Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Analiz 35

Enis Musluoğlu


Mühendisliğin insan ve toplum alanında, toplumları örgütleme ve biçimlendirme konularında yapılan çalışmalara toplum mühendisliği adı verilmektedir.
Bu alanda görev yapan toplum mühendisleri, genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri biçimlendirmeye çalışırlar.
Bu hususta uygulanan yöntem, önce hedef ülkeye, fiziksel altyapı için ödeyemeyeceği büyüklükte krediler açmak ve onun tüketime koşut ekonomik darboğaza sürüklenmesi ardından, siyasi istekleri gündeme getirmekten ibarettir.
Bu istekler, hedef ülkeyi kredi sağlayıcılarının hedefleri doğrultusunda yeniden organize etmek hususunda, siyasi istekleri gündeme getirmekte ve işbirlikçi bir yönetim kadrosunun kurulmasına yol açmaktadır.
Özellikle hedef ülkede doğan bunalımın ardından, iç ve dış medya desteğiyle iktidara getirilen bu kadronun, beklenen ve istenen görevleri yapamaz durumuna düşmesi halinde, değiştirilmesi gündeme gelmektedir.
Bu durumda ise, önceki iktidar dönemindeki işbirlikçiler harekete geçirilerek halk, kurum ve kültürünü bilmediği ‘’demokrasi’’ sloganları ile manipüle edilmekte ve işbirlikçi medya desteğiyle iktidar değiştirilmektedir.
Bu iktidarın, kendini getiren iç ve dış unsurların isteklerine açık olması işin doğası gereğidir.
İşbirlikçilerin sonuç alamadığı hallerde, çeşitli biçimde askeri müdahaleler gündeme gelmektedir.
Büyük çaplı örgüt ve eşgüdüm sahibi toplum mühendisliğinin, Türkiye’ de başarıyla yürüttüğü operasyonun geçmişten bugüne süregelmesi, M. Kemal Atatürk’ ün kazandığı savaşların ardından kurduğu eğitim, bürokrasi, askerlik, siyaset, ekonomi ve kültür altyapısındaki çağdaş kurum ve insanlarının direncinden kaynaklanmaktadır.
ABD’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık belgesi olan Lozan antlaşmasını onaylamamasının ardından, ülkemizin II. Dünya Savaşı sonunda kurulan Birleşmiş Milletler’ e üyelik başvurusu da, Köy Enstitülerinin kapatılması ön koşuluna bağlanmıştı.
Marshall yardımıyla yerli üretimin terk edilmesi ve süreç içersinde de mevcut kurumların özelleştirme adı altında yandaşlarınca yağmalanması sağlanmıştır.
Cumhuriyet’ in kanaat önderleri olan bilim ve medya insanlarını, ordumuza mensup komutanlarımızı anormal biçimde suçlayıp, anormal sürelerde tutuklatacak sistemlerin kurulmasının yolları açılmıştır.
Böylece din eğitimi almış olanların akıl edemeyeceği yollar üretilmiş ve oluşturulan getto zihniyetli kindar bir kadroyla ülke kaosa batırılarak, Sevr örneği parçalanmanın eşiğine getirilmiştir.
Ayrıca ileri demokrasi adı verilen bu gidiş ve kadroyu uzun vadede güvence altına alabilmek için 4+4+4 eğitim yasası çıkarılmıştır.
Bu derecede ayrıntılı planlama ve uygulamanın, ABD toplum mühendisliğinin eseri olduğu Wikileaks belgelerinde belirtilmektedir.
Böylece, toplum mühendisliği alanından habersiz olan toplum korkutulup sindirilmiş, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi törpülenmeye çalışılmıştır.
Fakat bu toplum mühendisliği operasyonunu, Türk insanının Cumhuriyet birikimi ve Atatürk’ ün Cumhuriyet’ i emanet ettiği gençlik durduracaktır.
Bugün, istiklal savaşı ve kültür devrimindeki başarılarıyla kendini kanıtlayan Atatürk toplum mühendisliğinin, ABD’ninkiyle karşılaşmasında görülen yerel gerilemeler, savaşı kaybetme anlamına gelmemektedir.
Aydınlık bir ay dileklerimle,


Mühendisliğin insan ve toplum alanında, toplumları örgütleme ve biçimlendirme konularında yapılan çalışmalara toplum mühendisliği adı verilmektedir.


Bu alanda görev yapan toplum mühendisleri, genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri biçimlendirmeye çalışırlar.


Bu hususta uygulanan yöntem, önce hedef ülkeye, fiziksel altyapı için ödeyemeyeceği büyüklükte krediler açmak ve onun tüketime koşut ekonomik darboğaza sürüklenmesi ardından, siyasi istekleri gündeme getirmekten ibarettir.


Bu istekler, hedef ülkeyi kredi sağlayıcılarının hedefleri doğrultusunda yeniden organize etmek hususunda, siyasi istekleri gündeme getirmekte ve işbirlikçi bir yönetim kadrosunun kurulmasına yol açmaktadır.


Özellikle hedef ülkede doğan bunalımın ardından, iç ve dış medya desteğiyle iktidara getirilen bu kadronun, beklenen ve istenen görevleri yapamaz durumuna düşmesi halinde, değiştirilmesi gündeme gelmektedir.


Bu durumda ise, önceki iktidar dönemindeki işbirlikçiler harekete geçirilerek halk, kurum ve kültürünü bilmediği ‘’demokrasi’’ sloganları ile manipüle edilmekte ve işbirlikçi medya desteğiyle iktidar değiştirilmektedir.


Bu iktidarın, kendini getiren iç ve dış unsurların isteklerine açık olması işin doğası gereğidir.


İşbirlikçilerin sonuç alamadığı hallerde, çeşitli biçimde askeri müdahaleler gündeme gelmektedir.


Büyük çaplı örgüt ve eşgüdüm sahibi toplum mühendisliğinin, Türkiye’ de başarıyla yürüttüğü operasyonun geçmişten bugüne süregelmesi, M. Kemal Atatürk’ ün kazandığı savaşların ardından kurduğu eğitim, bürokrasi, askerlik, siyaset, ekonomi ve kültür altyapısındaki çağdaş kurum ve insanlarının direncinden kaynaklanmaktadır.


ABD’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık belgesi olan Lozan antlaşmasını onaylamamasının ardından, ülkemizin II. Dünya Savaşı sonunda kurulan Birleşmiş Milletler’ e üyelik başvurusu da, Köy Enstitülerinin kapatılması ön koşuluna bağlanmıştı.


Marshall yardımıyla yerli üretimin terk edilmesi ve süreç içersinde de mevcut kurumların özelleştirme adı altında yandaşlarınca yağmalanması sağlanmıştır.


Cumhuriyet’ in kanaat önderleri olan bilim ve medya insanlarını, ordumuza mensup komutanlarımızı anormal biçimde suçlayıp, anormal sürelerde tutuklatacak sistemlerin kurulmasının yolları açılmıştır.


Böylece din eğitimi almış olanların akıl edemeyeceği yollar üretilmiş ve oluşturulan getto zihniyetli kindar bir kadroyla ülke kaosa batırılarak, Sevr örneği parçalanmanın eşiğine getirilmiştir.


Ayrıca ileri demokrasi adı verilen bu gidiş ve kadroyu uzun vadede güvence altına alabilmek için 4+4+4 eğitim yasası çıkarılmıştır.


Bu derecede ayrıntılı planlama ve uygulamanın, ABD toplum mühendisliğinin eseri olduğu Wikileaks belgelerinde belirtilmektedir.


Böylece, toplum mühendisliği alanından habersiz olan toplum korkutulup sindirilmiş, Cumhuriyet ve Atatürk sevgisi törpülenmeye çalışılmıştır.


Fakat bu toplum mühendisliği operasyonunu, Türk insanının Cumhuriyet birikimi ve Atatürk’ ün Cumhuriyet’ i emanet ettiği gençlik durduracaktır.


Bugün, istiklal savaşı ve kültür devrimindeki başarılarıyla kendini kanıtlayan Atatürk toplum mühendisliğinin, ABD’ninkiyle karşılaşmasında görülen yerel gerilemeler, savaşı kaybetme anlamına gelmemektedir.


Aydınlık bir ay dileklerimle,

01/12/2012Yazarın diğer yazıları

Analiz 120 (01/03/2020)
Analiz 118 (01/02/2020)
Analiz 117 (01/01/2020)
Analiz 116 (01/12/2019)
Analiz 115 (01/11/2019)
Analiz 114 (01/10/2019)
Analiz 113 (01/09/2019)
Analiz 112 (01/08/2019)
Analiz 111 (01/07/2019)
Analiz 110 (01/05/2019)
Analiz 109 (01/04/2019)
Analiz 108 (01/03/2019)
Analiz 107 (01/02/2019)
Analiz 106 (01/12/2018)
Analiz 105 (01/11/2018)
Analiz 104 (01/10/2018)
Analiz 103 (01/08/2018)
Analiz 102 (01/07/2018)
Analiz 101 (01/06/2018)
Analiz 100 (01/05/2018)
Analiz 99 (01/04/2018)
Analiz 98 (01/03/2018)
Analiz 97 (01/02/2018)
Analiz 96 (01/01/2018)
Analiz 95 (01/12/2017)
Analiz 94 (01/11/2017)
Analiz 93 (01/10/2017)
Analiz 92 (01/09/2017)
Analiz 91 (01/08/2017)
Analiz 90 (01/07/2017)
Analiz 89 (01/06/2017)
Analiz 1 * (01/05/2017)
Analiz 87 (01/04/2017)
Analiz 86 (01/03/2017)
Analiz 85 (01/02/2017)
Analiz 84 (01/01/2017)
Analiz 83 (01/12/2016)
Analiz 82 (01/11/2016)
Analiz 81 (01/10/2016)
Analiz 80 (01/09/2016)
Analiz 79 (01/08/2016)
Analiz 78 (30/06/2016)
Analiz 77 (01/06/2016)
Analiz 76 (01/05/2016)
Analiz 75 (01/04/2016)
Analiz 74 (01/03/2016)
Analiz 73 (01/02/2016)
Analiz 72 (01/01/2016)
Analiz 71 (01/12/2015)
Analiz 70 (01/11/2015)
Analiz 69 (01/10/2015)
Analiz 68 (02/09/2015)
Analiz 67 (01/08/2015)
Analiz 66 (01/07/2015)
Analiz 65 (01/06/2015)
Analiz 64 (01/05/2015)
Analiz 63 (01/04/2015)
Analiz 62 (01/03/2015)
Analiz 61 (01/02/2015)
Analiz 60 (01/01/2015)
Analiz 59 (01/12/2014)
Analiz 58 (01/11/2014)
Analiz 57 (01/10/2014)
Analiz 56 (01/09/2014)
Analiz 55 (01/08/2014)
Analiz 54 (01/07/2014)
Analiz 53 (01/06/2014)
Analiz 52 (01/05/2014)
Analiz 51 (01/04/2014)
Analiz 50 (01/03/2014)
Analiz 49 (01/02/2014)
Analiz 48 (01/01/2014)
Analiz 47 (01/12/2013)
Analiz 46 (01/11/2013)
29 Ekim Mesajı (27/10/2013)
Analiz 45 (01/10/2013)
Analiz 44 (01/09/2013)
Analiz 43 (01/08/2013)
Analiz 42 (01/07/2013)
Analiz 41 (01/06/2013)
Analiz 40 (01/05/2013)
Analiz 39 (01/04/2013)
Analiz 38 (01/03/2013)
Analiz 37 (01/02/2013)
Analiz 36 (01/01/2013)
Analiz 34 (01/11/2012)
Analiz 33 (01/10/2012)
Analiz 32 (01/09/2012)
Analiz (31) (01/08/2012)
Analiz (30) (01/07/2012)
Analiz 29 (01/06/2012)
Analiz 28 (01/05/2012)
Analiz 27 (01/04/2012)
Analiz 26 (01/03/2012)
Avro Bölgesinde Ekonomik Gelişmeler – Şubat (01/03/2012)
Analiz 25 (01/02/2012)
Dağarcık Türkiye 2 Yaşında… (01/02/2012)
Analiz 24 (01/01/2012)
ANALİZ 23 (01/12/2011)
Analiz 22 (01/11/2011)
Analiz 21 (01/10/2011)
ANALİZ 20 (01/09/2011)
Analiz 19 (01/08/2011)
Analiz 18 (01/07/2011)
Analiz 17 (01/06/2011)
Analiz 16 (01/05/2011)
Analiz 15 (01/04/2011)
Analiz 14 (01/03/2011)
Analiz 13 (01/02/2011)
24 Ocak Kararları’ndan 12 Eylül Darbesi’ne (17/01/2011)
Analiz(12) (01/01/2011)
Analiz (11) (03/12/2010)
Analiz(10) (01/11/2010)
Analiz (9) (01/10/2010)
Analiz (8) (01/09/2010)
Analiz(7) (01/08/2010)
Analiz(6) (01/07/2010)
Analiz(5) (01/06/2010)
Analiz(4) (02/05/2010)
Analiz (3) (01/04/2010)
Analiz (2) (01/03/2010)
Analiz (01/02/2010)