Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Coğrafya

Ceyhun Balcı

Heredot, Strabon ve Batlamyus ilk coğrafyacılar sayılır. Coğrafya, Rönesans ve Reformlar ile Sanayi Devrimi’ni izleyerek farklı bir kimlik kazanmıştır. O güne dek tasvirin öne çıktığı bu alanda artık matematik de kendisini duyumsatmaya başlamıştır. O döneme dek insan merakının gereksinimi olan coğrafya artık uzaklara yelken açan insanoğlunun sağkalımı için gerekli bir bilim dalıdır. Yönünü bulmak, hedeflediği noktaya erişmek için olmazsa olmazlardan birisi durumuna gelmiştir coğrafya.

Bugün bir Batı ülkesine yolunuz düşer de sokakta birisine adres sorarsanız size coğrafik yönlerle tanımlama yapar. İki blok batıya yürüyüp güneye döndükten sonra 5 blok ilerlediğinizde aradığınız yere gelmiş olacaksınız diyecektir yardımsever vatandaş.

Buralarda böylesi bir sorunun karşılığı ise yönlerden bağımsız şekilde bilinen yerlere dayanır. Postane, banka, tanınmış bir mağaza üzerinden tanımlanır aradığınız adres.

Batılının coğrafyayla tanışıklığı gündelik yaşama bu şekilde yansırken bizim söylemimize yansıyan coğrafik bilinçsizliktir.

Emperyal batılının dedeleri birkaç yüzyıl önce dünyanın uzaklarına coğrafyanın sağladığı bilgi ve olanaklar aracılığıyla yolculuk yapmıştır. Coğrafya, Batı ülkelerinin o zamanlarda olduğu gibi bugün de gündelik ilgi alanları içinde yer almayı sürdürür. Popüler coğrafya dergilerinin azımsanmayacak kadar çok okuyucusu vardır oralarda.

Bu durum Batılının tercih ettiği adlandırmanın günümüzde tüm dünya için bir dayatmaya dönüştüğü gerçeğini koyar önümüze.

Örneğin Orta Doğu! Çok seçkin bir üniversitemizin yanı sıra Türkiye’nin de yer aldığı bölgenin coğrafik adıdır günümüzde. Yeri geldiğinde gündelik dile yansıyan bir aşağılama aracı olarak da kullanılıverir. Uzak Doğu da benzer şekilde bir başka dayatma adlandırmadır.

Tam da burada şu soruyu sormak gerekir!

Kime ve neye göre?

Atlantik’in diğer yakasındaki ABD kaynaklı adlandırmalardır bizlerin gündelik yaşamına giren ve dillerimizden düşmeyen. Oysa, bizler için hiç de uzak değildir Doğu! Türkiye’nin dünya haritasındaki yerini belirtmek için en uygun tanımlama Batı Asya’dır. Buradan uçağa binseniz anakaramız Asya’nın Doğu ucuna bize Uzak Doğu dayatması yapan Atlantik’in karşı kıyısından daha çabuk ulaşabiliriz! Bu durum bizlerin ait olduğu gerçek coğrafyayı ortaya koyması bakımından da önemli bir ipucu vermiş olur.

Bir başka önemli nokta Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin ait oldukları yeri bilmeleri, yüzlerini ait oldukları yere dönmelerinin yaratacağı sonuçlarla ilgilidir. Zengin yer altı kaynaklarına egemen olabilmek için uzaklardan gelip bölgeyi karıştıran, milletleri biri birine düşüren uzak komşumuz karşısında birleşen bölgenin sağladığı başarıya tanıklık ettik geçtiğimiz günlerde!

Aşiret reisleri eliyle yönetilen daha doğrusu güdülenlerin referandum düzenbazlığıyla ortaya çıkartmaya çalıştıkları kukla Kürt devleti taslağı bölge ülkelerinin kararlı duruşuyla ölü doğmuştur. Ülkeler ve milletler başkalarının biçtiği rolleri oynamak yerine kendileri gibi olurlarsa başka bir dünyanın mümkün olabileceği görülmüştür bu son deneyimle. Emperyalin kara gücü olma, onun yağdırdığı silahlarla sözde devrimler yapma hevesleri kursakta kalmıştır.

Uzaklardan kaynaklanan bu dayatmalardan aydınlarımızın da kendilerini kurtarmasında yarar var!

Emperyal kuklalarını devrimci sanmaktan vazgeçmek iyi bir ilk adım olabilir.

Bir de Batı’nın dayattığı coğrafik yön saplantılarından kurtarmalıdır aydınımız kendisini!

Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana zaman zaman harlanan bir ateşin sıcaklığını yaşar olduk son günlerde!

Türkiye’nin yüzünü kendi bölgesine dönmesi, komşularıyla işbirliğine yönelmesi ülkeyi yönetenlerin düşünce değişikliğinden ya da zorunluluktan kaynaklanmış olabilir. Neden her ne olursa olsun Türkiye’nin uzaktaki bağlaşık yerine yakındaki komşuyla bütünleşmesi doğru ve yerinde bir tutumdur. Bu doğru ve yerinde tutumu “Türkiye Batı uygarlığından kopuyor mu?” türünden ağlaşmalara konu etmek aydınlara yakışmamaktadır. Batı Asya’da konuşlu bir ülke olarak Türkiye’nin Avrasyalı köklerine dönmesi nedenden bağımsız olarak olumlu bir durumdur. Bu olumluluk değil midir Suriye’de işleri yoluna koyan? Bu köklere dönüş değil midir referandum yaygarasıyla sözde bağımsız devlet kurma hevesindekilerin kâğıttan kulelerini yerle bir eden?

“Hangi Sol”, “Hangi Atatürk” sorularıyla yolumuza ışık tutan Attilâ İlhan ustaya öykünerek soralım!

Hangi uygarlık?

Hangi Batı?

Hangi Orta Doğu?

Ülkemizde işler kötüye giderken sorumluluğu “aptal” halka yıkmayı aydın duruşu sananların kendilerine gelmeleri zamanıdır!

Aynaya bakıp özeleştiri yapmak ve köklü bir tutum değişikliğine gitmek ertelenemez ivedi görevdir.01/11/2017Yazarın diğer yazıları

Karantina (01/04/2020)
İzmir'de İki Tıbbiyeli (01/03/2020)
Avrupamerkezcilik (01/02/2020)
Plastik Bağımlılığımız (01/01/2020)
Düşünce Özgürlüğü(!) (01/12/2019)
Türk Yazı Devrimi (01/11/2019)
Emperyal İklim Krizi (01/10/2019)
Sel Gider Kum Kalır Mı? (01/09/2019)
Baba, Oğul, Torun (01/08/2019)
Kitaplar Arasında (01/07/2019)
Kızamuk Ağıdı (*) (01/06/2019)
19 Mayıs'a Doğru (01/05/2019)
Celebrando Leonardo (01/04/2019)
Tıbbiyeli Hikmet (01/03/2019)
Bir Kez Daha Maduro (01/02/2019)
Yapay Zekâ ve Etik (01/01/2019)
Taşıtsız ! (01/12/2018)
Tanımadığımız Reşit Galip (01/11/2018)
Seçkincilik (01/10/2018)
Çay ve Cumhuriyet (01/09/2018)
Sevr Üzerine (01/08/2018)
Neoldizm (*) Kapımızda mı? (01/07/2018)
Bir Otobüs Sürücüsünün Görkemli Zaferi (01/06/2018)
Aşı Üzerine (01/05/2018)
ÇİFTLİKBANK, KÜLTÜR, UYGARLIK… (01/04/2018)
ESED (01/03/2018)
Gazi (01/02/2018)
Bir Kuruş (01/01/2018)
Türkiye’nin Aydın Sorunu (01/12/2017)
İsrail Bayraklı Bağımsızlık (01/10/2017)
Üniversite Olmak ! (01/09/2017)
Tıp Sembolü Üzerine (01/08/2017)
Cumhuriyet'in Atları (01/07/2017)
Yirmi Üç Dakika (01/06/2017)
Bizim Mahalle (01/05/2017)
Hayırlı Yurttaşların Dikkatine! (01/04/2017)
Hayır Mı, No Mu? (01/03/2017)
Referandum Rehberi (01/02/2017)
Bir Maskenin Öyküsü (01/01/2017)
Fidel’in Öğrettiği! (01/12/2016)
Tarihten Bir Göç Ettirme Öyküsü (01/11/2016)
Alman Emperyalizmi (01/10/2016)
Lanset: Koçbaşı Mı Tıp Dergisi Mi? (01/09/2016)
Sonsözü Okumak… (01/08/2016)
GAZETECİLİK, DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÜZERİNE (30/06/2016)
İZMİRLİ BAŞBAKAN (01/06/2016)
ANTROPOSEN (01/05/2016)
LUMUMBA VE GÜLÜMSEYEN KATİL (01/04/2016)
UÇAK GEMİSİ (*) (01/03/2016)
1918’den Bugüne… (01/02/2016)
Parazitlere Saygı (01/01/2016)
Şimdi Anlaşıldı mı? (01/12/2015)
NOBEL DERSİ (01/11/2015)
Turnikeli Yerleşke (01/10/2015)
Polis Nizamettin (01/09/2015)
Gıda Emperyalizmine Karşı Bir Yalnız Savaşçı (01/08/2015)
Genel Sağlık Sigortası Üzerine (01/07/2015)
Magna Karta (15 Haziran, 1215) (01/07/2015)
Sendika(cı)lar (01/06/2015)
Ermeni(Doğu) Sorununda Irkçılık İzleri (01/05/2015)
Astroloji ve Astronomi (01/04/2015)
Irkçılık, Batı ve Cumhuriyetçilik (01/03/2015)
Yunan Seçiminin Öğrettiği (01/02/2015)
Solculuk mu Millicilik mi? (01/01/2015)
Din ve Bilim (01/12/2014)
Üçü Bir Yerde:Görmeyen,İşitmeyen,Bilmeyen İnsan! (01/11/2014)
Bagajdakiler (01/10/2014)
Türkiye’nin Muhalefet Sorunu:Kırık Oklar! (01/09/2014)
Yetmez Ama Evet! (01/08/2014)
İzmir Valisine Açık Mektup! (01/07/2014)
Aydınlık Yüz Kararmasın! (01/06/2014)
Sahipsiz Vatan (01/05/2014)
Futbol Kardeşliği (01/04/2014)
Yönetilemeyen Ülke:Türkiye! (01/03/2014)
Tehlikenin Farkında Mıyız? (01/02/2014)
İki Ayaklı Olmak (*) (01/01/2014)
Laiklik mi Sekülarite mi? (01/12/2013)
Sosyal Demokrat mısınız? (01/11/2013)
“Ekmek Karnesi Verilmiştir!” (01/10/2013)
Kök Hücre Ticareti (01/09/2013)
Konak’ta Poliatlon(*),İnciraltı’nda Ekspo,Üçkuyular’da AVM (01/08/2013)
Tahrir Dersi (04/07/2013)
Halk Hareketi ve Sınıfta Kalanlar (01/07/2013)
Obezite ve Gıda Egemenliği (01/06/2013)
İzmir´e İhanet...Yeşildere-Konak Tüneli (01/05/2013)
Vazgeçiş (01/04/2013)
Yürüyelim Arkadaşlar (01/03/2013)
İzmir´in Expo ile Sınavı (01/02/2013)
Tütün Kontrolü (01/01/2013)
Irkçılık ve Tıp (01/04/2012)
Olaylar ve Tepki(sizlik)ler (17/03/2012)
Son Tanık (10/03/2012)
Tıbbiyeli Olmak (01/03/2012)