mu? Gelecekte, herkesin eşit katılımıyla bir araya geldiği iftar sofralarını kurmak olası olabilir mi? Elbette olası. Ancak bunun için yoksulluğu yaratan kapitalizmi sorgulamak gerekiyor. Acaba kapitalizmin günümüzdeki durumu ne?

Kısaca özetleyelim. Küresel kapitalizmin ideologları 1990’lı yılların başında «Tarihin Sonu” nu ilan etmişlerdi . Onlara göre kapitalist sistem dünyanın gelebileceği son sistemdi ve yerine başka bir düzenin geçmesi olası değildi. Kafalar böyle yıkanmıştı .Ancak aradan geçen yıllar küresel kapitalizmin,insanlığı tam çıkmaza sürüklemiş olduğu gözlemleniyor. Çıkmaz, salt küreselleşme teranesiyle üçüncü dünya ülkelerini değil, kapitalizmin başat olduğu ülkelerde de ortaya çıkmış bulunuyor. Gelinen noktada, piyasa ekonomisinin bayları «Karl Marks aslında haklı çıktı,kapitalizm emeğin sömürüsünü doruk noktasına çıkardı, gelir dağılımını, salt üçüncü dünya ülkeleri ile merkez ülkeleri arasında değil toplumsal katmanlar arasında da derinleştirdi ve uçurumlar yarattı. Yoksulluk, işsizlik ve açlık giderek arttı .Bu durum umutsuzluk sarmalında bir yandan savaşları, ırkçılığı ve faşizmi körüklüyor. Sistem kendini yok etme aşamasına gelmiştir.” diyorlar.

Kapitalizm dünyada eşitsizlik ve açlık yarattığını belirtmek zorunda kalanlar, örneğin onların sözcülerinden biri olan The Ekonomist gazetesi bile dünyada 925 milyon aç ve 4 milyar fakir olduğunu yazmak zorunda kalıyor. Türkiye’de ise hala kimileri Batılı anlamda kapitalizmden geçmediğimiz için sorunlarımız çözülemiyor diyorlar. Ancak gelin bir bakalım, kapitalizmin egemen olduğu AB ve Amerika Birleşik Devletleri’nde durum ne alem de?

AVRUPA BİRLİĞİ NE DURUMDA?

Komşumuz Yunanistan’dan başlayalım, Türkiye’de televole iktisatçıların örnek ülke olarak gösterdikleri Yunanistan adalarını satma noktasına geldi. Bugünlerde, Portekiz, İrlanda ,İspanya ve İtalya dizleri üstüne çökme aşamasında. Bu ülkelere büyük miktarlarda borç para veren Fransız ve Alman bankaları da iflaslarla karşılaşacak gibi gözüküyor. AB’de avro sallantıda. AB Projesinin sonu gelmiş gibi.

Kapitalizm ,Avrupa’da sosyal krizleri yaşatıyor Örneğin Fransa,Almanya ve Britanya gibi kapitalizmin doruk ülkelerinde ayaklanmalar patlak veriyor. Avrupa’nın birçok ülkesinde yabancı düşmanlığı gözlemleniyor.

KAPİTALİZMİN AĞABABASI AMERİKA’NIN NELER YAŞANIYOR?

Kapitalizmin ağababası Amerika Birleşik Devletleri’nde de durgunluğun ötesinde ekonomik iflasın ayak sesleri kulakları tırmalıyor. Ülkenin AAA kredi notu AA+ düşürüldü. Yaşanmakta olan süreçte şunlar gözlemleniyor;

  1. Dünya borcu; Amerika’nın para basarak dünyaya altın değerine sattığı dolar karşılığı 13 trilyon borcu var. Borcunu sürdürmek için savaş çıkartıyor ve ülkeleri işgal ediyor.

  2. Gelir dağılımı: Ülkenin en zengin yüzde 1’i milli gelirin yüzde 20’ni alıyor. Yurttaşların geliri son kırk yıla göre yüzde 7 azalmış.50 eyaletten sadece 5’inde zenginlik artmış.

  3. Sosyal durum: Sistem siyahları giderek fakirleştirmiş. Beyazların geliri siyahlardan 20 kat daha fazla. Evlerini bankalara kaybedenlerin çoğu ya zenci ya Hispank ya da göçmenler. Krizden en fazla zarar görenler bu etnik unsurların düşük eğitimli kesimleri.

  4. İşsizlik: İşsizlik yüzde 9,2 düzeyinde. Bu oran yaklaşık 30 milyona kişiye denk düşüyor. Özellikle gençler arasında işsizlik yaygınlaşmış,yüzde 26’lara yükselmiş.

  5. Yoksulluk: Amerikan halkının yaklaşık 1/7si, yaklaşık 45 milyon kişi açlık sınırında. Yasalara göre ,Amerika’da işsizlere ve fakirlere yılda 60 milyar dolar dolayında yemek karnesi veriliyor. Üstelik bu işle görevli Tarım Bakanlığı, muhtaç olanların üçte ikisinin yemek karnesine daha başvurmadığını belirtiyor.

Kapitalizmin yarattığı krize ve yıkımlarına karşı, Warren Buffet adında Amerikalı ünlü parababalarından biri de, «Artık biz varsılların bedel ödeme, vergi verme zamanı gelmiştir.” demiş. Türkiye’de yeni-liberalizmi savunanların kimileri de bu görüşü sahiplenmiş. Şöyle ifade ediyorlar; «Aynen öyle, dünya çapında büyük sermaye kardan zarar etmeli ve belki tarihte ilk defa küresel çapta büyük bir servet vergisi devreye sokulmalıdır. Serbest kalan bu kaynak, etkin modeller çerçevesinde fakirlere yönlendirilmeli.”Varsılın çözümü bu. Sömürü devam etsin, fakirlere iane ederek zenginliğimizi sürdürelim.

Çözüm,elbette kapitalizmin çöküşüne bağlı. Bunun belirtileri ortaya çıkıyor.İnsan onuruna yakışan bir düzende, Müslümanlar’ın da eşitlikçi iftar sofraları kurulacak. Başka çıkış yok.01/09/2011Yazarın diğer yazıları

Sağlıklı Ekmek Üretimi İçin Neler Yapalım? (01/03/2020)
Tarımı Yeniden Canlandırmak/3 (01/02/2020)
Tarım Şurası’na Çağrılsaydım Ne Derdim? (01/01/2020)
Bu Dünyadan Bir Mümtaz Hoca Geçti (01/12/2019)
Türkiye Ekonomisi Emperyalizme Nasıl Boyun Eğdirildi? (01/11/2019)
Orman Yangınlarını Önlemede Çobanlara Rol Verilmeli Mi? (01/10/2019)
Tarım ve Gıda Etiği Kongresi İzmir’de Düzenlenecek (01/10/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artış Sistem Sorunundan mı Kaynaklanıyor? (01/09/2019)
Tarımın Hal-İ Pürmelali (*) (01/08/2019)
19 Mayıs 1919 Işığında Atatürk’ün Tarım Politikaları Neydi? (01/07/2019)
Tarımsal Üretim İçin Belediyelerin Yol Haritası Ne Olmalı? (01/05/2019)
Umudu Örgütlemek (01/05/2019)
“Tarım Bağımsızlıktır” Demeyenlere Geç Günaydın! (01/04/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artışları Piyasa Ekonomisi ile Düşürmek Olası mı? (01/04/2019)
Tarımda İthalat Nereye Kadar? (01/03/2019)
Tam Buğdaydan Yapılmış Ekmeğe Dönüş İçin Ne Yapmalı? (01/02/2019)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşmaya Karşı Seçenek Ne? (01/01/2019)
İthalatta Sıra Süte mi Gelecek? (01/01/2019)
Atatürk’ü Anlama (01/12/2018)
Gagavuz Türk Dünyasından İzlenimler (01/12/2018)
Andımız ve Reşit Galip (01/11/2018)
Cumhuriyet, Atatürk Ve Tarım/1 (01/11/2018)
Dış Ticarette Gümrük Fonları Tarımsal İç Pazarı Koruyacak Şekilde Düzenlenmeli (01/10/2018)
Bu Dünyadan Bir Mahmut Makal ve Bir Samir Amin Geçti (01/09/2018)
Toprak Reformu Yapılmalı (01/09/2018)
Tarım’da Aile İşgücü Temelinde Köylü İşletmeleri Desteklenmeli (01/08/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Sorular (01/07/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri Ve Çözüm Yolları/5 (01/06/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları (01/06/2018)
İyi Gıda İçin Köylü Modeli Öne Çıkarılmalı! (01/05/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri ve Çözüm Yolları / 4 (01/05/2018)
TARIMDA ÇÖKÜŞ: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI/3 (01/04/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/2 (01/03/2018)
Şekerin Tadı Niçin Kaçtı ?/2 (01/03/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/1 (01/02/2018)
Pandora’nın Kutusunda Kalan Umut! (01/01/2018)
Kemalizmi Doğru Anlamaya Çalışmak (01/12/2017)
Yaz Müfit, Zaferden Sonra Hükümet Şekli Cumhuriyet Olacaktır (01/12/2017)
6.FİLO “Yankee Go Home” Mitinglerini Anımsatmak! (01/11/2017)
Tarımda Bağımlılığın Bir Boyutu Olarak Et Krizi (01/10/2017)
İzmir Dağlarında Dayanışmanın Çiçekleri : Kooperatifler ve Bir Vakıf (01/09/2017)
İnsanı Bize Öğretmeye Çalışan Yazar: Cengiz Aytmatov (01/08/2017)
Gıda Sektöründe Sömürüden Çıkış Yolu (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin 4/ Şeyh Bedreddin Hareketinin Ekonomi-Politiği (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin / 3-Şeyh Bedreddin Hareketinin Edebiyatta Yansımaları (01/06/2017)
Suriye Tarımında Yıkım Bizi İlgilendir mi? (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 2-Şeyh Bedreddin’in Müridleri : BÖRKLÜCE Mustafa ve Torlak Kemal (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 1-Kuramı Ve Eylemi Üzerine Belgeler Ve Yorumlar (01/04/2017)
Neden Gıda İthalatçısı Olduk? (01/04/2017)
Yunanistan Ve Rumların Enosis Hayali Bitmez -KIBRIS Nereye? /1 (01/03/2017)
Kapitalizm Tarımda Milyarlarca İnsanı Yoksullaştırıyor Mu?/Tarım Nereye/1 (01/02/2017)
Kıbrıs Nereye? (01/02/2017)
Yerli Tohumun Sonuna mı Geldik? (01/01/2017)
Hasta Siempre, Fidel Castro (01/12/2016)
Attila İlhan´ı Anlama (01/11/2016)
Atatürk İdeolojisi'nden Günümüze Dersler (01/11/2016)
Bilimin Savaş/İstila ve İnsanlık Dışı Kullanılması Üzerine (01/10/2016)
Bataklığı Kurutmak (01/09/2016)
Mankurtlaşma Üzerine (01/08/2016)
AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ ÇIKAR BİRLİĞİ? (30/06/2016)
BU ÜLKENİN GEN KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMAK (01/06/2016)
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN(!) (01/05/2016)
NE OLACAK BU GIDA FİYATLARI YA DA PİYASA EKONOMİSİ FETİŞİZMİ? (01/04/2016)
TARIMDAKİ SÖMÜRÜDEN ÇIKIŞ YOLLARI (01/03/2016)
Gıda Fiyatları Neden Pahalı? (01/02/2016)
İsmet İnönü’den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar (01/01/2016)
Atatürk'ün Tarım Politikasından Günümüze Dersler (01/12/2015)
Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal Atatürk (08/11/2015)
DİLİNDEN UTANANLAR (01/11/2015)
Aziz Sancar Üzerine (13/10/2015)
Gıda Üreten Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Nasıl Desteklenmeli? (01/10/2015)
Gıda Sektöründe Kooperatifler Neden Öne Çıkmalı? (01/09/2015)
Bu Dünyadan Fikret Otyam Geçti (10/08/2015)
Yunanistan Deneyinden Avrupa Birliği’ni Yeniden Görmek (01/08/2015)
Koalisyon Pazarlığında Çiftçi ve Tarım Öneriler (01/07/2015)
Akademik Kapitalizmin Bilimcilere Getirdiği Olumsuzluklar (01/07/2015)
Karaburun 21. Ütopyalar Toplantısı Üzerine (26/06/2015)
Bilime Akademik Kapitalizm’in Getirdiği Olumsuzluklar (01/06/2015)
Akademik Kapitalizm Ne? (01/05/2015)
Küreselleş(tir)me Sürecinde Dünya’da Bilim ve Teknolojide Yaşanan Değişimler (01/04/2015)
Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Kökenleri Üzerine Bir Deneme (01/03/2015)
Çiprazdan Akıl Alanlara…! (11/02/2015)
Meralar Şirketlerin mi, Köylülerin mi Olsun? (01/02/2015)
İktisadi Siyaset Bilmeden Teröre Tanı Koymak! (01/02/2015)
Aziz Nesin’in 99. Doğum Yılında Anımsamak (01/01/2015)
Güler Yüzlü Neoliberalizm Çözüm Yolu İmiş? (01/12/2014)
Televole Ekonomistleri Kimin Hizmetinde? (01/11/2014)
“Emperyalizm ve Türkiye” Kitabı Üzerine (03/10/2014)
“Buğday ile Koyun,Gerisi Oyun” Dediğimiz Ülkemizde,Et Fiyatları Neden Yükseliyor? (01/10/2014)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/10/2014)
Dünyanın En Zengin Ülkesinde 48 Milyon Aç! (01/09/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/2 (01/08/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/1 (01/07/2014)
SOMA’da Ölen İşçilerin Çoğu Tarımdan Ayrılmak Zorunda Bırakılan Çiftçilerdir (01/06/2014)
AKP Neden Yüksek Oy Aldı? (01/05/2014)
2014 Yılı,Neden “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” İlan Edildi? (01/04/2014)
Pandora’nın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu Mu? (01/03/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/2 (01/02/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/1 (01/01/2014)
Pandoranın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu mu? (01/01/2014)
5. İzmir İktisat Kongresi Üzerine (01/12/2013)
Atatürk ve Oryantalizm (09/11/2013)
Atatürk,Bilim ve Felsefe (08/11/2013)
Atatürk ve Üniversite Devrimi (07/11/2013)
Demokrasi Paketi’nden Toprak Sorununa Çözüm Var mı? (01/11/2013)
“Andımız” Yazarı Dr. Reşit Galip’in Anısına (13/10/2013)
Yerel Seçimler Öncesi, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni Nasıl Okumalı? (01/10/2013)
Bayraktar ve Dawkins Oryantalizmin İkiz Kardeşleri mi ? (01/09/2013)
AKP Döneminde Sermayenin Dönüşümü (01/08/2013)
Bu Dünyadan Bir Işıklı Geçti (20/07/2013)
Taksim Gezi Parkı ve Vahşi Kapitalizm (01/07/2013)
Stratejik Plan,Şirket Tarımcılığına Yönelik Olarak Hazırlanmış! (01/06/2013)
Costa-Gavras, “Kapital” filminde de düzenin ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor (01/05/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (2) (01/04/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (1) (01/03/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Tarihsel Nedenleri Üzerine Tezler- 2 (01/02/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Nedenleri Üzerine Tezler (1) (01/01/2013)
Türkiye Üniversiteleri’nin Kırılma Noktaları (01/12/2012)
Atlantik Ötesinden Alınacak Dersler (01/11/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor-2 (01/10/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor? (01/09/2012)
Batı´da Bilimin Gelişimi Üzerine Kimi Tezler (1) (01/08/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (2) (01/07/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (1) (01/06/2012)
Bilim Felsefe İlişkisi Üzerine (01/05/2012)
Bilimci ve Politika (01/04/2012)
Avrupa Birliği Çıkmazında Doğru Tanıyı Koyabilmek (01/03/2012)
Yeni TÜBİTAK Başkanı Din Âlimi mi? (01/02/2012)
Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık (01/01/2012)
Özelleştirme ve Yabancılaştırma Sürecinde Tarımsal Su (01/12/2011)
Atatürk ve Galiyev (01/11/2011)
Brezilya Topraksız Köylüler Hareketi ve Türkiye (01/10/2011)
Umut Etmek ve Direnmek (01/08/2011)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/07/2011)
Emperyalizmin Kökeni Üzerine Genetik Arayışlar; Emperyal Genler Var Mı? (01/06/2011)
Gıda Egemenliği Açısından Tarım Politikaları ve Kemalizm (01/05/2011)
Türkiye Biliminin Sorunları (01/03/2011)
Dünya’da BT’de Yaşanan Değişimler (01/02/2011)
Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Köy-Koop’lar (01/01/2011)
Tarımda Kapitalist Paradigmaya Seçenek ya da Çözümler (03/12/2010)
Türk Mucizesi ve Tarım (04/11/2010)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşma (01/11/2010)
Attila İlhan´ı Anlama (18/10/2010)
Merhaba (01/10/2010)