Türkiye Ekonomisinin Geldiği Son Durumlar Hakkında

Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu sorunların asıl kaynağı nedir?

Genel bir bakış ile seçimlerden ve sistem değişikliklerinden yorgun bir toplum, güvensiz bir ortam, baskı ve korku, çok seslilikten uzaklaşan medya, kalifiye işsizlik, toplumun kategorize edilmesi ve birbirinden uzaklaşması, dış politikalardaki tutarsızlıklar gibi birçok etken Türkiye ekonomisini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Sadece faiz ve enflasyon göstergeleri ekonominin iyi ya da kötü olduğunu göstermemektedir.

Döviz konusu… TL’nin değer kaybetmesi dış ticaret açığımızı dolayısı ile cari açığı büyük oranda artırmaktadır. Aslında ithalata doğrudan bağımlı olmamış olsaydık TL değer kaybettiğinde ihracatımız ciddi oranda artacağından içinde bulunduğumuz kriz kendi kendine çözülme sürecine bile girebilirdi. Tabi bu bir ütopya bizim için. Üretmiyorsanız cebinizdeki paranın değeri, yabancı yatırımcının keyfine kalmıştır. Ne yazık ki üretimde bile ithal üretim makinelerine bağımlı olduğumuzdan cari açığı kapatmamız bu şartlarda mümkün değildir.

4 mevsimi yaşayan, verimli topraklara sahip olan ve dünyanın en önemli 6 su kanalından 2 tanesini (İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı)içinde barındıran Türkiye’de tarım sektöründe verdiği acı tablo hiçbir şekilde açıklanamaz. Geçmişte bataklık olan Konya ovası büyüklüğündeki Hollanda’nın dünya tarımındaki yeri ve önemi ile kıyaslandığında Türkiye’de tarım sektörünün ne kadar geri kaldığı görülmektedir.

Sanayi sektöründe özelleştirmeler konusu her gün 3 yumurta veren tavuğun satılması gibi bir şey aslında. Sonra yumurta neden ithal? Fiyatı neden fazla? Kur yükseldi yatırımcı gelsin.

Yatırımcı bir ülkeye her zaman gereklidir. Gelirken teknolojisini, mühendislik bilgisini, dövizi, istihdam fırsatını beraberinde getirir. Ama ülke ekonomisi sadece yatırımcıya bağlı olamaz. Üretim şart. Bugün içinde bulunduğumuz durumda yatırımcı günü kurtarır. Üretim geleceğe yön verir.

Üretimin olmadığı bir ekonomide işsizliğin artması önlemez. Ayrıca istihdam edilen kesimin de hizmet sektöründe yoğunlaşması beraberinde reel ücretlerde düşüşü getirir. Sonra birileri çıkar der ki “Senin o beğenmediğin ücretle çalışacak birçok işsiz var”.

İŞSİZ İKTİSATÇI