Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Analiz 53

Enis Musluoğlu

Ekonomide başarı ile övülen bir çıkmaz sokakta, yolun sonuna giderek yaklaşıyoruz.

İzlenen ekonomi politikası ana hatları ile şöyle özetlenebilir:

- Tasarruftan, gelirden fazla harcama.

- İç tasarruf açığını dış borçlanma yoluyla dengeleme.

- Dış kaynak çekebilmek için yüksek getiri sağlama.

- Yüksek getiri için, yüksek faiz düşük kur politikası izleme.

- Rant yaratıcı gösteriş yatırımlarına yönelme.

- Bütçe açığı ve cari işlemler açıklarını özelleştirme gelirleri ile kamu mallarının satışı yolu ile kısmen kapatma.

Kişiler gelirlerinden daha fazla harcama olanağı bulduklarında, geleceği düşünmeden yaşam düzeyleri yükseliyor, refah artıyor gibi yanlış bir algıya kapılabiliyor.

Hükümetin izlediği ekonomi politikası çıkmaz sokakta ki bir ilerleyişe benziyor. Uzun süre sürdürülme olanağı yok. Ekonomideki kırılganlık gittikçe artıyor.

Dış borçları çevirmenin giderek maliyetinin yükselmesi bu çevirmeyi zorlaştırmaktadır. Dış borçlanmada risk primi yükseliyor. Yatırımcılar bekledikleri getiriye ekledikleri risk primini arttırıyorlar. Ülke daha yüksek faizle borçlanma girdabına sürükleniyor.

Borçlanma, dış yatırımcılar için riski azaltmanın diğer bir aracı da vadeyi kısaltmak oluyor. Dış borçlar içinde kısa vadeli borçların payı giderek artıyor, vade uyumsuzluğu sorunu ağırlaşıyor.

Dış borçlar arttıkça, borç verenlerin hoşgörüsü, toleransı, müsamahası da azalıyor, borçlanmanın koşulları da ağırlaşıyor.

Dış borçlar, yabancı sermaye yatırımları arttıkça dışarıya faiz ve kar payı olarak daha fazla gelir transfer edilmeye başlanıyor; cari işlemler hesabına, dış ticaret açığı dışında bir de yatırımlar açığı ekleniyor. Dış ülkelere, dış ülkelerden sağladığımız gelirden daha çok gelir transferi , GSMH’yı (gayri safi milli hasıla) azaltmaktadır.

Dolarizasyon oranı gittikçe yükseliyor. Yüksek TL faizi düşük denge kurundan, faiz arbitrajına yol açmayacak düzeyden daha düşük belirlenen döviz kuru, özel kuruluşları giderek daha fazla yabancı parayla borçlanmaya özendiriyor. Borçlar içinde yabancı para olan borçların payı dolarizasyon olarak tanımlanıyor. Dolarizasyon oranının yükselişi kur riskini artırıyor, kur riski beraberinde kar daralması ve kredi riskini getirmektedir.

Ekonomide borçlanma zamanla spekülatif borçlanmaya dönüşüyor.

Borç arttıkça spekülatif borçlanmaya yönelme başlıyor. Borç faizini ödemek için dahi borçlanılıyor. Bu borçlanma borç krizi olasılığını arttıyor.

İç üretimin yerini ise ithal girdiler alıyor. Koruyucu önlemlerde alınmadığından, kur politikası ile ucuz hale gelen dış gücü kullanımı artıyor. Dış girdi yerli üretim ikamesi, dış ticaret açığının büyüklüğü, cari işlemler açığı sorununu ağırlaştırdığı gibi büyüme hızı üzerinde de olumsuz etki yapmaktadır.

Dış ticarete konu olabilecek yerli üretim göreceli olarak ne yazık ki azalıyor.

İmalat sanayinin GSYİH içindeki payının yanısıra imalat sanayii yatırımlarının da göreceli azalması, ithal girdi yerli üretim ikamesi, dış ticarete konu olabilecek yerli üretimi de azaltmaktadır.

Bu koşullarda dış ticaret açığının kapanması, ihracat gelirlerinin ithalatı karşılama oranının yükselmesi olasılığı hemen hemen ortadan kalkmaktadır.

Ekonomide yapısal dönüşüm, değişim yapacak yatırımların yerini rant yaratıcı gösteriş yatırımlarının alması, dış ticaret dengesinin sağlanmasını daha da zorlaştırıyor.

Analiz 53’de niçin Türkiye ekonomisi krize maruz kırılgan ülkelerin ön sıralarında yer alıyor, neden dünya sıralamasında ekonomik yeri ilerlemiyor, gelişmekte olan ülkelerin alt gelir grubundan dahi kurtulamıyor sorularına açıklık getirmeye çalıştım.

Umarım gerçekleri, çıkmaz sokak duvarına şiddetle çarpmadan önce görebiliriz.

Aydınlık bir ay dileklerimle,01/06/2014Yazarın diğer yazıları

Analiz 120 (01/03/2020)
Analiz 118 (01/02/2020)
Analiz 117 (01/01/2020)
Analiz 116 (01/12/2019)
Analiz 115 (01/11/2019)
Analiz 114 (01/10/2019)
Analiz 113 (01/09/2019)
Analiz 112 (01/08/2019)
Analiz 111 (01/07/2019)
Analiz 110 (01/05/2019)
Analiz 109 (01/04/2019)
Analiz 108 (01/03/2019)
Analiz 107 (01/02/2019)
Analiz 106 (01/12/2018)
Analiz 105 (01/11/2018)
Analiz 104 (01/10/2018)
Analiz 103 (01/08/2018)
Analiz 102 (01/07/2018)
Analiz 101 (01/06/2018)
Analiz 100 (01/05/2018)
Analiz 99 (01/04/2018)
Analiz 98 (01/03/2018)
Analiz 97 (01/02/2018)
Analiz 96 (01/01/2018)
Analiz 95 (01/12/2017)
Analiz 94 (01/11/2017)
Analiz 93 (01/10/2017)
Analiz 92 (01/09/2017)
Analiz 91 (01/08/2017)
Analiz 90 (01/07/2017)
Analiz 89 (01/06/2017)
Analiz 1 * (01/05/2017)
Analiz 87 (01/04/2017)
Analiz 86 (01/03/2017)
Analiz 85 (01/02/2017)
Analiz 84 (01/01/2017)
Analiz 83 (01/12/2016)
Analiz 82 (01/11/2016)
Analiz 81 (01/10/2016)
Analiz 80 (01/09/2016)
Analiz 79 (01/08/2016)
Analiz 78 (30/06/2016)
Analiz 77 (01/06/2016)
Analiz 76 (01/05/2016)
Analiz 75 (01/04/2016)
Analiz 74 (01/03/2016)
Analiz 73 (01/02/2016)
Analiz 72 (01/01/2016)
Analiz 71 (01/12/2015)
Analiz 70 (01/11/2015)
Analiz 69 (01/10/2015)
Analiz 68 (02/09/2015)
Analiz 67 (01/08/2015)
Analiz 66 (01/07/2015)
Analiz 65 (01/06/2015)
Analiz 64 (01/05/2015)
Analiz 63 (01/04/2015)
Analiz 62 (01/03/2015)
Analiz 61 (01/02/2015)
Analiz 60 (01/01/2015)
Analiz 59 (01/12/2014)
Analiz 58 (01/11/2014)
Analiz 57 (01/10/2014)
Analiz 56 (01/09/2014)
Analiz 55 (01/08/2014)
Analiz 54 (01/07/2014)
Analiz 52 (01/05/2014)
Analiz 51 (01/04/2014)
Analiz 50 (01/03/2014)
Analiz 49 (01/02/2014)
Analiz 48 (01/01/2014)
Analiz 47 (01/12/2013)
Analiz 46 (01/11/2013)
29 Ekim Mesajı (27/10/2013)
Analiz 45 (01/10/2013)
Analiz 44 (01/09/2013)
Analiz 43 (01/08/2013)
Analiz 42 (01/07/2013)
Analiz 41 (01/06/2013)
Analiz 40 (01/05/2013)
Analiz 39 (01/04/2013)
Analiz 38 (01/03/2013)
Analiz 37 (01/02/2013)
Analiz 36 (01/01/2013)
Analiz 35 (01/12/2012)
Analiz 34 (01/11/2012)
Analiz 33 (01/10/2012)
Analiz 32 (01/09/2012)
Analiz (31) (01/08/2012)
Analiz (30) (01/07/2012)
Analiz 29 (01/06/2012)
Analiz 28 (01/05/2012)
Analiz 27 (01/04/2012)
Analiz 26 (01/03/2012)
Avro Bölgesinde Ekonomik Gelişmeler – Şubat (01/03/2012)
Analiz 25 (01/02/2012)
Dağarcık Türkiye 2 Yaşında… (01/02/2012)
Analiz 24 (01/01/2012)
ANALİZ 23 (01/12/2011)
Analiz 22 (01/11/2011)
Analiz 21 (01/10/2011)
ANALİZ 20 (01/09/2011)
Analiz 19 (01/08/2011)
Analiz 18 (01/07/2011)
Analiz 17 (01/06/2011)
Analiz 16 (01/05/2011)
Analiz 15 (01/04/2011)
Analiz 14 (01/03/2011)
Analiz 13 (01/02/2011)
24 Ocak Kararları’ndan 12 Eylül Darbesi’ne (17/01/2011)
Analiz(12) (01/01/2011)
Analiz (11) (03/12/2010)
Analiz(10) (01/11/2010)
Analiz (9) (01/10/2010)
Analiz (8) (01/09/2010)
Analiz(7) (01/08/2010)
Analiz(6) (01/07/2010)
Analiz(5) (01/06/2010)
Analiz(4) (02/05/2010)
Analiz (3) (01/04/2010)
Analiz (2) (01/03/2010)
Analiz (01/02/2010)