Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Artık Dünyadaki Balların Çoğu Arılara Zarar Veren Böcek İlacı İçeriyor

Taylan Cüyaz

5 Ekim 2017

Science News

Laurel Hamers

Dünya çapında yapılan araştırmada, örneklerin dörtte üçünde neonikotinoidler bulundu.

O Kadar Da Tatlı Değil Dünya çapında yürütülen bal araştırması, örneklerin çoğunda neonikotinoid böcek ilacı buldu. Bu balarılarının kimyasalları kovanlarına geri taşıdıklarını gösteriyor.

Neonikotinoid böcek ilacı, balarılarının olduğu tüm kıtalarda, balda ortaya çıkıyor.

Dünya çapındaki ilk bal testi araştırmasıarılar ve diğer böceklerin sağlığını etkilediği gösterilmiş olan nikotin türevi tartışmalı böcek ilaçlarının kimyasallarına balarılarının ne kadar maruz kaldıklarını gösteriyor. Test edilen her dört örnekten üçünün, yaygın olan beş adet neonikotinoidlerden en az birini ölçülebilir miktarda taşıdığı, araştırmacılar tarafından 6 Ekim’de Science dergisinde belirtildi.

Araştırmanın eş yazarlarından, İsviçre Neuchatel Üniversitesi’nde bir toprak biyoloğu olan Edward Mitchell “Dünya çapındaki kirlenme gerçekten çarpıcı” dedi. Böcek ilaçları farklı iklimlerde çeşitli türde tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde kullanılıyor, fakat kimyasalın izleri çok az tarım yapılan uzak adalardan gelen ballarda bile görünüyor.

Araştırmaya katılmayan ancak, Toronto’daki York Üniversitesi’nde arılar üzerine çalışan Amro Zayed, “Neonikiotinoidleri küçük bir ürün kümesinin yanında (yerel) bir problem olarak düşünürdüm” diyor ve ekliyor. [Bu böcek ilaçları] “daha önceden düşündüğümden çok daha yaygın”.

Mitchell ve arkadaşları dünyanın dört bir yanından 198 bal örneğini topluluk kaynaklı topladılar; arkadaşlarından ve meslektaşlarından memleketlerinin ya da tatil yaptıkları bölgelerin yerel ballarını kendilerine göndermelerini istediler.


Böcek ilaçlarının varlığı bölgesel olarak çeşitlilik gösteriyor – Kuzey Amerika kaynaklı örneklerin yüzde 86’sının yaygın olan beş adet neonikotinoidlerden en az birini taşıdığı çalışmada ölçülürken, bu oran Güney Afrika kaynaklılarda sadece yüzde 57. Neredeyse dünya çapındaki örneklerin yarısı bir türden daha fazla böcek ilacı içeriyordu, bu ise arıların sıklıkla böcek ilacından etkilenmiş birden fazla alanda yem aramaya çıktığını gösteriyor. Tüm örneklerde böcek ilacı düzeyi insanlar için belirlenen güvenli maruz kalma düzeyinin altındaydı.

Neonikotinoidler böcek ilacı olarak 1990’larda popülerliklerini kısmen tarım ürünlerine zararlı böceklerin merkezi sinir sistemlerini hedef aldıkları ve aynı etkiyi insanlar üzerinde göstermediklerinden dolayı kazandılar. Ancak zararlılara etki ettiği kadar, polinatörlere [polen taşıyıcı] de etki ettiği bir dizi çalışma tarafından bulgulanınca, böcek ilacı tartışmalara yol açtı. Böcek ilaçlarının polinatörlerin azalmasında önde gelen bir etmen olup olmadığı konusunda birtakım itilaflar var; bazı çiftçiler ve böcek ilacı üreticileri doğal ortam kayıpları ve parazit enfeksiyonlarının arı popülasyonları üzerinde daha büyük bir etkide bulunduğunu iddia ediyorlar. Mitchell, yeni araştırmanın belgelediği üzere, balarılarının neonikotinoidlere olan yaygın bir şekilde maruz kalmalarının, daha önceki çalışmalarda gösterildiği üzere böcek sağlığını etkileyecek boyutlarda olduğunu savunuyor.

Arılar hakkındaki endişe en çok, insanların doğaya ürün polinatörü olarak yaydığı, Avrupa balarısı olan Apis mellifera çevresinde yoğunlaşmıştır. Fakat, İngiltere, Tyne’da yer alan Newcastle Üniversitesi’nden bir böcek nöroetnolojisti, Geraldine Wright, yerli polinatörlerinde neonikotinoidlere maruz kalabileceğini ve böcek ilaçlarının etkilerine karşı daha açık olacaklarını söylüyor. Bombus (yabanarısı) ve Halictiadae ailelerine mensup arılar, bal arılarından daha küçük kovanlarda yaşama eğilimi gösteriyorlar ve bu yüzden birkaç yemlenme bütün koloninin hızlıca yayılan bir biçimde kirlenmesine sebep olabilir.

Fotoğraf yazısı:

Dünya Çapında Yayılma

Bu harita dünya çapında toplanan 198 bal örneğinde bulunan beş tür neonikotinoid böcek ilacı düzeyini göstermektedir (her örnek bir nokta ile temsil edilmiştir). Pasta grafikleri her böcek ilacının göreli yaygınlığını kıtalara göre göstermektedir.

Kaynaklar

  1. https://www.sciencenews.org/article/much-worlds-honey-now-contains-pesticides-harm-bees

  2. Görsel: https://www.sciencenews.org/sites/default/files/2017/10/main/100517_LH_neonicotinoid_inline_730.png
01/11/2017Önceki yazılar

Sivrisinekler Tehlikenin Kokusunu Alıyor (01/03/2018)
İnsanların Fazla Para Harcamalarının 10 Nedeni (01/03/2018)
Kuantumun Sınırlarının Ötesinde Düşünmek (01/03/2018)
Yeni Kaledonya Kargaları Teknolojinin Nasıl Evirildiğini Gösteriyor (01/02/2018)
Çin’de Laboratuvarda Dünyanın İlk Maymun Klonları Yaratıldı (01/02/2018)
Güneş Rüzgarları Nereden Geliyor? Güneş Tutulması Buna Yanıt Verebilir (01/09/2017)
Gif ve Görüntü Dosyaları Bakterinin DNA’sına Yazıldı (01/08/2017)
Küçük Bebeklerin Duyup da Konuşmadıkları Dil, Onlara Gizli Bir Ayrıcalık Sağlıyor (01/06/2017)