Atatürk’süz Çanakkale Olur Mu?

Mustafa Kemal Atatürk Dedi Ki:

Kültür okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah olmak, düşünmek, zekayı terbiye etmektir, “

Eğitimdir ki, bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.”

Bugün 18 Mart. Çanakkale Zaferimizin 102 Yılı Kutlu Olsun.

Bugünkü Sözcü Gazetesi;

ATATÜRK’SÜZ ÇANAKKALE OLUR MU?

Tabii ki olmaz… Ama oldu…

Atatürk’ün dehasıyla kazanılan Çanakkale Zaferi için, Genelkurmay’ın hazırlattığı afişlerde ATAMIZA yer verilmedi.

Söylenecek söz yapılacak yorum var mı?

Sadece yazıklar olsun diyebiliyoruz.

Şimdi gelelim asıl konuya…

Tanıklar Mustafa Kemal Atatürk’ü Anlattılar:

Anzak (A.N,Z,A.C) Kolordusu’nun komutanı General Birdwood 1915’te Arıburnu’nda, aynı yılın Ağustosunda yine o bölge ile Conkbayırı’nda Mustafa Kemal’e karşı savaşmış ve mağlup olmuştu.

Mütarekeden sonra General Birdwood İstanbul’a gelir, Pera Palas Oteli’ne yerleşir.
Çanakkale’den dönmüş olan Mustafa Kemal de aynı oteldedir.

Birdwood, Mustafa Kemal’den bir görüşme talep eder.

Görüşmede İngiliz generali son derece saygılı davranır ve birkaç nezaket sözünden sonra aralarında şöyle bir konu konuşma geçer:

– Ekselans bizi nasıl yendiniz?

– Sizin de, bizim de tarih tutanaklarımız var; tarih yazar.

– Sizin ağzınızdan öğrenmek istiyorum.

Bunun üzerine Mustafa Kemal, kâğıt ve kalem ister.

Mustafa Kemal bir kroki çizer ve onu göstererek şöyle der:

– Şu tarihte karaya çıktınız, filanca saate kadar siz şu, biz bu durumda idik. Her şey lehinizde idi. Neden şu çizgide durdunuz, ilerlemediniz?

– Askerlerimiz çok yorulmuştu.

Bundan sonra Conkbayırı’nın krokisini çizen Mustafa Kemal:

– Siz filan gün şu istikamete hareket ettiniz ve şu durumu aldınız. Niçin ilerlemediniz?

-Biz ilerledikçe arkadan su yetişmedi. Askerimiz susuz kaldı ve durdu.

-Görüyorsunuz ki ben bir şey yapmadım; önce yorgunluk, sonra susuzluk ordunuzu durdurdu.

Ayağa kalkan Birdwood, giderken:

Müsaade ederseniz bu kağıtla bu kalemi hatıra olarak saklayayım, der.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’TEN ALINACAK DERSLER:

* Bilgi uygulamaya konunca gerçek bilgi olur ve insanı tecrübe sahibi yapar.
* Çalıştığınız alandaki kişilerin bilgilerinden faydalanın, bunları kendi realitelerinizle karşılaştırın ve yararlı olacak bilgileri uygulamaya koyun.

* Yeni bir beceriyi benimsemek için sık sık bu beceriyi uygulayın.

* Bilgilerinizin doğruluğunu her fırsatta kontrol edin.

(Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları, Adnan Nur Baykal, Sistem Yayıncılık)

Bunları da sevebilirsiniz