Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

Analiz (3)

Enis Musluoğlu

Bill Clinton Mayıs 1997’de, «Yeni Bir Yüzyıl İçin Ulusal Güvenlik Stratejisi” adı verilen bir belge imzalamıştır. Belgenin özü, temeli ABD çıkarları olan ekonomik milliyetçiliğin gerekirse silah gücüyle dünyaya egemen kılınmasıdır.
Bu belgede şöyle denmektedir: «200 milyon varillik petrol rezerviyle Hazar Denizi Bölgesi (Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kafkasya, İran, Irak’ın kuzeyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu) dünyanın artan enerji talebini karşılamada önemli bir rol oynamaya adaydır. Kendi petrol kaynaklarımız tükeneceğinden, bu bölgedeki kaynaklara ulaşmak ABD’nin yaşamsal çıkarlarından biridir”.

Büyük Ortadoğu Projesi

Fransa Yeşiller grubunun önemli liderlerinden biri olan Yves Cochet: «İnsani ve demokratik giysilere sokulan ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi, aslında bölgedeki tüm petrol musluklarına el koymaya yönelik bir girişimdir” diyerek, petrol kadar kullanımı, stoklanması ve nakliyesi kolay, kullanım alanları çeşitli bir başka sıvı keşfetmeye zaman kalmadığını, başka bir evrensel enerji kaynağına ilişkin yatırımların da on yıl içerisinde 100,000 milyar dolar civarında para gerektirdiğini, kısacası dünyayı bekleyen bir krizin kaçınılmaz olduğunu dile getirmiştir.
Bu geniş coğrafya, dünya enerji kaynaklarının çok büyük bir bölümüne sahiptir. Ve bu büyük bölgede farklı uluslar, kültürler, diller ve dinler yaşamaktadır. Bu alanlarda ABD ekseninde «düzen ve istikrar” kurmanın, dünya egemenliğini büyük bir dayanağa ve güvenceye kavuşturmak olarak algılanacağı aşikârdır.
Başta petrol olmak üzere doğal gaz ve su gibi yaşamsal öneme haiz maddelerin dünya pazarına çıkacak yollarının denetlenmesi, aynı zamanda olası rakip devlet veya devlet gruplarının önünün kesilmesi anlamına gelmektedir.
Şimdiden Irak petrolleri ve Afganistan’daki zengin uranyum kaynakları fiilen el değiştirmiş olup, bu gelişmenin dünya bor tuzlarının % 75’ine sahip olan Türkiye’yi de yakında ilgilendirdiği açıkça görülmektedir.
BOP’nin başka bir hedefi ise, küresel bir sömürü aracı olan doların mevcut hegemonyasını sürdürmektir.
Dünyanın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin %34’ü Ortadoğu’dadır.
Petrol tüketimi 2020’de 119 milyon varil olacaktır.
Ortadoğu petrolünün kalitesi yüksektir ve maliyeti de ucuzdur.
Ortadoğu dünya petrol rezervlerinin % 69,6’sına sahiptir.
Geleceğin küresel petrol ihtiyacının karşılanabileceği ve bu maksatla üretimin arttırılabileceği tek bölge de Ortadoğu’dur.
Kuzey Amerika’nın 2025’e dek Ortadoğu’dan alacağı petrol % 85 artacak, bunun büyük bir kısmı ABD’de tüketilecektir.
2025’e kadar Avrupa’nın Ortadoğu’dan petrol alımı % 57, Japonya’nın % 50, Çin’in ise % 500 artacaktır.
ABD eksenli kapitalist bloğu, BOP türünden yeni senaryolara itebilecek dört temel tehdit söz konusudur.
1. Çağdaş tatminsiz bireyi arayış sürecinde, «İslami yönelişin adresini saptırmak”,
2. Dünya ekserisini ilgilendiren yoksul bölgelerin isyanı,
3. Kapitalizmin kendi içinde bulunduğu tatminsizlik,
4. Petrol ve su kaynaklarının güvenliğini garanti altına almak.
Kısaca ana amaç, Asya eksenli bir medeniyet başkaldırısının önünü kapatmaktır.
İslamı düşmanlaştırarak, çöken komünizm yerine ideolojik düşman olarak ikame etmek ve terör ile savaş adı altında İslam ile çatışarak, başta enerji kaynakları olmak üzere İslam coğrafyasının zenginliklerini kontrol etmektir. ABD için bu jeopolitik bir ihtiyaçtır.

Medeniyetler Çatışması

Pentagon’un baş stratejisti Anthony Cordesman’ın 18 Eylül 2006 tarihli incelemesi, ABD’nin jeostratejik gayretlerinin ve bu kapsamda medeniyetler çatışmasının nasıl gelişeceğine dair önemli ipuçları vermektedir.
Cordesman küresel terör ve savaş olarak tanımlanan medeniyetler çatışmasında, ABD’nin askeri yeteneklerinde yetersizlik ve stratejik hatalardan kaynaklanan başarısızlıklarını telafi etmek için yeni bir küresel strateji önermektedir. Bu strateji için hedef olarak suni ifratçılığı öne çıkarmakta, tehdit olarak adlandırdığı radikal İslamı yenilgiye uğratmak için savaşı İslam içindeki bir mezhep savaşına dönüştürmekte ve ABD’nin küresel çıkarlarını istemektedir.
Bu strateji BOP’ye yeni bir boyut getirmektedir. Samuel P. Hungtington tarafından kurgulanan medeniyetler çatışmasında çatışan taraflardan birisi olması planlanırken, jeostratejik yeteneklerindeki tehditler, bundan böyle ABD’nin kendisi dışındaki tarafları çatıştırarak jeopolitik amaçlarına ulaşmaya öncelik verebileceğini göstermektedir.
Türkiye Cumhuriyeti içinde gerçekleştirilmeye çalışılan Türk-Kürt, Sünni-Alevi, Laik-Anti laik çatışmalar ve TSK’yi yıpratmaya yönelik asılsız senaryolar, küresel jeopolitik amaçlar için medeniyetler çatışması içinde kurgulanmış büyük bir oyundur ve bu oyuna gelmemek gerekir.01/04/2010Yazarın diğer yazıları

Analiz 120 (01/03/2020)
Analiz 118 (01/02/2020)
Analiz 117 (01/01/2020)
Analiz 116 (01/12/2019)
Analiz 115 (01/11/2019)
Analiz 114 (01/10/2019)
Analiz 113 (01/09/2019)
Analiz 112 (01/08/2019)
Analiz 111 (01/07/2019)
Analiz 110 (01/05/2019)
Analiz 109 (01/04/2019)
Analiz 108 (01/03/2019)
Analiz 107 (01/02/2019)
Analiz 106 (01/12/2018)
Analiz 105 (01/11/2018)
Analiz 104 (01/10/2018)
Analiz 103 (01/08/2018)
Analiz 102 (01/07/2018)
Analiz 101 (01/06/2018)
Analiz 100 (01/05/2018)
Analiz 99 (01/04/2018)
Analiz 98 (01/03/2018)
Analiz 97 (01/02/2018)
Analiz 96 (01/01/2018)
Analiz 95 (01/12/2017)
Analiz 94 (01/11/2017)
Analiz 93 (01/10/2017)
Analiz 92 (01/09/2017)
Analiz 91 (01/08/2017)
Analiz 90 (01/07/2017)
Analiz 89 (01/06/2017)
Analiz 1 * (01/05/2017)
Analiz 87 (01/04/2017)
Analiz 86 (01/03/2017)
Analiz 85 (01/02/2017)
Analiz 84 (01/01/2017)
Analiz 83 (01/12/2016)
Analiz 82 (01/11/2016)
Analiz 81 (01/10/2016)
Analiz 80 (01/09/2016)
Analiz 79 (01/08/2016)
Analiz 78 (30/06/2016)
Analiz 77 (01/06/2016)
Analiz 76 (01/05/2016)
Analiz 75 (01/04/2016)
Analiz 74 (01/03/2016)
Analiz 73 (01/02/2016)
Analiz 72 (01/01/2016)
Analiz 71 (01/12/2015)
Analiz 70 (01/11/2015)
Analiz 69 (01/10/2015)
Analiz 68 (02/09/2015)
Analiz 67 (01/08/2015)
Analiz 66 (01/07/2015)
Analiz 65 (01/06/2015)
Analiz 64 (01/05/2015)
Analiz 63 (01/04/2015)
Analiz 62 (01/03/2015)
Analiz 61 (01/02/2015)
Analiz 60 (01/01/2015)
Analiz 59 (01/12/2014)
Analiz 58 (01/11/2014)
Analiz 57 (01/10/2014)
Analiz 56 (01/09/2014)
Analiz 55 (01/08/2014)
Analiz 54 (01/07/2014)
Analiz 53 (01/06/2014)
Analiz 52 (01/05/2014)
Analiz 51 (01/04/2014)
Analiz 50 (01/03/2014)
Analiz 49 (01/02/2014)
Analiz 48 (01/01/2014)
Analiz 47 (01/12/2013)
Analiz 46 (01/11/2013)
29 Ekim Mesajı (27/10/2013)
Analiz 45 (01/10/2013)
Analiz 44 (01/09/2013)
Analiz 43 (01/08/2013)
Analiz 42 (01/07/2013)
Analiz 41 (01/06/2013)
Analiz 40 (01/05/2013)
Analiz 39 (01/04/2013)
Analiz 38 (01/03/2013)
Analiz 37 (01/02/2013)
Analiz 36 (01/01/2013)
Analiz 35 (01/12/2012)
Analiz 34 (01/11/2012)
Analiz 33 (01/10/2012)
Analiz 32 (01/09/2012)
Analiz (31) (01/08/2012)
Analiz (30) (01/07/2012)
Analiz 29 (01/06/2012)
Analiz 28 (01/05/2012)
Analiz 27 (01/04/2012)
Analiz 26 (01/03/2012)
Avro Bölgesinde Ekonomik Gelişmeler – Şubat (01/03/2012)
Analiz 25 (01/02/2012)
Dağarcık Türkiye 2 Yaşında… (01/02/2012)
Analiz 24 (01/01/2012)
ANALİZ 23 (01/12/2011)
Analiz 22 (01/11/2011)
Analiz 21 (01/10/2011)
ANALİZ 20 (01/09/2011)
Analiz 19 (01/08/2011)
Analiz 18 (01/07/2011)
Analiz 17 (01/06/2011)
Analiz 16 (01/05/2011)
Analiz 15 (01/04/2011)
Analiz 14 (01/03/2011)
Analiz 13 (01/02/2011)
24 Ocak Kararları’ndan 12 Eylül Darbesi’ne (17/01/2011)
Analiz(12) (01/01/2011)
Analiz (11) (03/12/2010)
Analiz(10) (01/11/2010)
Analiz (9) (01/10/2010)
Analiz (8) (01/09/2010)
Analiz(7) (01/08/2010)
Analiz(6) (01/07/2010)
Analiz(5) (01/06/2010)
Analiz(4) (02/05/2010)
Analiz (2) (01/03/2010)
Analiz (01/02/2010)