Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Analiz 83

Enis Musluoğlu
ABD’de Obama seçildiğinde ırkçılık sonrası döneme geçildi diye konuşuluyordu. Şimdi de her şey değişecek diye bir panik var. Oysa değişim çoktan başlamıştı. Trump bu değişimin emarelerinden yalnızca biridir.

İngiltere hegemonyası altında yaşanan küreselleşme 1930’larda bir mali kriz, korumacılık, liberalizm gerilerken güçlenen devlet kapitalizmi, milliyetçilik, ırkçılık, faşizm, devrimler ve savaşlarla çöktü. ABD hegemonyası altında gelişen küreselleşme de benzer bir süreci izliyor.

Kapitalizm yapısal krize girince kapitalist sınıf ve devlet kabaca üç grupta toplanabilecek önlemlere yönelmektedir. Birinci grup, üretkenliğin artırılmasını, maliyetlerin ücretleri bastırarak, çalışma koşullarını değiştirerek düşürülmesini içerir. İkinci grup, sermayeye yeni değerlenme alanları açabilmek için mal, sermaye ihracını kolaylaştıracak ekonomik yasal-siyasi koşulların oluşturulmasına ilişkindir. Üçüncü grup ise , sermayenin artık değer üretmekten uzaklaşarak, üretilmiş olandan pay almaya yönelik finansallaşmasının  spekülasyonu, birikmiş olana el koymayı kolaylaştıran önlemleri içerir.

Tüm bu önlemler, ülke içinde gelir dağılımında bozulmayı hızlandırır, kronik yüksek işsizlik yaratır.

Uluslararası düzlemde ise , yeni sermaye birikim merkezleri yükselirken , eski merkezler geriler. Bu noktada servetin ve gücün yeniden dağılımına ilişkin talepler gündeme gelir. Gelen bu talepler, kapitalist sistem içinde kurulu düzenlerde sarsıntılar yaratarak yeni  düzenlerin oluşturulmasının önünü açabilir.

Bu gelişmelerin toplumsal sonuçları düzene , yöneticilere güvensizlik , kriz öncesine dönmeyi arzulayan yaklaşımlar  ve kapitalizmi aşmaya yönelik devrimci eğilimler olarak şekillenir.

Bu noktada siyasi  erkler, mali önlemlerle alt yapı yatırımlarına öncelik vererek işsizliği azaltmak, iç talebi desteklemek  gibi  önlemler, yeni baskı-denetim araçlarıyla  birlikte gündeme gelmeye başlar.

İç talebi güçlendirme adımları da kaçınılmaz olarak  gündeme, devletin ekonomiye enjekte edeceği kaynakların ülke dışına gitmesini önlemeye yönelik korumacılık uygulamalarını getirir. Böylece küreselleşme kendi ürettiği sorunların altında çökmeye başlar.

Gelişmiş ekonomilerin sermayeleri az gelişmiş ülkelerin milli değerlerini paylaşıp tükettikten sonra kendi ülkelerine geri dönerler. Bu aşamada özellikle  bu geri dönüşün şişirdiği spekülasyon balonları  patladıktan sonra  “ yıkılacaksa  bendeki değil sendeki kapasite fazlası  yıkılsın, bendeki değil sendeki sermaye  devalüe olsun” politikası ister istemez öne çıkar ve uygulanır.

Bu süreçte gelişmiş ülkeler arasında siyasi-askeri gerginlikler oluşmaya başlar. Bu ortam milliyetçi-militarist, emperyalist politikacıları öne  çıkararak, silahlanma yarışını  ve bir büyük savaş beklentisini körükler.

Kapitalizmin  krizinden kaynaklanan bu tercihin mantıksal uzantısında  bir büyük savaş olasılığı yatmaktadır. 2017 yılı için tüm temennim,  insanlığın yüreğinden vicdanın, akıllarından aydınlığın eksik olmamasıdır.

Aydınlık bir ay dileği ile,


01/12/2016



Yazarın diğer yazıları

Analiz 120 (01/03/2020)
Analiz 118 (01/02/2020)
Analiz 117 (01/01/2020)
Analiz 116 (01/12/2019)
Analiz 115 (01/11/2019)
Analiz 114 (01/10/2019)
Analiz 113 (01/09/2019)
Analiz 112 (01/08/2019)
Analiz 111 (01/07/2019)
Analiz 110 (01/05/2019)
Analiz 109 (01/04/2019)
Analiz 108 (01/03/2019)
Analiz 107 (01/02/2019)
Analiz 106 (01/12/2018)
Analiz 105 (01/11/2018)
Analiz 104 (01/10/2018)
Analiz 103 (01/08/2018)
Analiz 102 (01/07/2018)
Analiz 101 (01/06/2018)
Analiz 100 (01/05/2018)
Analiz 99 (01/04/2018)
Analiz 98 (01/03/2018)
Analiz 97 (01/02/2018)
Analiz 96 (01/01/2018)
Analiz 95 (01/12/2017)
Analiz 94 (01/11/2017)
Analiz 93 (01/10/2017)
Analiz 92 (01/09/2017)
Analiz 91 (01/08/2017)
Analiz 90 (01/07/2017)
Analiz 89 (01/06/2017)
Analiz 1 * (01/05/2017)
Analiz 87 (01/04/2017)
Analiz 86 (01/03/2017)
Analiz 85 (01/02/2017)
Analiz 84 (01/01/2017)
Analiz 82 (01/11/2016)
Analiz 81 (01/10/2016)
Analiz 80 (01/09/2016)
Analiz 79 (01/08/2016)
Analiz 78 (30/06/2016)
Analiz 77 (01/06/2016)
Analiz 76 (01/05/2016)
Analiz 75 (01/04/2016)
Analiz 74 (01/03/2016)
Analiz 73 (01/02/2016)
Analiz 72 (01/01/2016)
Analiz 71 (01/12/2015)
Analiz 70 (01/11/2015)
Analiz 69 (01/10/2015)
Analiz 68 (02/09/2015)
Analiz 67 (01/08/2015)
Analiz 66 (01/07/2015)
Analiz 65 (01/06/2015)
Analiz 64 (01/05/2015)
Analiz 63 (01/04/2015)
Analiz 62 (01/03/2015)
Analiz 61 (01/02/2015)
Analiz 60 (01/01/2015)
Analiz 59 (01/12/2014)
Analiz 58 (01/11/2014)
Analiz 57 (01/10/2014)
Analiz 56 (01/09/2014)
Analiz 55 (01/08/2014)
Analiz 54 (01/07/2014)
Analiz 53 (01/06/2014)
Analiz 52 (01/05/2014)
Analiz 51 (01/04/2014)
Analiz 50 (01/03/2014)
Analiz 49 (01/02/2014)
Analiz 48 (01/01/2014)
Analiz 47 (01/12/2013)
Analiz 46 (01/11/2013)
29 Ekim Mesajı (27/10/2013)
Analiz 45 (01/10/2013)
Analiz 44 (01/09/2013)
Analiz 43 (01/08/2013)
Analiz 42 (01/07/2013)
Analiz 41 (01/06/2013)
Analiz 40 (01/05/2013)
Analiz 39 (01/04/2013)
Analiz 38 (01/03/2013)
Analiz 37 (01/02/2013)
Analiz 36 (01/01/2013)
Analiz 35 (01/12/2012)
Analiz 34 (01/11/2012)
Analiz 33 (01/10/2012)
Analiz 32 (01/09/2012)
Analiz (31) (01/08/2012)
Analiz (30) (01/07/2012)
Analiz 29 (01/06/2012)
Analiz 28 (01/05/2012)
Analiz 27 (01/04/2012)
Analiz 26 (01/03/2012)
Avro Bölgesinde Ekonomik Gelişmeler – Şubat (01/03/2012)
Analiz 25 (01/02/2012)
Dağarcık Türkiye 2 Yaşında… (01/02/2012)
Analiz 24 (01/01/2012)
ANALİZ 23 (01/12/2011)
Analiz 22 (01/11/2011)
Analiz 21 (01/10/2011)
ANALİZ 20 (01/09/2011)
Analiz 19 (01/08/2011)
Analiz 18 (01/07/2011)
Analiz 17 (01/06/2011)
Analiz 16 (01/05/2011)
Analiz 15 (01/04/2011)
Analiz 14 (01/03/2011)
Analiz 13 (01/02/2011)
24 Ocak Kararları’ndan 12 Eylül Darbesi’ne (17/01/2011)
Analiz(12) (01/01/2011)
Analiz (11) (03/12/2010)
Analiz(10) (01/11/2010)
Analiz (9) (01/10/2010)
Analiz (8) (01/09/2010)
Analiz(7) (01/08/2010)
Analiz(6) (01/07/2010)
Analiz(5) (01/06/2010)
Analiz(4) (02/05/2010)
Analiz (3) (01/04/2010)
Analiz (2) (01/03/2010)
Analiz (01/02/2010)