Site İçi Arama

Aşağıdaki formu kullanarak sitemizdeki yazılarda arama yapabilirsiniz.

6.FİLO “Yankee Go Home” Mitinglerini Anımsatmak!

Mustafa Kaymakçı

Amerika, emperyal politikalarını gerçekleştirmek için Yeni Dünya Düzeni kavramı içinde dünyayı şekillendirmeye devam ediyor. Ancak bu şekillendirmede kan ve göz yaşından geçilmiyor.Günümüzden birkaç tesbit yapalım:

  • Irak,Libya,Suriye ve Mısır gibi Ortadoğu ve Akdeniz’deki ülkelerde milyonlarca insanın ölümüne neden oldular.

  • Irak,İran, Suriye ve de Türkiye topraklarında yapay ve denetimli kukla devlet ya da devletler kurmak istiyorlar.

  • Alakan Müslümanlarının soykırıma uğratılması pahasına,Çin’i kuşatmak için ayrılıkçı Müslüman hareketini örgütlüyorlar.

  • ABD Ankara Büyükelçisi John Bass,Türkiye’deki görevinden ayrılırken apa altından sopa göstererek “Türkiye’de 9.5 aydır IŞİD terörü olmuyor…Bu IŞİD terörden vazgeçtiği için değil,işbirliğimizin sonucudur. ”dedi. Anılan açıklama ”Bundan böyle IŞİD’in yapacağı kanlı eylemleri bekleyin” anlamına gelmez mi? Üstü kapalı bu tehdit,Amerikan’ın kendi çıkarı için insanlıktan ne kadar uzaklaşabileceğini bir kez daha göstermiyor mu?

Amerika,geçmişte de Vietnam,Afganistan ve Güney Amerika ülkelerinde gerici bütün devletlere ve girişimlere destek vermiş ve yine milyonlarca insanın ölümüne neden olmuşdu.Örneğin Şili’de 11 Eylül 1973 yılında faşist bir darbeyi örgütleyeyek Halkçı Başkan Salvador Allende’yi devirmişlerdi (*).

Peki,Türkiye ilerici gençliği bütün bunları neredeyse 50 yıl önce görmüş ve Amerikan Emperyalizmini deşifre etmemiş miydi?

İlerici hareketlerin önemlilerinden biri de 6.Filo Mitingleri idi.

6.Filo Mitinglerinde Neler Olmuştu?

6.Filo Mitingleri, İstanbul,İzmir,Ankara ve Trabzon’da düzenleniyordu.Örneğin ilklerden biri İstanbul’da düzenlenmişti.Ekim 1967'de 6. Filo Türkiye'ye gelecekti. Filo'nun gelişine karşı İTÜ, Yıldız Teknik ve ODTÜ Talebe Birlikleri, 7 Ekim 1967'de Amerika'yı protesto eden ve karaya çıkışlarını engellemeyi amaçlayan bir miting düzenlediler. Gençler geç saatlere kadar kıyıda beklemişler ve bu sayede 6. Filo'dan tek bir Amerikan Askeri(Yankee) bile Dolmabahçe'den karaya çıkmaya cesaret edememişti.

İzmir’de de güçlü 6.Filo Mitingleri olmuştu.Bunların hepsinde,ya militan ya da yönetici olarak bulunmuştum. Mitinglerden ikisi hakkında bilgi vermek isterim.

Bunlardan biri , 29 Ağustos 1968 tarihli mitingdir.İstanbul’daki 6.Filo olayının kanları kurumadan,aynı filonun İzmir’e gelmesi söz konusuydu.Türkiye Milli Talebe F ederasyonu”TMTF”(Federayonun yeri ,Basmane’de şimdi Konak Belediyesi’ne ait bir bina idi)İzmir Yürütme Kurulu,bütün Türkiye’deki gençlik örgütlerini,filoya karşı izlenecek stratejiyi belirlemek üzere İzmir’e çağırmıştı.

Miting için hazırlanan pankartlarda “Ne Amerika,Ne Rusya,Tam Bağımsız Türkiye” sloganları ağırlık kazanmıştı. TMTF’nun hazırlamış olduğu bildiride ,hem ABD emperyalizmi,hemde Sovyetler Birliği’nin Çekoslavakya’yı işgali kınanmıştı.29 Ağustos 1968 tarihli miting,Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri başta olmak üzere,halk katılımıyla büyük ilgi görmüştü. Ancak mitingde, faşist güçler kitleye saldırarak 20 kişiyi de yaralamıştı.

Aklımda kalan bir ikincisi,15 Şubat 1969 günü düzenlenen 6.Filo Mitingi üzerinedir. O mitingin sorumlusu TMTF adına ben olmuştum.Aslında o tarihlerde TMTF Başkanı Yalçın Dağgüden idi.Yalçın,Urfa’da önemli bir işinin olduğunu söyleyerek beni başkan vekili olarak bırakmıştı.Miting için bütün yasal koşullar yerine getirilmişti. Basmane’den başlayan miting yol boyunca taş yağmuruna tutulmuştu.Atatürk Meydanı’na gelindiğinde taş yağmuru şiddetlenmişti. Heykelin çitlerine gizlenen kişiler,polisin gözleri önünde saldırılarını sürdürmüşlerdi.Olayları izleyen güvenlik güçlerine görevleri hatırlatılmış,ancak atlı polisler mitingin yasal sahipleri olan bizlerin dağılmamızı istemişlerdi.Dağılmayınca atlarını üzerimize sürmüşlerdi.Ben de mitingin sorumlusu olarak en yakın bir dükkandan,devrin İzmir Valisi Namık Kemal Şentürk’ü arayarak durumu anlatmış,buna karşılık sonuç alamamıştım. 16 Şubat 1969 günlü Demokrat İzmir Gazetesi de haberi “Polisler gençlere saldırdı ve mitingcileri dağıttı.Bu arada da 30 genç daha yaralanmış oldu.” diye vermişti.

Sağcı Denilenler Neler Yapıyorlar Dı?

İlerici gençler 6.Filo Mitingleri aracılığıyla Amerikan Emperyalizmi gün ışığına çıkartmaya çalışırken,kendilerine sağcı ya da ülkücü denilen yaklaşımlar ne yapıyorlar dı? Yukarıda da anlattığım üzere bu mitingleri düzenleyenlere “Komünist” etiketi vererek savaş açmışlar,mitinglere saldırmışlar ve çok sayıda gencin ölümüne ve yaralanmasına neden olmuşlardı.

Şimdi gelinen noktada herkesin Amerikan Emperyalizmini lanetlemesi kolay.

Geçmişdeki Amerikancı gericilerin bir kesiminin günümüzdeki ardılları,kaleme aldıkları yazılarda;”ABD yönetiminin Türkiye’ye karşı ilan edilmemiş bir savaş başlattığını, 15 Temmuz’un, sadece bir FETÖ darbe girişimi olmadığını, ABD’nin Türkiye’ye açık müdahalesi olduğunu ve bunun Türkiye’de devlet sisteminin hücrelerine kadar yerleştirilmiş Gülen ve terör örgütü üzerinden uygulandığını” belirtiyorlar.

Tespitleri şimdi doğru.Ancak “Günaydın” demek gerekiyor.

İlericiler,ABD’nin içyüzünü yukarıda değindiğim gibi yıllar öncesi söylemiş ve yazmışlardı.”Görünen köy kılavuz istemiyordu” . Toplu namazları düzenleyerek ilerici gençlere saldıranlar,sizlerin ataları değil miydi?

En azından,Türkiye’nin sağcılarının geçmişte hata yaptık,bizler Amerikan güdümündeki soğuk savaş rüzgarlarına kapıldık,yanılmışız demeleri gerekmiyor mu?

Bununla birlikte,Türkiye sağının söylem ve politikasında ortaya çıkan bu durumu, kimileri “antiemperyalist bir yaklaşım” demelerine karşılık,kimileri de,örneğin Ali Sirmen,14 Ekim 2017 tarihli “Alt Emperyalizm antiemperyalizm “adlı yazısında “antiemperyalist bir yön aramanın saçmalık olduğuna” işaret ediyor ve “Peki, ne oldu da, ABD bunlara rağmen Türkiye, daha doğrusu Tayyip Erdoğan’ı karşısına aldı? Bu durum, Erdoğan politikasının yapısından kaynaklanmaktadır.

Tayyip Bey’in BOP’un eşbaşkanlığı stratejik ortaklık politikası, antiemperyalist değil, bir yandan ABD’nin gerekli mekân ve zamanlardaki taşeronluğunu yaparken, taşeronun kendi çapındaki emellerini de gerçekleştirme peşinde koşan alt emperyalist damga taşır.

Bu alt emperyalizm, kendi hedefleri ile taşeronluğunu yaptığı emperyalizmin çıkarlarını bağdaştırmakta başarısız olup, istenmeyen denetim dışı girişimlere tevessül edince, ast üst ilişkilerinde bozulma ve çatışma meydana gelmesi kaçınılmaz olmuştur.

Fevri çıkışlarına karşın, aslında politikasını Amerika’nın stratejik ortaklığı doğrultusuna oturtmaya özen gösteren Beyefendi’nin Washington ile arasındaki büyük çelişki ve çekişme işte buradan kaynaklanmaktadır.

Emperyalizmin taşeronluğuyla kendi alt emperyalizminin yönelişlerini uyum içinde yürütmeyi beceremeyen alt emperyalist politikayı, antiemperyalizm ile karıştırmak hatadır.” diyor.

Amerikan Sözlüğünde müttefiklik?

Amerikan sözlüğünde müttefiklik, Amerikan çıkarları doğrultusunda hareket etmek demektir. Ülkeler bunu yaptığı sürece en güvenilir müttefiktir.

Ve bugün ortaya çıkan sonuç, 1950’den itibaren Menderes Hükemetleri ile başlayan,Demirel,Özal ve Çiller gibi sağcı iktidarlara sürdürülen ABD-NATO ile uşaklık ittifakı politikasının siyasi ürünüdür.

İki temel ilke ile başta Amerikan emperyalizmi olmak üzere bütün emperyal yaklaşımlara karşı çıkabilir,göğüs gerebiliriz.

Birincisi: “Ne Amerika,Ne Rusya,Tam Bağımsız Türkiye!”

Ve ikincisi de :”Ülkelerin dostları yoktur,çıkarları vardır.”

(*) Meraklısı için not:Amerika’nın kendi sermaye sınıfının çıkarları için çevirdiği dolaplar çok sayıda flime de konu oldu.Bunlardan birisi de Costa Gavras’ın “Kayıp” filmi idi. Filim,1973'te Şili'de demokratik yollardan işbaşına gelen Salvador Allende'nin devrildiği 1973 Şili Askeri Darbesi sırasında kaybolan ABD'li gazeteci Charles Horman'ın gerçek hikayesinden uyarlanmıştı.

Filmde, Amerikalı orta boy bir işadamı olan bir babanın, darbe sırasında öldürülen oğlunu arayışı anlatılır. Geniş ölçüde tutuklamaların olduğu günlerde Amerikalı yazar ve yapımcı Charles Horman evinden alınır ve ondan sonra, kendisinden haber alınamaz. Eşinin iki hafta boyunca yaptığı araştırmalar da yarar getirmez. Bunun üzerine Charles'ın babası oğlunu aramak için ABD'den Şili'ye gelir.

Baba Horman, Şili'de kaybolan oğlunu ararken Şili darbesine ilişkin birtakım ipuçları elde eder. Takip ettiği ipuçları onu, oğlu Charles’ın siyasal nedenlerle cunta tarafından ortadan kaldırıldığı sonucuna götürür. Baba ,oğlunu bulmaya çalışırken, özellikle Şili’de yaşayan CIA ve iş adamları bağlantılı kendi yurttaşları tarafından da türlü güçlüklerle karşılaşır. Filmin en önemli vurgusu,babanın ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede şekillenir.Baba,büyükelçiye ABD’nin darbenin neden destekleyicisi ve düzenleyicisi olduğunu sorar.Ancak aldığı cevap,çarpıcı olduğu kadar kapitalizminde iç yüzünü ortaya çıkaracak şekilde çarpıcıdır.Büyükelçi, “ABD ŞİRKETLERİNİN ÇIKARLARI İÇİN ASKERİ DARBENİN DESTEKLENMESİ GEREKİYORDU VE SİZİN VARLIĞINIZ DA BU DARBELERE BORÇLUDUR” der.01/11/2017Yazarın diğer yazıları

Dünya Tek Virüsten Küçükmüş (01/04/2020)
Virüsün Öğrettiği Dersler Ve Önlemler (01/04/2020)
Sağlıklı Ekmek Üretimi İçin Neler Yapalım? (01/03/2020)
Tarımı Yeniden Canlandırmak/3 (01/02/2020)
Tarım Şurası’na Çağrılsaydım Ne Derdim? (01/01/2020)
Bu Dünyadan Bir Mümtaz Hoca Geçti (01/12/2019)
Türkiye Ekonomisi Emperyalizme Nasıl Boyun Eğdirildi? (01/11/2019)
Orman Yangınlarını Önlemede Çobanlara Rol Verilmeli Mi? (01/10/2019)
Tarım ve Gıda Etiği Kongresi İzmir’de Düzenlenecek (01/10/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artış Sistem Sorunundan mı Kaynaklanıyor? (01/09/2019)
Tarımın Hal-İ Pürmelali (*) (01/08/2019)
19 Mayıs 1919 Işığında Atatürk’ün Tarım Politikaları Neydi? (01/07/2019)
Tarımsal Üretim İçin Belediyelerin Yol Haritası Ne Olmalı? (01/05/2019)
Umudu Örgütlemek (01/05/2019)
“Tarım Bağımsızlıktır” Demeyenlere Geç Günaydın! (01/04/2019)
Gıda Fiyatlarındaki Artışları Piyasa Ekonomisi ile Düşürmek Olası mı? (01/04/2019)
Tarımda İthalat Nereye Kadar? (01/03/2019)
Tam Buğdaydan Yapılmış Ekmeğe Dönüş İçin Ne Yapmalı? (01/02/2019)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşmaya Karşı Seçenek Ne? (01/01/2019)
İthalatta Sıra Süte mi Gelecek? (01/01/2019)
Atatürk’ü Anlama (01/12/2018)
Gagavuz Türk Dünyasından İzlenimler (01/12/2018)
Andımız ve Reşit Galip (01/11/2018)
Cumhuriyet, Atatürk Ve Tarım/1 (01/11/2018)
Dış Ticarette Gümrük Fonları Tarımsal İç Pazarı Koruyacak Şekilde Düzenlenmeli (01/10/2018)
Bu Dünyadan Bir Mahmut Makal ve Bir Samir Amin Geçti (01/09/2018)
Toprak Reformu Yapılmalı (01/09/2018)
Tarım’da Aile İşgücü Temelinde Köylü İşletmeleri Desteklenmeli (01/08/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Sorular (01/07/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri Ve Çözüm Yolları/5 (01/06/2018)
Cumhurbaşkanı Adaylarına Çiftçi Soruları (01/06/2018)
İyi Gıda İçin Köylü Modeli Öne Çıkarılmalı! (01/05/2018)
Tarımda Çöküş: Nedenleri ve Çözüm Yolları / 4 (01/05/2018)
TARIMDA ÇÖKÜŞ: NEDENLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI/3 (01/04/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/2 (01/03/2018)
Şekerin Tadı Niçin Kaçtı ?/2 (01/03/2018)
Tarımda Çöküş:Nedenleri Ve Çözüm Yolları/1 (01/02/2018)
Pandora’nın Kutusunda Kalan Umut! (01/01/2018)
Kemalizmi Doğru Anlamaya Çalışmak (01/12/2017)
Yaz Müfit, Zaferden Sonra Hükümet Şekli Cumhuriyet Olacaktır (01/12/2017)
Tarımda Bağımlılığın Bir Boyutu Olarak Et Krizi (01/10/2017)
İzmir Dağlarında Dayanışmanın Çiçekleri : Kooperatifler ve Bir Vakıf (01/09/2017)
İnsanı Bize Öğretmeye Çalışan Yazar: Cengiz Aytmatov (01/08/2017)
Gıda Sektöründe Sömürüden Çıkış Yolu (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin 4/ Şeyh Bedreddin Hareketinin Ekonomi-Politiği (01/07/2017)
Şeyh Bedreddin / 3-Şeyh Bedreddin Hareketinin Edebiyatta Yansımaları (01/06/2017)
Suriye Tarımında Yıkım Bizi İlgilendir mi? (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 2-Şeyh Bedreddin’in Müridleri : BÖRKLÜCE Mustafa ve Torlak Kemal (01/05/2017)
Şeyh Bedreddin / 1-Kuramı Ve Eylemi Üzerine Belgeler Ve Yorumlar (01/04/2017)
Neden Gıda İthalatçısı Olduk? (01/04/2017)
Yunanistan Ve Rumların Enosis Hayali Bitmez -KIBRIS Nereye? /1 (01/03/2017)
Kapitalizm Tarımda Milyarlarca İnsanı Yoksullaştırıyor Mu?/Tarım Nereye/1 (01/02/2017)
Kıbrıs Nereye? (01/02/2017)
Yerli Tohumun Sonuna mı Geldik? (01/01/2017)
Hasta Siempre, Fidel Castro (01/12/2016)
Attila İlhan´ı Anlama (01/11/2016)
Atatürk İdeolojisi'nden Günümüze Dersler (01/11/2016)
Bilimin Savaş/İstila ve İnsanlık Dışı Kullanılması Üzerine (01/10/2016)
Bataklığı Kurutmak (01/09/2016)
Mankurtlaşma Üzerine (01/08/2016)
AVRUPA BİRLİĞİ; HALKLARIN MI YOKSA ŞİRKETLERİN Mİ ÇIKAR BİRLİĞİ? (30/06/2016)
BU ÜLKENİN GEN KAYNAKLARINA SAHİP ÇIKMAK (01/06/2016)
ZEYTİNYAĞLI YİYEMEM AMAN(!) (01/05/2016)
NE OLACAK BU GIDA FİYATLARI YA DA PİYASA EKONOMİSİ FETİŞİZMİ? (01/04/2016)
TARIMDAKİ SÖMÜRÜDEN ÇIKIŞ YOLLARI (01/03/2016)
Gıda Fiyatları Neden Pahalı? (01/02/2016)
İsmet İnönü’den Siyaset Dersleri Niteliğinde Anılar (01/01/2016)
Atatürk'ün Tarım Politikasından Günümüze Dersler (01/12/2015)
Bir Entellektüel Olarak Mustafa Kemal Atatürk (08/11/2015)
DİLİNDEN UTANANLAR (01/11/2015)
Aziz Sancar Üzerine (13/10/2015)
Gıda Üreten Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Nasıl Desteklenmeli? (01/10/2015)
Gıda Sektöründe Kooperatifler Neden Öne Çıkmalı? (01/09/2015)
Bu Dünyadan Fikret Otyam Geçti (10/08/2015)
Yunanistan Deneyinden Avrupa Birliği’ni Yeniden Görmek (01/08/2015)
Koalisyon Pazarlığında Çiftçi ve Tarım Öneriler (01/07/2015)
Akademik Kapitalizmin Bilimcilere Getirdiği Olumsuzluklar (01/07/2015)
Karaburun 21. Ütopyalar Toplantısı Üzerine (26/06/2015)
Bilime Akademik Kapitalizm’in Getirdiği Olumsuzluklar (01/06/2015)
Akademik Kapitalizm Ne? (01/05/2015)
Küreselleş(tir)me Sürecinde Dünya’da Bilim ve Teknolojide Yaşanan Değişimler (01/04/2015)
Yunan Algısındaki Türk İmgesinin Kökenleri Üzerine Bir Deneme (01/03/2015)
Çiprazdan Akıl Alanlara…! (11/02/2015)
Meralar Şirketlerin mi, Köylülerin mi Olsun? (01/02/2015)
İktisadi Siyaset Bilmeden Teröre Tanı Koymak! (01/02/2015)
Aziz Nesin’in 99. Doğum Yılında Anımsamak (01/01/2015)
Güler Yüzlü Neoliberalizm Çözüm Yolu İmiş? (01/12/2014)
Televole Ekonomistleri Kimin Hizmetinde? (01/11/2014)
“Emperyalizm ve Türkiye” Kitabı Üzerine (03/10/2014)
“Buğday ile Koyun,Gerisi Oyun” Dediğimiz Ülkemizde,Et Fiyatları Neden Yükseliyor? (01/10/2014)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/10/2014)
Dünyanın En Zengin Ülkesinde 48 Milyon Aç! (01/09/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/2 (01/08/2014)
İstanbul’u Sel Basması ya da Bilim İle Geleceği Planlama/1 (01/07/2014)
SOMA’da Ölen İşçilerin Çoğu Tarımdan Ayrılmak Zorunda Bırakılan Çiftçilerdir (01/06/2014)
AKP Neden Yüksek Oy Aldı? (01/05/2014)
2014 Yılı,Neden “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” İlan Edildi? (01/04/2014)
Pandora’nın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu Mu? (01/03/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/2 (01/02/2014)
Ege’nin Unutulan Türkleri/1 (01/01/2014)
Pandoranın Kutusu,Aslında Sistemin Kutusu mu? (01/01/2014)
5. İzmir İktisat Kongresi Üzerine (01/12/2013)
Atatürk ve Oryantalizm (09/11/2013)
Atatürk,Bilim ve Felsefe (08/11/2013)
Atatürk ve Üniversite Devrimi (07/11/2013)
Demokrasi Paketi’nden Toprak Sorununa Çözüm Var mı? (01/11/2013)
“Andımız” Yazarı Dr. Reşit Galip’in Anısına (13/10/2013)
Yerel Seçimler Öncesi, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni Nasıl Okumalı? (01/10/2013)
Bayraktar ve Dawkins Oryantalizmin İkiz Kardeşleri mi ? (01/09/2013)
AKP Döneminde Sermayenin Dönüşümü (01/08/2013)
Bu Dünyadan Bir Işıklı Geçti (20/07/2013)
Taksim Gezi Parkı ve Vahşi Kapitalizm (01/07/2013)
Stratejik Plan,Şirket Tarımcılığına Yönelik Olarak Hazırlanmış! (01/06/2013)
Costa-Gavras, “Kapital” filminde de düzenin ipliğini pazara çıkarmaya devam ediyor (01/05/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (2) (01/04/2013)
Kürt Sorunu Topraksız Köylüler Sorunudur (1) (01/03/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Tarihsel Nedenleri Üzerine Tezler- 2 (01/02/2013)
İslam´da Bilimsel İlerleme ve Gerilemenin Nedenleri Üzerine Tezler (1) (01/01/2013)
Türkiye Üniversiteleri’nin Kırılma Noktaları (01/12/2012)
Atlantik Ötesinden Alınacak Dersler (01/11/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor-2 (01/10/2012)
Gıda Fiyatlarında Spekülasyon Kimin İşine Yarıyor? (01/09/2012)
Batı´da Bilimin Gelişimi Üzerine Kimi Tezler (1) (01/08/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (2) (01/07/2012)
Oryantalizmin Kökenleri Üzerine (1) (01/06/2012)
Bilim Felsefe İlişkisi Üzerine (01/05/2012)
Bilimci ve Politika (01/04/2012)
Avrupa Birliği Çıkmazında Doğru Tanıyı Koyabilmek (01/03/2012)
Yeni TÜBİTAK Başkanı Din Âlimi mi? (01/02/2012)
Bilim ve Teknolojide Osmanlı´dan Kalan Geri Kalmışlık (01/01/2012)
Özelleştirme ve Yabancılaştırma Sürecinde Tarımsal Su (01/12/2011)
Atatürk ve Galiyev (01/11/2011)
Brezilya Topraksız Köylüler Hareketi ve Türkiye (01/10/2011)
Eşitlikçi İftar Sofraları, Kapitalizmin Çöküşüne Mi Bağlı? (01/09/2011)
Umut Etmek ve Direnmek (01/08/2011)
Ti Sesi Nereden Geliyor? (01/07/2011)
Emperyalizmin Kökeni Üzerine Genetik Arayışlar; Emperyal Genler Var Mı? (01/06/2011)
Gıda Egemenliği Açısından Tarım Politikaları ve Kemalizm (01/05/2011)
Türkiye Biliminin Sorunları (01/03/2011)
Dünya’da BT’de Yaşanan Değişimler (01/02/2011)
Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Köy-Koop’lar (01/01/2011)
Tarımda Kapitalist Paradigmaya Seçenek ya da Çözümler (03/12/2010)
Türk Mucizesi ve Tarım (04/11/2010)
Gıda Sektöründe Tekelleşme ve Yabancılaşma (01/11/2010)
Attila İlhan´ı Anlama (18/10/2010)
Merhaba (01/10/2010)