Yorumsuz

TÜRKİYE’DE KİME MÜRTECİ DERLER? KİME VATAN HAİNİ

DERLER? KİME İNKILÂP DÜŞMANI DERLER?

1954 Yılında Nazım Hikmet Budapeşte Radyosunda Yaptığı Bir

Konuşmada; Türkiye’de kime mürteci derler?

Kime vatan haini derler?

Kime inkılâp düşmanı derler?

Kime şu bizim Türkiye’deki tabiriyle- Kemalizm Prensipleri’nin

Can Düşmanı derler?

Onları anlamak lazım diyerek söze başlar.

Şimdi, benim kanaatime göre:

Türkiye’deki en büyük mesele; yurt meselesidir, evimizin

meselesidir.

Evimizin bağımsızlığı meselesidir.

Bir defa, her şeyden evvel bizim kendi evimizde, o evin sahibi gibi

yaşamamızdır. Kim bizim eve hırsızı sokmuşsa ve kim bizim evde

bizi bu hırsıza hizmetçi yapmışsa mürteci olan odur.

Kemalizm’in prensiplerine düşman olan odur.

Vatan haini olan odur.

Yani demek istiyorum ki, Arapça ezan okutmaya taraftardır.

Bu adam mürteci midir, değil midir?

Bu, bugünün meselesi değildir.

Bugünün meselesi:

Kim Türkiye’yi Amerikalılara satmış ve satmaya devam

etmektedir?

Kim Türkiye’nin milli sanayisini mahvetmiş ve mahvetmeye

devam etmektedir? Kim Türkiye köylüsünü ve işçisini

müstemleke kölesi haline getirmiş ve getirmekte devam

etmektedir?

İşte bunlar mürtecidir.

Bunlar Kemalizm’i inkar etmişlerdir, bunlar vatan hainidir.

Bunların haricinde kalan insanlar, dini kanaatleri ne olursa olsun, vicdani

kanaatleri ne olursa olsun, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa

olsunlar; vatanını seven insanlardır.

Ve bugünün şartları içinde ileri Türk insanlarıdır.

Bu bakımdan yine tekrar ediyorum, Türkiye’deki insanlar vicdani

kanaatleri ne olursa olsun, hangi partiye mensup bulunurlarsa

bulunsunlar eğer Türkiye’nin gerçek milli bağımsızlığından yanaysalar,

yani daha açık konuşalım eğer Türkiye’den Amerikan hakimiyeti nin

defolup gitmesinden yanaysalar, Türkiye sanayisinin gelişmesinden

yanaysalar, Türkiye’de hayatın ucuzlamasından yanaysalar, Türkiye’nin

tarihinin eski şerefiyle devam etmesinden yanaysalar; yani Türk

haysiyetini ve şerefini taşıyorlarsa ileri insanlardır, hangi kanaate

mensup olurlarsa olsunlar.

SPİKER -Peki bu Türk idarecilerinin Türkiye’de yarattıkları bu terör havası, Türkiye’de milli bağımsızlık ve barış savaşını durdurmuş mudur? Halkları mahvetmek kabil değildir. Teşekkül eden bir millet, yaşayan bir millet ölmez. Türk Milleti de böyle. Türk Milleti denilen bir millet, Türkiye Halkı denilen bir halk. Bu halkın yok olması imkansızdır. Ha! Ne demek istiyorum: Yani bugün yapılan terör şu veya bu partiye karşı değildir. Bugün yapılan terör şu veya bu kanaate karşı değildir, şu veya bu sınıfa karşı değildir. Bugün yapılan terör, Türk Milleti’ne karşıdır ve Türk Milleti’ni imha etmek için, yok etmek için yapılan terördür. Türk Milleti yok olmaz. Binaenaleyh, her şeye rağmen, Türk Milleti yaşayacaktır. Ve her şeye rağmen, biz 2. Milli Bağımsızlık Savaşından muzaffer çıkacağız…

Bunları da sevebilirsiniz