Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kaymakçı
Sonsuzluğa uğurlanışının 77. Yıldönümünde M. Kemal Atatürk’e Özlem ve Saygıyla

Dört yıl önce,10 Kasım 2011 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen "Bir Entelektüel olarak Mustafa Kemal Atatürk" sempozyumunda, uluslararası üne sahip yerli ve yabancı araştırmacılar Atatürk hakkında özetle şöyle bir değerlendirmeyi yaptılar:

"O, rasyonel düşünen, çağdaş uygarlığı içinden çıktığı toplumu için hedefleyen büyük bir entelektüeldir. O’nun entelektüelliği sadece okumak değil, problem çözme aracıdır."

Gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk’ün en önemli özelliklerinden birisi, çok okuması ve araştırıcı bir yapıya sahip olmasıydı. Atatürk, 4000 kitabın altını çizerek ve yanına notlar alarak okumuştu.

Mustafa Kemal hakkında bir biyografiyi yazan ,ancak O’nu hiç sevmeyen bir Alman tarihçi, O’nun için "Okumaya susamış bir Subay" olduğunu söylüyordu.

Saygın bir bilimci olan Prof. G. Lewis ise, O’nun için, "Özünde bir bilgindir" diyordu.

Bu bağlamda,O ,"Biz daima hakikati arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız" diyerek bilimin nesnelliğini ve sürekliliğini işaret etmişti.

Atatürk’ün, bilim ve teknolojiye bakış açısını dile getiren birçok konuşması vardır. Bunların kimileri şunlardır:

 • "Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir,fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cehalettir, doğru yoldan sapmaktır. Yalnız; ilim ve fennin yaşadığımız her dakikada safhaların gelişimini anlamak ve ilerlemelerini zamanında takip etmek şarttır. Bin iki bin, binlerce yıl önceki ilim ve fen dilinin çizdiği kuralları, şu kadar bin yıl sonra, bugün aynen uygulamaya kalkışmak elbette ilim ve fennin içinde bulunmak demek değildir."

 • "Hanımlar, Beyler; memleketinizin en mamur, en latif, en güzel yerlerini üç buçuk sene kirli ayaklarıyla çiğneyen düşmanı mağlup eden zaferin sırrı nerededir bilir misiniz? Orduların sevk ve idaresinde ilim ve fen düsturlarını (kurallarını) rehber ittihaz (kabul) etmektir."

 • "Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen eremediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişilerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar."

 • "Bir milleti kurtarmak için hüsnüniyet de kâfi değildir. İlim ve maarif lazımdır. Düşmanı mağlup eden ordularımızın sevk ve idaresinde fenni ve ilmi düsturlar rehberimiz olmuştur. Mektep sayesinde, ilim ve fen sayesinde Türk milleti, Türk sanatı, Türk edebiyatı bütün mükemmelliği ile kendini gösterecektir. Ülkemiz içinde uygar düşüncelerin, çağdaş ileriliklerin, vakit geçirmeden yayılması ve gelişmesi gereklidir. Bunun için bütün ilim ve teknik insanlarının bu uğurda çalışmayı bir namus borcu bilmelidir."


 • Özetle Atatürk, bilimin ışığında çağdaş, ancak Batıcı değil, Batı karşısında oryantal eğilimlere teslim olmayan, çözümleri kendi iç dinamikleriyle arayan entelektüel bir önderdi. Söylemleri ve eylemiyle içte ve dışta sömürüye karşı çıkmış, mazlumların yanında yer almıştı.

  Bize yol gösterici olması, bu değerlerin hala geçerli olmasından değil mi?

  08/11/2015  Yazarın diğer yazıları

  Dünya Tek Virüsten Küçükmüş (01/04/2020)
  Virüsün Öğrettiği Dersler Ve Önlemler (01/04/2020)
  Sağlıklı Ekmek Üretimi İçin Neler Yapalım? (01/03/2020)
  Tarımı Yeniden Canlandırmak/3 (01/02/2020)
  Tarım Şurası’na Çağrılsaydım Ne Derdim? (01/01/2020)
  Bu Dünyadan Bir Mümtaz Hoca Geçti (01/12/2019)
  Türkiye Ekonomisi Emperyalizme Nasıl Boyun Eğdirildi? (01/11/2019)
  Orman Yangınlarını Önlemede Çobanlara Rol Verilmeli Mi? (01/10/2019)
  Tarım ve Gıda Etiği Kongresi İzmir’de Düzenlenecek (01/10/2019)
  Gıda Fiyatlarındaki Artış Sistem Sorunundan mı Kaynaklanıyor? (01/09/2019)
  Tarımın Hal-İ Pürmelali (*) (01/08/2019)
  19 Mayıs 1919 Işığında Atatürk’ün Tarım Politikaları Neydi? (01/07/2019)
  Tarımsal Üretim İçin Belediyelerin Yol Haritası Ne Olmalı? (01/05/2019)
  Umudu Örgütlemek (01/05/2019)
  “Tarım Bağımsızlıktır” Demeyenlere Geç Günaydın! (01/04/2019)
  Gıda Fiyatlarındaki Artışları Piyasa Ekonomisi ile Düşürmek Olası mı? (01/04/2019)
  Tarımda İthalat Nereye Kadar? (01/03/2019)
  Tam Buğdaydan Yapılmış Ekmeğe Dönüş İçin Ne Yapmalı? (01/02/2019)
  Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşmaya Karşı Seçenek Ne? (01/01/2019)
  İthalatta Sıra Süte mi Gelecek? (01/01/2019)
  Atatürk’ü Anlama (01/12/2018)
  Gagavuz Türk Dünyasından İzlenimler (01/12/2018)
  Andımız ve Reşit Galip (01/11/2018)
  Cumhuriyet, Atatürk Ve Tarım/1 (01/11/2018)
  Dış Ticarette Gümrük Fonları Tarımsal İç Pazarı Koruyacak Şekilde Düzenlenmeli (01/10/2018)
  Bu Dünyadan Bir Mahmut Makal ve Bir Samir Amin Geçti (01/09/2018)
  Toprak Reformu Yapılmalı (01/09/2018)
  Tarım’da Aile İşgücü Temelinde Köylü İşletmeleri Desteklenmeli (01/08/2018)
  Cumhurbaşkanı Adaylarına Sorular (01/07/2018)
  Tarımda Çöküş: Nedenleri Ve Çözüm Yolları/5 (01/06/2018)
  Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları (01/06/2018)
  İyi Gıda İçin Köylü Modeli Öne Çıkarılmalı! (01/05/2018)
  Tarımda Çöküş: Nedenleri ve Çözüm Yolları / 4 (01/05/2018)
  TARIMDA ÇÖKÜŞ: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI/3 (01/04/2018)
  Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/2 (01/03/2018)
  Şekerin Tadı Niçin Kaçtı ?/2 (01/03/2018)
  Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/1 (01/02/2018)
  Pandora’nın Kutusunda Kalan Umut! (01/01/2018)
  Kemalizmi Doğru Anlamaya Çalışmak (01/12/2017)
  Yaz Müfit, Zaferden Sonra Hükümet Şekli Cumhuriyet Olacaktır (01/12/2017)
  6.FİLO “Yankee Go Home” Mitinglerini Anımsatmak! (01/11/2017)
  Tarımda Bağımlılığın Bir Boyutu Olarak Et Krizi (01/10/2017)
  İzmir Dağlarında Dayanışmanın Çiçekleri : Kooperatifler ve Bir Vakıf (01/09/2017)
  İnsanı Bize Öğretmeye Çalışan Yazar: Cengiz Aytmatov (01/08/2017)
  Gıda Sektöründe Sömürüden Çıkış Yolu (01/07/2017)
  Şeyh Bedreddin 4/ Şeyh Bedreddin Hareketinin Ekonomi-Politiği (01/07/2017)
  Şeyh Bedreddin / 3-Şeyh Bedreddin Hareketinin Edebiyatta Yansımaları (01/06/2017)
  Suriye Tarımında Yıkım Bizi İlgilendir mi? (01/05/2017)
  Şeyh Bedreddin / 2-Şeyh Bedreddin’in Müridleri : BÖRKLÜCE Mustafa ve Torlak Kemal (01/05/2017)
  Şeyh Bedreddin / 1-Kuramı Ve Eylemi Üzerine Belgeler Ve Yorumlar (01/04/2017)
  Neden Gıda İthalatçısı Olduk? (01/04/2017)
  Yunanistan Ve Rumların Enosis Hayali Bitmez -KIBRIS Nereye? /1 (01/03/2017)
  Kapitalizm Tarımda Milyarlarca İnsanı Yoksullaştırıyor Mu?/Tarım Nereye/1 (01/02/2017)
  Kıbrıs Nereye? (01/02/2017)
  Yerli Tohumun Sonuna mı Geldik? (01/01/2017)
  Hasta Siempre, Fidel Castro (01/12/2016)
  Attila İlhan´ı Anlama (01/11/2016)
  Atatürk İdeolojisi'nden Günümüze Dersler (01/11/2016)
  Bilimin Savaş/İstila ve İnsanlık Dışı Kullanılması Üzerine (01/10/2016)
  Bataklığı Kurutmak (01/09/2016)
  Mankurtlaşma Üzerine (01/08/2016)
  AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ ÇIKAR BİRLİĞİ? (30/06/2016)
  BU ÜLKENİN GEN KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMAK (01/06/2016)
  ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN(!) (01/05/2016)
  NE OLACAK BU GIDA FİYATLARI YA DA PİYASA EKONOMİSİ FETİŞİZMİ? (01/04/2016)
  TARIMDAKİ SÖMÜRÜDEN ÇIKIŞ YOLLARI (01/03/2016)
  Gıda Fiyatları Neden Pahalı? (01/02/2016)
  İsmet İnönü’den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar (01/01/2016)
  Atatürk'ün Tarım Politikasından Günümüze Dersler (01/12/2015)
  DİLİNDEN UTANANLAR (01/11/2015)
  Aziz Sancar Üzerine (13/10/2015)
  Gıda Üreten Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Nasıl Desteklenmeli? (01/10/2015)
  Gıda Sektöründe Kooperatifler Neden Öne Çıkmalı? (01/09/2015)
  Bu Dünyadan Fikret Otyam Geçti (10/08/2015)
  Yunanistan Deneyinden Avrupa Birliği’ni Yeniden Görmek (01/08/2015)
  Koalisyon Pazarlığında Çiftçi ve Tarım Öneriler (01/07/2015)
  Akademik Kapitalizmin Bilimcilere Getirdiği Olumsuzluklar (01/07/2015)
  Karaburun 21. Ütopyalar Toplantısı Üzerine (26/06/2015)
  Bilime Akademik Kapitalizm’in Getirdiği Olumsuzluklar (01/06/2015)
  Akademik Kapitalizm Ne? (01/05/2015)
  Küreselleş(tir)me Sürecinde Dünya’da Bilim ve Teknolojide Yaşanan Değişimler (01/04/2015)
  Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Kökenleri Üzerine Bir Deneme (01/03/2015)
  Çiprazdan Akıl Alanlara…! (11/02/2015)
  Meralar Şirketlerin mi, Köylülerin mi Olsun? (01/02/2015)
  İktisadi Siyaset Bilmeden Teröre Tanı Koymak! (01/02/2015)
  Aziz Nesin’in 99. Doğum Yılında Anımsamak (01/01/2015)
  Güler Yüzlü Neoliberalizm Çözüm Yolu İmiş? (01/12/2014)
  Televole Ekonomistleri Kimin Hizmetinde? (01/11/2014)
  “Emperyalizm ve Türkiye” Kitabı Üzerine (03/10/2014)
  “Buğday ile Koyun,Gerisi Oyun” Dediğimiz Ülkemizde,Et Fiyatları Neden Yükseliyor? (01/10/2014)
  Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/10/2014)
  Dünyanın En Zengin Ülkesinde 48 Milyon Aç! (01/09/2014)
  İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/2 (01/08/2014)
  İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/1 (01/07/2014)
  SOMA’da Ölen İşçilerin Çoğu Tarımdan Ayrılmak Zorunda Bırakılan Çiftçilerdir (01/06/2014)
  AKP Neden Yüksek Oy Aldı? (01/05/2014)
  2014 Yılı,Neden “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” İlan Edildi? (01/04/2014)
  Pandora’nın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu Mu? (01/03/2014)
  Ege’nin Unutulan Türkleri/2 (01/02/2014)
  Ege’nin Unutulan Türkleri/1 (01/01/2014)
  Pandoranın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu mu? (01/01/2014)
  5. İzmir İktisat Kongresi Üzerine (01/12/2013)
  Atatürk ve Oryantalizm (09/11/2013)
  Atatürk,Bilim ve Felsefe (08/11/2013)
  Atatürk ve Üniversite Devrimi (07/11/2013)
  Demokrasi Paketi’nden Toprak Sorununa Çözüm Var mı? (01/11/2013)
  “Andımız” Yazarı Dr. Reşit Galip’in Anısına (13/10/2013)
  Yerel Seçimler Öncesi, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni Nasıl Okumalı? (01/10/2013)
  Bayraktar ve Dawkins Oryantalizmin İkiz Kardeşleri mi ? (01/09/2013)
  AKP Döneminde Sermayenin Dönüşümü (01/08/2013)
  Bu Dünyadan Bir Işıklı Geçti (20/07/2013)
  Taksim Gezi Parkı ve Vahşi Kapitalizm (01/07/2013)
  Stratejik Plan,Şirket Tarımcılığına Yönelik Olarak Hazırlanmış! (01/06/2013)
  Costa-Gavras, “Kapital” filminde de düzenin ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor (01/05/2013)
  Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (2) (01/04/2013)
  Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (1) (01/03/2013)
  İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Tarihsel Nedenleri Üzerine Tezler- 2 (01/02/2013)
  İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Nedenleri Üzerine Tezler (1) (01/01/2013)
  Türkiye Üniversiteleri’nin Kırılma Noktaları (01/12/2012)
  Atlantik Ötesinden Alınacak Dersler (01/11/2012)
  Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor-2 (01/10/2012)
  Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor? (01/09/2012)
  Batı´da Bilimin Gelişimi Üzerine Kimi Tezler (1) (01/08/2012)
  Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (2) (01/07/2012)
  Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (1) (01/06/2012)
  Bilim Felsefe İlişkisi Üzerine (01/05/2012)
  Bilimci ve Politika (01/04/2012)
  Avrupa Birliği Çıkmazında Doğru Tanıyı Koyabilmek (01/03/2012)
  Yeni TÜBİTAK Başkanı Din Âlimi mi? (01/02/2012)
  Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık (01/01/2012)
  Özelleştirme ve Yabancılaştırma Sürecinde Tarımsal Su (01/12/2011)
  Atatürk ve Galiyev (01/11/2011)
  Brezilya Topraksız Köylüler Hareketi ve Türkiye (01/10/2011)
  Eşitlikçi İftar Sofraları, Kapitalizmin Çöküşüne Mi Bağlı? (01/09/2011)
  Umut Etmek ve Direnmek (01/08/2011)
  Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/07/2011)
  Emperyalizmin Kökeni Üzerine Genetik Arayışlar; Emperyal Genler Var Mı? (01/06/2011)
  Gıda Egemenliği Açısından Tarım Politikaları ve Kemalizm (01/05/2011)
  Türkiye Biliminin Sorunları (01/03/2011)
  Dünya’da BT’de Yaşanan Değişimler (01/02/2011)
  Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Köy-Koop’lar (01/01/2011)
  Tarımda Kapitalist Paradigmaya Seçenek ya da Çözümler (03/12/2010)
  Türk Mucizesi ve Tarım (04/11/2010)
  Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşma (01/11/2010)
  Attila İlhan´ı Anlama (18/10/2010)
  Merhaba (01/10/2010)