Üçüncü gladyo hareketi tetikte

Milliyetçiler, solcular, İslamcılar!

Beni bir kardeşiniz olarak görün ve bu satırlarımı sizlere bir vasiyetim olarak okuyun.

Ne zamandır topraklarımızda eski fetih ve istilaların görevini ‘ ideolojiler ’ almıştır.

Başta Türkiye, İran, Mısır, Orta-doğu topraklarında 1950 sonrası oluşturulan ideolojiler kendi topraklarını fetih ve istilaya başlamış sert radikal hareketlerle tanıştı.

Aklım erdiği ilk gençlik yıllarından beri ülkelerimizi paramparça eden bu ideolojileri ve kökenlerini ve kavramlarını hem günbegün olaylarıyla hem de entelektüel olarak kitaplarıyla izledim, eşsiz gözlemlerim ve bir birikimim oluştu ve on yıllardır sizlerle paylaşıyorum.

Dikkat ederseniz vatanseverim, Müslümanım, bölüşümcüyüm, cumhuriyetçiyim diyerek bu ideolojik dairelerin dışından konuştuğumu herhalde fark ediyorsunuz.

Neden tek başına kaldım, neden bu ideolojik daireleri terk ettim ve kendime yeni bir dil kurdum. Hepinizi muhasebeye davet ediyorum.

Mesela 1960’lı yılların ortalarına gidin. Afganistan’ın tüm Asya kıtasının parlayan İsviçresi olmaya aday olduğunu söyleyenleri ve modernleşen Afganistan fotoğrafları göreceksiniz hem de Beyrut’a Paris yakıştırması yapılan fotoğraf ve filmler bulup şaşıracaksınız!

Bugünkü Afganistan fotoğrafı ise şu: Dünya tarihinde neredeyse hiçbir iç savaş bu kadar uzun sürmedi ve neredeyse dünyada hiçbir ülkeye bu kadar bomba atılmadı.

Beyrut’ta yüz binlerin öldüğü iç savaş 70’li yılların ortasıydı ve aynı akıbeti çok sonra, Kerkük, Bağdat, Halep ve bir çok Müslüman şehrimiz yaşadı.

Yazar ‘ özetlemeyi ’ başarabilen insandır, 70’li yılların ünlü MİT Müsteşarı Fuat Doğu’nun anılarında yazar: “MİT ve CIA Ankara Maltepe’de aynı daire içinde çalışıyorduk.”

Bu ifşa bize çok şeyi anlatıyor, aynı daire içinden o gün bugün hiçbir devlet hiçbir örgüt çıkamadı.

HAYATI TÜRKİYE’YLE UĞRAŞMAKLA GEÇMİŞTİR

Peki İslamcılık nedir? Yine özetleyelim, Humeyni’nin “İslam ya siyasettir ya da hiçbir şey” cümlesi yetsin.

Ve şüphesiz İslamcılık, hür doğduğu, suyunu içip, seccadesini serdiği kendi ülkesini dahi darülharp ( kafir ülkesi ) gören radikal bir harekettir.

Bu iki ‘ özet ’ cümlemi şunun için hazırladım, size II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Orta-Doğu topraklarının kaderiyle oynayan üç etkili adamdan bahsedeceğim.

Bu üç ismin bu topraklardaki etkileri Lawrence’den daha beterdir, bir nevi, Lawrence yüz yıl önce kopartmış, bu üç isim bu coğrafyaları 60’lı yıllardan bugüne infilak ettirip yok etmiştir.

Birincisi, Ruzi Nazar, CIA Orta-Doğu istasyon şefidir, 60’lı yıllarda, bu topraklarda anti-komünist örgütlenmenin başını çeker. MHP’nin dahi kuruluş aşamasında bu isim vardır. Hayatı Nasır’la, Şah’la ve Türkiye’yle uğraşmakla geçmiştir. Ülkemizdeki ilk anti-komünist ve komünizmle mücadele gibi örgütlerin içinde o vardır. Bugün halen yazmakta olan bir çok yazarın ilk günlerinde bu ismin eli vardır.

Ülkemizdeki şu çok meşhur ‘gladyo ’yü ilk kuran da bu isimdir. 1980’de ihtilalle işi bitirilen bu ilk gladyoye şimdilik Birinci Gladyo çağı diyelim.

İkinci isim, tarihçi Bernard Lewis’tir. Tarihte hiçbir tarihçi Bernard Lewis kadar ülkelerin kaderleriyle oynamamıştır. İngiliz yahudisidir, hem İngiltere hem Amerikan istihbaratında ve saraylarında hayatı boyunca başrollerde görevler almıştır.

Tarihçi olarak ilk çalışması Haşhaşiler ve İsmailiye mezhebi üzerinedir. İslam ülkelerini içerden vurmak için Haşhaşi taktikleriyle bir İslamcı örgüt fikri ( Fetö ) onundur.

Radikal İslamcılığı kavramlaştıran ve var edenin Bernard Lewis olduğu fikrinde çoktandır herkes mutabıktır, hatta radikal islamcılık’a Lewis doktrini adı verilir. Suud krallarından Kaddafi’ye Afgan kralından Şah’ın masasına kadar oturmadığı masa yoktur.  

Detaylıca anlatıp yazıyı uzatmayalım, elinizin altında Google var, bir iki kitabına ve hatıralarına bakarsınız.

Üçüncü isim, meşhur ikinci gladyonün mimarı Graham Fuller’dir, yani Fetö’müzün mimarı ve hamisidir.

Şu kavramları türeten ve altmış uzun yıl metinleriyle konuşup dünya siyasetinin diplomasinin ve liberallerin ve entelektüel camianın diline veren bu isimlerdir:

Radikal İslam ’, ‘ etnisite ’, ‘ mezhepçilik ’, ‘ ılımlı İs l am’…

(Ne dediğimi daha iyi anlatmak için size hem birinci hem ikinci gladyoye çalışmış bir isimden söz edeyim: Nazlı Ilıcak. Nazlı Ilıcak’ı ortalama bir liberal aydın modeli olduğu ve tanındığı için veriyorum yoksa bir b.k değildir. Çok cahildir ve geniş ve derin bir bakış açısı hiç olmamıştır. Yetmişli yıllarda birinci gladyoyu, 90’lı yıllardan beri ikinci gladyoyü canla başla savunması ‘ bilgisiyle ’ değil dönemlerin rüzgarıyladır. Nagehan Alçı gibi ‘ dönembaz ’ da tilmizidir, o da ikinci gladyonün birinci dönemini savunmuş ikinci gladyonün tutuklama döneminde AKP’ye sığınmıştır. Ama hepsinin dilleri birinci ve ikinci gladyonün dilleridir.

Bir ‘ milliyetçilik ’ rüzgarı eser ve ‘ milliyetçi ’ derken neyin milliyetçiliği hiç sorgulanmaz. Bir ‘inancımı yaşamak istiyorum’ rüzgarı eser, neyin hangi siyasetin inancıdır, hiç sorgulanmaz. Bir ırkçı faşist diye girişirler neyi suçlarlar bilinmez.

Böyle olduğu için her dönemin kavramlarını harcıalem kullanır, öyle ki, ikinci gladyonün silahşörlüğüne soyunduğunda birinci gladyoyü ‘ etnisite’cilikle ( ırkçılıkla ) suçlar. Ve fakat diğer yandan ikinci gladyo dönemi ‘etnisiteciliği ’n moda olduğu dönemdir. Kafanız karışmasın, Türkçülüğü suçlayan aynı kalemlerin etnik milliyetçilik Kürtçülüğü de suçlamasını boşuna beklemeyin. Etnik milliyetçilik ikinci gladyonün dilinde küresel özgürlük modası siyasal özgürlüklere dahil edilir. Bu aydın saçmalıkları ve bozuklukları böyle sonsuza kadar uzar gider.

Ve yüzlerce liberalimizin de Nazlı Ilıcak gibi büyük fotoğrafı görmeden moda kavramlar ve moda siyasi hareketlerin içine daldığı ve çıkamadığı ve bu büyük dünya oyununa alet olduğu hepinizin bilgisindedir.

Irkçılık, etnisite, mezhepçilik, ve özgürlük ve demokrasi lafları, karmakarışık iç içe gırla gider. Liberallerimiz ve şenlendirdiği gazeteler, ekranlar bu kavramlarla elli yıl uzun ve mutlu bir hayat sürerler.)

HEDEFLERİNE BÜYÜK ORANDA ULAŞTILAR

Oysa aydınlarımızın ağzına verilen bu kavramlar CIA’nın piyasası ve pazarıdır.

Özetle, 1950’den sonra Orta-Doğu’daki yerli İslami hareketleri ve etnisiteleri etiketleyen yönlendirenlerin başını bu üç isim çeker.

Ve bir saatten sonra ‘ yerlilik ’ ve ‘ millilik ’ karmakarışık bir hale gelir. Çünkü, bu üç isim, İslami cemaat ve örgütleri, 1960’lardan itibaren Baas, Kemalist, Nasırcı, Şah’a ve Arafat’a karşı, Amerikan, İngiliz, İsrail ve Suud kralının hayrına düşmanlaştırarak finansörlük yaparak sürerler.

Birinci gladyonün hedefi, Orta-Doğu’da Sovyet etkisini çürütmek ve bağımsız bloku bitirmek. 80’lerden sonra başlayan ikinci gladyonün hedefi, İslami cemaatlerle ülkeleri tam anlamıyla ele geçirmek ve Müslümanlığın kökünü kazımak için Müslüman ülkeleri ve cemaatleri ve örgütlerle birbirine kırdırmak.

Birinci gladyo ve ikinci gladyonün ortak hedefi ise: Hem ulus devletleri parçalamak hem de ortak Müslüman tarih ve akaidin çekirdeğini nükleer bomba gibi patlatıp bir daha buluşmamak üzere dağıtmak.

Hedeflerine de yüzde doksan büyük oranda ulaştılar.

Pekala ‘ ulus ’ da ümmetin bir parçası olabilirdi, ama burada, sinsi bir ‘ ırkçılık ’ yine bu isimler tarafından devreye sokuldu. ‘Faşist, ırkçı rejim’ suçlamasına kapı açmak için ‘ etnisiteyi ’ moda eden de bunlardır.

Hani Tayyib Bey’in on beş uzun yıl her kürsüye çıktığında ‘Arap, Kürt, Türk, Çerkez’ diye başlayan meşhur ideolojik nutkunun kökeni buraya dayanır ve İslamcıların ‘tağuti (putçu) rejim’ suçlamaları.

ATATÜRK HALA DİRENİYOR

Hızla geçip bir özet cümle daha sunalım: Suudlar’ın Amerika’nın rızası olmadan El Kaide’nin finansörü olabilmesi mümkün mü?

Radikal İslamcı terör örgütlerinin dünyaya kan kusturduğu ve tertemiz Müslümanlığı dünyalılar gözünde çürüttüğü de bir gerçek.

Sonuç, Şah, Nasır, Arafat nicesi tarihten silindi, Atatürk hala direniyor ama düşmanlığı büyük bir yol aldı.

İkinci sonuç, Libya, Irak, Suriye, Afganistan bitmeyen iç savaşlarla tarihten siliniyor ve ayakta kalanlar İsrail ve Amerika’nın kucağında.

Üçüncü sonuç: Müslümanları kardeşleyen ortak tarihi, kültürel ve dini değerler infilak ettirildi.

Keşke bu sonuçlar olmadan anlayabilseydik, ancak, birinci ve ikinci gladyonün ifşa edildiği CIA ajanlarını ve oyunlarını da görmekte zorlandık, çünkü iktidar hırsı gözlerimizi bağlamıştı, Amerika’sı İsrail’i, Fetö’sü vs. ne istediler de vermedik.

Kendine solcu diyen örgütleri dahi etnisiteye (etnik milliyetçiliğe) ve siyasal ılımlı İslam’ın arkasına sığınıp AB’ye girilmesi ve demokrasi inşa edilmesine ikna edenler ya da kandıranlar da yine bunlar.

Bu kavramları bu cemaatleri bu dili kullanan yapıların akıbetini, hapislerde çürümesine ve dünya gözümüzle vatan hainliğiyle suçlanıp rezil kepaze olmalarına şahit olduk.

Bu süreç içinde ne baba solcu ne baba liberal demokrat teorisyenler, güya kanaat önderleri çarçur oldu gitti.

ÜÇÜNCÜSÜ YOLDA

Ve fakat, arkasına iktidarı almış Can Paker, Mehmet Barlas ve tetikçilerinin ağzından hayret yine bugünlerde eski günleri-oyunları çağrıştıran eski lafları hala duyuyoruz.

Can Paker ve Mehmet Barlas ve tetikçileri Graham Fuller’in sadece kitaplarını basmakla kalmadı, Graham Fuller’in döşediği kavramları onlarca uzun yıl istisnasız bütün metinlerinde dile getirdiler.

Radikal İslam’ı ve Ilımlı İslam’ı hazırlayan bu ajanlar, şimdi yine, tavşana kaç tazıya koş oyununa girdiler. Kendilerini dünyaya meşru gösterebilmek için İsrail ve Amerikan siyasetiyle yeni bir başlangıç yapabilmek için kendi icat ettikleri radikal İslam’a bu sefer yeniden tu kaka demeye başladılar.

Benim bu konuşmalardan anladığım ‘üçüncü gladyo’ hareketi tetikte, hazırlanıyor, tetikçileri şimdiden ekranlarda arzı endam etmekte ve tozu dumana savurmaya başlamıştır, karargahları ve dilleri hiç değişmemiştir.

İslamcılar milliyetçiler solcular!

Ülkemiz son elli yılını bu üç CIA ajanının kavramlarıyla alt üst olarak darbeler yaparak kardeş kavgasına sürüklenerek uçurumun ve dehşetin içinde yaşadı.

Biz İslamcıyız diyenler, Allah aşkına, Mehmet Akif Ersoy’un isminin Akit gazetesinin ya da Abdurrahman Dilipak’ın yanında ne işi vardır?

Biz solcuyuz diyenler, Allah aşkına cemaatin yağlı ballı sofralarına oturanların solculukla ne alakası vardır?

Eren Erdem Mahmut Tanal gibi nice şaibeli CHP’liyi Fetö TV’lerinin önünde kahramanlık gösterilerinden alıkoymak mümkün olabildi mi, Allah aşkına bunların milli bir partiyle ne işi olur?

15 Temmuz gecesi Atatürkçülere Fetö tanklarını alkışlatacak yayın yapan Halk TV’yle ne gibi milli bir ilişkimiz olabilir?

Ve onlarca aydınımızın faili meçhul, bu utanç hala üzerimizde.

ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI OYUNA GELİRSEK…

Bugün itibariyle İslamcı solcu ve milliyetçi yüz binlerce insan bu büyük oyunu çoktan görmüş, yaşamış ve kendi ideolojisini çoktan muhasebeye başlamıştır. Kitlelerin büyük bir şok sonrası bu muhasebesi, ülkemiz için büyük bir şanstır.

Gücümüz yettiğince toparlanalım ve kendimize gelelim. Çünkü üçüncü gladyo göz kırpmaya başlamıştır. Çünkü dil, kavramlar aynı ve hiç değişmemiştir.

Sen ben hepimiz, ölmeden önce bu topraklarda, yetsin artık, gerçekten milli ve yerli şeksiz, şüphesiz tertemiz bir siyasal hareket görsün.

CIA ajanlarının moda ettiği kavramlarla artık kimse konuşmasın.

Solcuysa bu toprağın solcusu, Müslümansa bu toprağın Müslümanı olsun.

Türkiye halkının direnci ve tarih bize birinci ve ikinci gladyonün bütün oyunlarını gösterdi. Bir üçüncüsü sonumuz olur. Bir, iki hadi tufaya geldik, ama üçüncü kez aynı oyuna gelirsek, hepimize, birikimimize ve kültürümüze ve kişiliğimize yazıklar olsun.

Hepimizin önünde yaşanmış felaketler ve açığa çıkmış oyunlarıyla devasa bir tecrübe ve birikimimiz var.

Birbirimize muhalif birbirimize fikren karşı olalım, ama bizi düşmanlaştırmayan, bizi böldürmeyen, bizi kardeş kavgasına sokmayan, bu toprağın dilini kendimiz bulalım.

Hem 15 Temmuz direnişi hem 16 Nisan seçim sonuçları, bu topraklarda hukuka sahip çıkan sağduyulu milyonların olduğunu bir daha göstermiştir.

Bir yazar kardeşiniz olarak size eksik söylemiş, size bilmeden hatalı söylemiş olabilirim, ama size asla yalan söylemedim. Yalvarırım artık etnik milliyetçilik, ılımlı İslam, ırkçılık, radikal İslam bu kavramları kimse kullanmasın, kimse benimsemesin.

Yalvarırım artık bu kavramlarla kimse siyaset yapmasın!

Yalvarırım artık bu bölücü, parçalayıcı kavramlarla ekranlarda ve gazetelerde konuşanları hiç kimse affetmesin!

Yer vermesin, önünü açmasın, ekrana çıkartmasın.

Müslüman ülkeler gözlerimiz önünde parçalandı ve ülkemiz hala uçurumun kenarında, hala ders çıkartamayacaksak, hala ajanların dilini kullanacaksak bir ülkemiz olmasını hak edemeyiz!


Bunları da sevebilirsiniz