Analiz 32

Zaman, şehit haberlerini her gün içimiz kanarcasına alırken, Amerika’nın hesaplarının ne kadar yanlış olduğunu görmek, düşünmek ve toplumsal reflekslerimizi ortaya koymak zamanıdır. Anadolu’yu Türk yurdu yapmayı başarmış bu ulus artık uyuşukluğunu, vurdumduymazlığını, bana neciliğini, teslimiyetçiliğini yeniden kükreyerek atmak zorundadır.

Kürt kardeşlerimizin kapitalist dünyanın vahşi patronlarından hayır çıkmayacağını, kendisini kullanıp bir gün atacağını bilmesi gerekmektedir. Kürt kardeşimin dostu bin yıllık Türk kardeşidir. Enerjiye bağımlı vahşi kapitalistlerin enerji bölgelerinde istediği gibi at oynatmasına Kürt kardeşlerimiz de izin vermemelidir.

Avrupa Birliği ve ABD 2007’ den beri artan krizin pençesinde çırpınmaktadır. Kriz daha da derinleşiyor. Bu krizin ülkemize gelişi yakındır. Ateş içinde yaşayan ülkemizin ekonomik ateşe de girmesi an meselesidir. Ayarlanmış ekonomik göstergeler bile artık nafiledir.

ABD halen Atlantik üzerinde olan dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri güç merkezinin güneye veya doğuya doğru kayışını durdurmak istemektedir. ABD bölgesel güç olan Rusya’yı ve küresel güç olma yolunda ilerleyen Çin’i kuşatmaya, geriletmeye ve parçalamaya çalışmaktadır.

ABD bizim de bulunduğumuz genişletilmiş Ortadoğu coğrafyasında siyasi haritayı yeniden çizmek, rejimleri değiştirmek, yandaş yönetimleri iktidara getirmek, bölgeyi etnik, dinsel ve mezhepsel olarak bölmek, petrol bölgelerini kontrol etmek, doların dünyada rezerv para olarak kullanımının devamını sağlamak ve Şiiler ile Sünniler arasında kalıcı çatışma ortamı yaratmak istemektedir.

ABD bölgede Suriye’ye müdahale etmek, Sünni yandaş bir yönetimi iktidara getirerek ülkeyi bölmek ve İran’dan uzaklaştırmak, bilahare İran’a müdahale etmek, Türkiye- İran- Irak- Suriye’ den koparılan parçalarla kukla Kürt devleti kurdurtmak ve onu bölgede taşeron olarak kullanmak, İsrail’in güvenliğini sağlayarak ve coğrafyasını büyüterek onu bölgede daha da etkin bir konuma getirmeyi planlamaktadır.

Türkiye Suriye’ ye terör ihraç ediyor. Türkiye teröristleri eğitiyor, silahlandırıyor ve Suriye’ye savaşa gönderiyor. Türkiye Suriye’de mezhepsel ve etnik iç savaşı tetiklemeye çalışıyor.

Ergenekon, Balyoz ve TSK’ ya itibarsızlaştırma operasyonları yapılmamış, yurtseverler, aydınlar, askerler tutsak alınmamış olsaydı Türkiye’nin Suriye, Irak ve İran politikası böyle olur muydu?

Türkiye’nin dönüştürülebilmesi için AKP yeterli değildir. Bu nedenle CHP’ye de operasyon yapılmış ve yeni CHP yaratılmıştır.

Artık ne mi yapılabilir?

Haydi Türk milleti! Şöyle bir silkelen, bu ulusun refleksinin nelere kadir olduğunu göster. Emperyalizmin yardakçılarının ve vatan hainlerinin hesaplarını paramparça et.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında ve onun devrimlerine sahip çıkarak dünyaya bir daha örnek ol.

Aydınlık bir ay dileklerimle,

Bunları da sevebilirsiniz